S. 1-1308 Dossierfiche K. 49-1933

Wetsontwerp betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt
Regering J.-L. Dehaene II  

elektrische energie
regenereerbare energie
vrije concurrentie
consumptieprijs
energieprijs
energieproductie
bescherming van de consument
marktliberalisatie
nationale uitvoeringsmaatregel
elektriciteitsvoorziening
milieubescherming
regularisatie van de markt
universele dienst
CREG

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1933/1 Wetsontwerp 19/1/1999
K. 49-1933/2 Amendementen 26/1/1999
K. 49-1933/3 Amendementen 28/1/1999
K. 49-1933/4 Amendementen 2/2/1999
K. 49-1933/5 Amendementen 3/2/1999
K. 49-1933/6 Amendementen 9/2/1999
K. 49-1933/7 Amendementen 10/2/1999
K. 49-1933/8 Amendement 11/2/1999
K. 49-1933/9 Amendementen 23/2/1999
K. 49-1933/10 Verslag namens de commissie 3/3/1999
K. 49-1933/11 Tekst aangenomen door de commissie 3/3/1999
K. 49-1933/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 9/3/1999
K. 49-1933/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/3/1999
1-1308/1 1-1308/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/3/1999
1-1308/2 1-1308/2 (PDF) Amendementen 23/3/1999
1-1308/3 1-1308/3 (PDF) Amendementen 30/3/1999
1-1308/4 1-1308/4 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
1-1308/5 1-1308/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/4/1999
1-1308/6 1-1308/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/4/1999
1-1308/7 1-1308/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 21/4/1999
1-1308/8 1-1308/8 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
19/1/1999   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1933/1
9/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 319, p. 11258-11282
11/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 321, p. 11348-11350
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+96/-22/o24)
Handelingen nr 321, p. 11350-11351
Doc. K. 49-1933/13
11/3/1999   Aanneming na amendering
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
12/3/1999   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1308/1 1-1308/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
16/3/1999   Uitoefening evocatierecht
16/3/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
20/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
21/4/1999   Amendement: Am. 17
21/4/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1308/6 1-1308/6 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 25 Doc. 1-1308/6 1-1308/6 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 28 Doc. 1-1308/6 1-1308/6 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 30 Doc. 1-1308/6 1-1308/6 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 33 Doc. 1-1308/6 1-1308/6 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 42 Doc. 1-1308/7 1-1308/7 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 43 Doc. 1-1308/7 1-1308/7 (PDF)
21/4/1999   Amendement: Am. 44 Doc. 1-1308/7 1-1308/7 (PDF)
22/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-262 Hand. 1-262 (PDF)
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-11/o8) Hand. 1-263 Hand. 1-263 (PDF)
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/3/1999   Verzending naar commissie
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Niet behandeld
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
23/3/1999   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Landsverdediging, belast met Energie.
23/3/1999   Bespreking
Algemene bespreking.
23/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 12 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 13 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
23/3/1999   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1308/2 1-1308/2 (PDF)
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-1/o0)
30/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
30/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
30/3/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 23 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 24 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 25 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 26 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 27 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 28 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 29 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 30 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 31 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 32 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 33 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 34 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 35 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 36 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 37 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 38 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 39 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 40 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
30/3/1999   Amendement: Am. 41 Doc. 1-1308/3 1-1308/3 (PDF)
19/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1308/5 1-1308/5 (PDF)
20/4/1999   Goedkeuring verslag
eenparig
Doc. 1-1308/4 1-1308/4 (PDF)
22/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
29/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
11/5/1999   Bekendmaking (16264-16277)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 9/3/1999, 11/3/1999
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 23/3/1999, 30/3/1999, 20/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/3/1999 5 17/3/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 203
Onderzoekstermijn (S1) 17/3/1999 30 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
29/4/1999 11/5/1999, blz 16264-16277