S. 1-983 Dossierfiche K. 49-1308

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening
Regering J.-L. Dehaene II  

verkooppunt
commerciŽle rechtspraak
autoweg
openingstijd van een winkel
videocassette

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1308/1 Wetsontwerp 8/12/1997
K. 49-1308/2 Amendementen 13/1/1998
K. 49-1308/3 Amendementen 15/1/1998
K. 49-1308/4 Verslag namens de commissie 28/4/1998
K. 49-1308/5 Tekst aangenomen door de commissie 28/4/1998
K. 49-1308/6 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 4/5/1998
K. 49-1308/7 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 6/5/1998
K. 49-1308/8 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 7/5/1998
K. 49-1308/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/5/1998
1-983/1 1-983/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/5/1998
1-983/2 1-983/2 (PDF) Amendementen 29/10/1998
1-983/3 1-983/3 (PDF) Verslag namens de commissie 1/12/1998
1-983/4 1-983/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 1/12/1998
1-983/5 1-983/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 8/12/1998
1-983/6 1-983/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 10/12/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/12/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1308/1
6/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 244, p. 8677-8688)
7/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 245, p. 8721-8723)
Doc. K. 49-1308/8
14/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-35/o26)
(Handelingen nr. 246, p. 8770)
Doc. K. 49-1308/9
14/5/1998   Aanneming na amendering
15/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-983/1 1-983/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
29/5/1998   Uitoefening evocatierecht
29/5/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
3/12/1998   Inschrijving op agenda plenaire
8/12/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-983/5 1-983/5 (PDF)
8/12/1998   Algemene bespreking Hand. 1-228 Hand. 1-228 (PDF)
8/12/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-228 Hand. 1-228 (PDF)
10/12/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-231 Hand. 1-231 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
29/5/1998   Verzending naar commissie
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
14/7/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen.
14/7/1998   Bespreking
7/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/10/1998   Regeling der werkzaamheden
29/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/10/1998   Hoorzitting - de heren M. Brykman en J. Vermoes, respectievelijk ondervoorzitter en directeur van de Belgische Petroleum Federatie; - de heer G. Van de Put, verkoopsdirecteur Esso Benelux; - de heer
29/10/1998   Bespreking
29/10/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 3
eerste subsidiair amendement op amendement nr. 2
Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 4
tweede subsidiair amendement op amendement nr. 2
Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 8
eerste subsidiair amendement op amendement nr. 7
Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 9
tweede subsidiair amendement op amendement nr. 7
Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
29/10/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-983/2 1-983/2 (PDF)
12/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/11/1998   Hoorzitting de heer J. Bortier en mevrouw N. Swaelens, respectievelijk directeur Studiedienst en juridisch adviseur van het NCMV de heer R. Carpentier, directeur van het LVZ
19/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/11/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-3/o0)
19/11/1998   Beslissing schriftelijk verslag
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-983/4 1-983/4 (PDF)
1/12/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Luc Coene is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-983/3 1-983/3 (PDF)
2/7/1998   Opschorting termijn
8/7/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/34 1-82/34 (PDF)
9/7/1998   Hervatting termijn
23/11/1998   Opschorting termijn
Convocatie POC
25/11/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/37 1-82/37 (PDF)
26/11/1998   Hervatting termijn
10/12/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/1/1999   Bekrachtiging en afkondiging
1/7/1999   Bekendmaking (24833-24835)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/5/1998, 7/5/1998, 14/5/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 8/12/1998, 10/12/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 14/7/1998, 7/10/1998, 29/10/1998, 12/11/1998, 19/11/1998, 1/12/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/5/1998 15 1/6/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 30/5/1998 27
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr 163
Onderzoekstermijn (S1) 30/5/1998 60 16/10/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 30/5/1998 27 23/10/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 30/5/1998 16 11/12/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 30/5/1998 64 8/12/1998
Opschorting termijn
Convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 30/5/1998 16
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 30/5/1998 16 11/12/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/1/1999 1/7/1999, blz 24833-24835