S. 1-243 Dossierfiche K. 49-370

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 1994 tot wijziging van titel III van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
Regering J.-L. Dehaene II  

overheidsbedrijf
satelliet
telecommunicatie
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-370/1 Wetsontwerp 16/1/1996
1-243/1 1-243/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 1/2/1996
K. 49-370/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/2/1996
K. 49-370/2 Verslag namens de commissie 5/2/1996
1-243/2 1-243/2 (PDF) Amendementen 6/2/1996
1-243/3 1-243/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/2/1996
1-243/4 1-243/4 (PDF) Amendementen 7/2/1996
1-243/5 1-243/5 (PDF) Amendementen 8/2/1996
1-243/6 1-243/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 8/2/1996
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/1/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-370/1
1/2/1996   Bespreking
1/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-370/3
1/2/1996   Aanneming zonder amendering
31/1/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/7 1-82/7 (PDF)
31/1/1996   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/7 1-82/7 (PDF)
1/2/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-243/1 1-243/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
5/2/1996   Uitoefening evocatierecht
5/2/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
8/2/1996   Inschrijving op agenda plenaire
8/2/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-243/5 1-243/5 (PDF)
8/2/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-243/5 1-243/5 (PDF)
8/2/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-243/5 1-243/5 (PDF)
8/2/1996   Amendement: Am. 5 Doc. 1-243/5 1-243/5 (PDF)
8/2/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-24 Hand. 1-24 (PDF)
8/2/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-24 Hand. 1-24 (PDF)
8/2/1996   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
5/2/1996   Verzending naar commissie
6/2/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/2/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
6/2/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-243/2 1-243/2 (PDF)
6/2/1996   Artikelsgewijze bespreking
6/2/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+5/-4/o0), Vertrouwen Rapporteur
6/2/1996   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
8/2/1996   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/2/1996   Bekrachtiging en afkondiging
10/2/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 1/2/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 8/2/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/2/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 2/2/1996 5 6/2/1996
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 17 + 19
Onderzoekstermijn (S1) 6/2/1996 6 12/2/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/2/1996 10/2/1996