S. 1-1242 Dossierfiche K. 49-1743

Wetsontwerp betreffende het vervoer van zaken over de weg
Regering J.-L. Dehaene II  

vervoersonderneming
goederenvervoer
wegvervoer
marktliberalisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
toegang tot het beroepsleven
strafrecht
strafrechtelijke aansprakelijkheid
civiele aansprakelijkheid
verkeersveiligheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1743/1 Wetsontwerp 30/9/1998
K. 49-1743/2 Amendementen 24/11/1998
K. 49-1743/3 Amendement 25/11/1998
K. 49-1743/4 Amendement 26/11/1998
K. 49-1743/5 Advies van de Raad van State 7/12/1998
K. 49-1743/6 Amendementen 16/12/1998
K. 49-1743/7 Verslag namens de commissie 8/1/1999
K. 49-1743/8 Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1999
K. 49-1743/9 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 13/1/1999
K. 49-1743/10 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 14/1/1999
K. 49-1743/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/1/1999
1-1242/1 1-1242/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 22/1/1999
1-1242/2 1-1242/2 (PDF) Amendement 9/2/1999
1-1242/3 1-1242/3 (PDF) Amendement 16/3/1999
1-1242/4 1-1242/4 (PDF) Verslag namens de commissie 25/3/1999
1-1242/5 1-1242/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/3/1999
1-1242/6 1-1242/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
30/9/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1743/1
25/11/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
7/12/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-1743/5
13/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 298, p. 10715-10720
14/1/1999   Bespreking
Handelingen nr 299, p. 10743
Doc. K. 49-1743/10
21/1/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+140/-0/o1)
Handelingen nr 300, p. 10773-10774
Doc. K. 49-1743/11
21/1/1999   Aanneming na amendering
29/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/36 1-82/36 (PDF)
29/10/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/36 1-82/36 (PDF)
22/1/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1242/1 1-1242/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
27/1/1999   Uitoefening evocatierecht
27/1/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+51/-0/o9) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
Doc. 1-1242/6 1-1242/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
27/1/1999   Verzending naar commissie
9/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/2/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
9/2/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van Vervoer
9/2/1999   Bespreking
9/2/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1242/2 1-1242/2 (PDF)
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1242/3 1-1242/3 (PDF)
16/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+5/-0/o3)
16/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
25/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1242/5 1-1242/5 (PDF)
25/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1242/4 1-1242/4 (PDF)
25/2/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
2/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
3/3/1999   Hervatting termijn Doc. 1-82/42
(Nog niet beschikbaar)
1/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
3/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/1999   Bekendmaking (24507-24520)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 13/1/1999, 14/1/1999, 21/1/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 1/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/2/1999, 16/3/1999, 25/3/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 23/1/1999 5 27/1/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr.193
Onderzoekstermijn (S1) 28/1/1999 30 8/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 28/1/1999 11
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 28/1/1999 31 2/4/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 28/1/1999 11 15/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/5/1999 30/6/1999, blz 24507-24520