S. 1-780 Dossierfiche K. 49-1097

Wetsontwerp tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal
Regering J.-L. Dehaene II  

Brussels Airport Company
luchtverkeersleiding
luchthaven
Skeyes

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1097/1 Wetsontwerp 30/6/1997
K. 49-1097/2 Addendum 1/7/1997
K. 49-1097/3 Amendementen 3/7/1997
K. 49-1097/4 Amendementen 8/7/1997
K. 49-1097/5 Amendementen 9/7/1997
K. 49-1097/6 Amendementen 26/9/1997
K. 49-1097/7 Verslag namens de commissie 17/10/1997
K. 49-1097/8 Tekst aangenomen door de commissie 17/10/1997
K. 49-1097/9 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 5/11/1997
K. 49-1097/10 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 6/11/1997
K. 49-1097/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/11/1997
1-780/1 1-780/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 14/11/1997
1-780/2 1-780/2 (PDF) Amendementen 3/12/1997
1-780/3 1-780/3 (PDF) Verslag namens de commissie 16/12/1997
1-780/4 1-780/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 16/12/1997
1-780/5 1-780/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/12/1997
1-780/6 1-780/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/12/1997
1-780/7 1-780/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/12/1997
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1097/1
6/11/1997   Bespreking
Handelingen, p. 6828-6843 + 6857-6861
Doc. K. 49-1097/10
13/11/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+80/-60/o1)
Handelingen, p. 6963
Doc. K. 49-1097/11
13/11/1997   Aanneming na amendering
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
15/10/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/20
Doc. 1-82/20 1-82/20 (PDF)
14/11/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-780/1 1-780/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
17/11/1997   Uitoefening evocatierecht
17/11/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/12/1997   Inschrijving op agenda plenaire
17/12/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-780/5 1-780/5 (PDF)
17/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-780/5 1-780/5 (PDF)
17/12/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-780/5 1-780/5 (PDF)
17/12/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-780/5 1-780/5 (PDF)
17/12/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-780/5 1-780/5 (PDF)
17/12/1997   Amendement: Am. 22
Subsidiair amendement op amendement nr. 23
Doc. 1-780/5 1-780/5 (PDF)
18/12/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-780/6 1-780/6 (PDF)
18/12/1997   Algemene bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-154 Hand. 1-154 (PDF)
18/12/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-24/o1)
Handelingen, p. 4118
Hand. 1-155 Hand. 1-155 (PDF)
Doc. 1-780/7 1-780/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
17/11/1997   Verzending naar commissie
26/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
26/11/1997   Aanwijzing rapporteur(s): MichŤle Bribosia-Picard, Anne-Marie Lizin
26/11/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Vervoer
26/11/1997   Hoorzitting De h. Klees, directeur-generaal CEO van BATC M. Klees, directeur gťnťral C.E.O. de la B.A.T.C.
26/11/1997   Bespreking
3/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
3/12/1997   Bespreking
3/12/1997   Interne adviesaanvraag: Justitie
De commissie wenst dat het advies van de commissie voor de Justitie wordt ingewonnen over ß 2 van art. 7 van het ontwerp.
3/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 7 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 15 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 17 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 19 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
3/12/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-780/2 1-780/2 (PDF)
4/12/1997   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
11/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/12/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-3/o0)
11/12/1997   Beslissing schriftelijk verslag
16/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
16/12/1997   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-780/3 1-780/3 (PDF)
  Commissie voor advies
4/12/1997   Verzending naar commissie voor advies
10/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1997   Aanwijzing van de rapporteur : de h. Hugo Vandenberghe
10/12/1997   Bespreking
10/12/1997   Uitbrengen advies
De commissie heeft een informeel advies uitgebracht
16/12/1997   Einde behandeling
11/12/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/23 1-82/23 (PDF)
18/12/1997   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/1997   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/1997   Bekendmaking (35033-35036)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 6/11/1997, 13/11/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 18/12/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 26/11/1997, 3/12/1997, 11/12/1997, 16/12/1997
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 10/12/1997
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 15/11/1997 5 19/11/1997
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 124
Onderzoekstermijn (S1) 18/11/1997 30 17/12/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 18/11/1997 31 18/12/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/12/1997 30/12/1997, blz 35033-35036