S. 1-1185 Dossierfiche K. 49-1968

Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resolutie betreffende het vierde amendement op de statuten van het Internationaal Monetair Fonds
Regering J.-L. Dehaene II  

bijzondere trekkingsrechten
Internationaal Muntfonds
ratificatie van een overeenkomst

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-1185/1 1-1185/1 (PDF) Wetsontwerp 9/12/1998
1-1185/2 1-1185/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/1/1999
1-1185/3 1-1185/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/1/1999
K. 49-1968/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/2/1999
K. 49-1968/2 Verslag namens de commissie 22/3/1999
K. 49-1968/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
9/12/1998   Indiening ontwerp Doc. 1-1185/1 1-1185/1 (PDF)
9/12/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
3/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
4/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+52/-0/o5) Hand. 1-242 Hand. 1-242 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/12/1998   Verzending naar commissie
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
12/1/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
12/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
12/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1185/3 1-1185/3 (PDF)
19/1/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Luc Coene is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1185/2 1-1185/2 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
5/2/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1968/1
30/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 329, p. 11646-11647
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+123/-0/o9)
Handelingen nr 333, p. 11736
Doc. K. 49-1968/3
1/4/1999   Aanneming zonder amendering
1/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
3/9/1999   Bekendmaking (32846-32849)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 3/2/1999, 4/2/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/1/1999, 19/1/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 30/3/1999, 1/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/1999 3/9/1999, blz 32846-32849