S. 1-389 Dossierfiche K. 49-608

Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie
Regering J.-L. Dehaene II  

kaderwet
begrotingsbeleid
derde fase van de EMU
delegatie van bevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-608/1 Wetsontwerp 7/6/1996
K. 49-608/2 Amendement 12/6/1996
K. 49-608/3 Amendementen 13/6/1996
K. 49-608/4 Amendement 17/6/1996
K. 49-608/5 Amendementen 20/6/1996
K. 49-608/6 Amendementen 21/6/1996
K. 49-608/7 Amendementen 25/6/1996
K. 49-608/8 Amendementen 26/6/1996
K. 49-608/9 Amendementen 27/6/1996
K. 49-608/10 Verslag namens de commissie 1/7/1996
K. 49-608/11 Verslag namens de commissie 1/7/1996
K. 49-608/12 Tekst aangenomen door de commissie 1/7/1996
K. 49-608/13 Amendement ingediend na neerlegging van het verslag 3/7/1996
K. 49-608/14 Advies van de Raad van State 9/7/1996
K. 49-608/15 Amendementen voorgesteld na neerlegging van het verslag 9/7/1996
K. 49-608/16 Advies van de Raad van State 12/7/1996
K. 49-608/17 Amendementen 15/7/1996
K. 49-608/18 Amendement 16/7/1996
K. 49-608/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 17/7/1996
K. 49-608/20 Amendementen 17/7/1996
1-389/1 1-389/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 20/7/1996
K. 49-608/21 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/1996
1-389/2 1-389/2 (PDF) Amendementen 22/7/1996
1-389/3 B
(Nog niet beschikbaar)
Bijlage 22/7/1996
1-389/3 1-389/3 (PDF) Verslag namens de commissie 22/7/1996
1-389/4 1-389/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/7/1996
1-389/5 1-389/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/7/1996
1-389/6 1-389/6 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/7/1996
1-389/7 1-389/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 22/7/1996
1-389/8 1-389/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 24/7/1996
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
7/6/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-608/1
11/6/1996   Urgentieverzoek
Handelingen, p. 2161-2168
12/7/1996   Algemeen debat over de 3 ontwerpen van kaderwet
Handelingen, p. 2822-2887
15/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3016-3059
16/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3103-3131 + p. 3134-3189
17/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3193-3279
18/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3291-3297 + p. 3310-3356
19/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3360-3399
20/7/1996   Bespreking
Handelingen, p. 3401-3430 + p. 3485-3495
20/7/1996   Stemming over het geheel: geamendeerd (+81/-53/o0)
Handelingen, p. 3495
Doc. K. 49-608/21
20/7/1996   Aanneming na amendering
12/6/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/9 1-82/9 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
2/7/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Guy Moens, Leo Goovaerts
2/7/1996   Inleidende uiteenzetting
de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en door de Vice-Eerste Minister en Minister Van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
3/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1996   Bespreking
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
4/7/1996   Bespreking
4/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
PM
4/7/1996   Bespreking
5/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/7/1996   Bespreking
12/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/7/1996   Bespreking
12/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
12/7/1996   Bespreking
21/7/1996   Verzending naar commissie
22/7/1996   Amendement: Am. 1
Amendementen van 1 tot 87
Doc. 1-389/2 1-389/2 (PDF)
22/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
22/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-389/3 1-389/3 (PDF)
22/7/1996   Vertrouwen rapporteur
22/7/1996   Tekst goedgekeurd door de commissie
voor de Financien en voor de Economische Aangelegenheden
Doc. 1-389/4 1-389/4 (PDF)
21/7/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-389/1 1-389/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
21/7/1996   Uitoefening evocatierecht
21/7/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
22/7/1996   Amendement: Am. 88 Doc. 1-389/6 1-389/6 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 89 Doc. 1-389/6 1-389/6 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 90 Doc. 1-389/7 1-389/7 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 91 Doc. 1-389/7 1-389/7 (PDF)
22/7/1996   Amendement: Am. 92 Doc. 1-389/7 1-389/7 (PDF)
22/7/1996   Algemene bespreking Hand. 1-60 Hand. 1-60 (PDF)
24/7/1996   Inschrijving op agenda plenaire
24/7/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-65 Hand. 1-65 (PDF)
24/7/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-67 Hand. 1-67 (PDF)
Doc. 1-389/8 1-389/8 (PDF)
24/7/1996   Aanneming zonder amendering
25/7/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
26/7/1996   Bekrachtiging en afkondiging
1/8/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 15/7/1996, 16/7/1996, 17/7/1996, 18/7/1996, 19/7/1996, 20/7/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/7/1996, 24/7/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/7/1996, 3/7/1996, 4/7/1996, 5/7/1996, 12/7/1996, 22/7/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 17/9/1996 5 23/9/1996
Uitoefening evocatierecht Onderzoekstermijn (S1) 17/9/1996 21 8/10/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/7/1996 1/8/1996