S. 1-696 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracťs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven
Fred Erdman    Ludwig Caluwť    Hugo Coveliers    Eddy Boutmans    Bert Anciaux    Jan Loones   

haveninstallatie
vervoer per spoor
motie van het Parlement

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-696/1 1-696/1 (PDF) Voorstel van resolutie 1/7/1997
1-696/2 1-696/2 (PDF) Verslag namens de commissie 16/7/1997
                                      
Chronologie
  Voorstel van Resolutie
1/7/1997   Indiening voorstel Doc. 1-696/1 1-696/1 (PDF)
10/7/1997   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/7/1997   Verzending naar commissie
15/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
15/7/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
15/7/1997   Inleidende uiteenzetting
Indiener van het voorstel van resolutie.
15/7/1997   Bespreking
15/7/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
15/7/1997   Beslissing schriftelijk verslag
16/7/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/7/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-696/2 1-696/2 (PDF)
15/7/1997   Inschrijving op agenda plenaire
17/7/1997   Algemene bespreking Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
17/7/1997   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-131 Hand. 1-131 (PDF)
17/7/1997   Aanneming zonder amendering
17/7/1997   Mededeling aan bestemmeling(en)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Voorstel van Resolutie Medegedeeld aan bestemmeling(en) 17/7/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/7/1997, 16/7/1997