S. 1-104 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1989 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal
Leo Goovaerts   

luchthaven
lawaai

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-104/1 1-104/1 (PDF) Wetsvoorstel 18/9/1995
1-104/2 1-104/2 (PDF) Amendementen 10/6/1998
1-104/3 1-104/3 (PDF) Amendement 16/3/1999
1-104/4 1-104/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/1999
1-104/5 1-104/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 30/3/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
18/9/1995   Indiening voorstel Doc. 1-104/1 1-104/1 (PDF)
12/10/1995   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
12/10/1995   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
30/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-104/5 1-104/5 (PDF)
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: verworpen (+36/-23/o1)
De conclusies van de commissie werden aangenomen.
Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
12/10/1995   Verzending naar commissie
8/11/1995   Inschrijving op agenda commissie
8/11/1995   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
2/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/6/1998   Bespreking
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Bespreking
10/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-104/2 1-104/2 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-104/2 1-104/2 (PDF)
25/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/6/1998   De vergadering is afgelast
9/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/7/1998   Bespreking
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+6/-2/o1)
16/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
16/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-104/3 1-104/3 (PDF)
25/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-104/4 1-104/4 (PDF)
1/4/1999   Klasseren als verworpen
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Verworpen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Verworpen 1/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/11/1995, 20/5/1998, 2/6/1998, 10/6/1998, 9/7/1998, 16/3/1999, 25/3/1999