S. 1-807 Dossierfiche K. 49-1172

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving
Regering J.-L. Dehaene II  

radiotoestel
eerbiediging van het privť-leven
geheime dienst
telecommunicatie
marktliberalisatie
gerechtelijke politie
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1172/1 Wetsontwerp 8/9/1997
K. 49-1172/2 Amendementen 4/11/1997
K. 49-1172/3 Verslag namens de commissie 17/11/1997
K. 49-1172/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/11/1997
K. 49-1172/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 3/12/1997
K. 49-1172/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/12/1997
1-807/1 1-807/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 5/12/1997
1-807/2 1-807/2 (PDF) Amendement 6/1/1998
1-807/3 1-807/3 (PDF) Amendement 11/2/1998
1-807/4 1-807/4 (PDF) Verslag namens de commissie 17/3/1998
1-807/5 1-807/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 17/3/1998
1-807/6 1-807/6 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/3/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
8/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1172/1
3/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7102
4/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7140-7141
4/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+93/-1/o47)
Handelingen, p. 7141
Doc. K. 49-1172/6
4/12/1997   Aanneming na amendering
5/12/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-807/1 1-807/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
15/12/1997   Uitoefening evocatierecht
15/12/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/3/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
26/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+38/-0/o17)
Handelingen, p. 5191
Hand. 1-176 Hand. 1-176 (PDF)
Doc. 1-807/6 1-807/6 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/12/1997   Verzending naar commissie
6/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
6/1/1998   Bespreking
6/1/1998   Amendement: Am. 1
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Niet behandeld
11/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-807/3 1-807/3 (PDF)
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-0/o2)
3/3/1998   Beslissing schriftelijk verslag
17/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/3/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-807/5 1-807/5 (PDF)
17/3/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-807/4 1-807/4 (PDF)
12/2/1998   Opschorting termijn
18/2/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/26 1-82/26 (PDF)
19/2/1998   Hervatting termijn
26/3/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
6/5/1998   Bekrachtiging en afkondiging
30/6/1998   Bekendmaking (21406-21408)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 3/12/1997, 4/12/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 26/3/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 6/1/1998, 3/3/1998, 17/3/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 6/12/1997 15 5/1/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 131
Onderzoekstermijn (S1) 16/12/1997 60 10/3/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 16/12/1997 70 20/3/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/12/1997 28 27/3/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (S1) 16/12/1997 28
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
6/5/1998 30/6/1998, blz 21406-21408