S. 1-1033 Dossierfiche K. 49-1431

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek
Regering J.-L. Dehaene II  

jurisdictiebevoegdheid
vennootschapsrecht
commerciŽle rechtspraak
aandeel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1431/1 Wetsontwerp 19/2/1998
K. 49-1431/2 Verslag namens de commissie 12/6/1998
K. 49-1431/3 Tekst aangenomen door de commissie 12/6/1998
K. 49-1431/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 18/6/1998
1-1033/1 1-1033/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 19/6/1998
1-1033/2 1-1033/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/1/1999
1-1033/3 1-1033/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 19/1/1999
1-1033/4 1-1033/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 4/2/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/2/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1431/1
17/6/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 256, p. 9013)
18/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+140/-0/o2)
(Handelingen nr. 257, p. 9037)
Doc. K. 49-1431/4
18/6/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
19/6/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-1033/1 1-1033/1 (PDF)
19/6/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
3/2/1999   Algemene bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
3/2/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-240 Hand. 1-240 (PDF)
4/2/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+60/-0/o0) Hand. 1-242 Hand. 1-242 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/6/1998   Verzending naar commissie
12/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
12/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
12/1/1999   Inleidende uiteenzetting
minister van FinanciŽn
12/1/1999   Bespreking
12/1/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
12/1/1999   Beslissing schriftelijk verslag
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1033/3 1-1033/3 (PDF)
19/1/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Luc Coene is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-1033/2 1-1033/2 (PDF)
5/2/1999   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging Doc. 1-1033/4 1-1033/4 (PDF)
10/2/1999   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/1999   Bekendmaking (10649)
2/7/1999   Erratum (24963)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 17/6/1998, 18/6/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 3/2/1999, 4/2/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 12/1/1999, 19/1/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/2/1999 31/3/1999, blz 10649
Errata
Op 2/7/1999, blz 24963