S. 1-968 Dossierfiche K. 49-1393

Wetsontwerp tot wijziging van sommige wettelijke bepalingen inzake financiŽle instrumenten en effectenclearingstelsels
Regering J.-L. Dehaene II  

regeling van transacties
effecten
financiŽle transactie
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1393/1 Wetsontwerp 28/1/1998
K. 49-1393/2 Amendementen 24/3/1998
K. 49-1393/3 Verslag namens de commissie 9/4/1998
K. 49-1393/4 Tekst aangenomen door de commissie 9/4/1998
K. 49-1393/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 28/4/1998
1-968/1 1-968/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 29/4/1998
1-968/2 1-968/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/6/1998
1-968/3 1-968/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/6/1998
1-968/4 1-968/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 2/7/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
28/1/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1393/1
22/4/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 240, p. 8523)
28/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+142/-0/o1)
(Handelingen nr. 242, p. 8593)
Doc. K. 49-1393/5
28/4/1998   Aanneming na amendering
29/4/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-968/1 1-968/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
14/5/1998   Uitoefening evocatierecht
14/5/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
2/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-202 Hand. 1-202 (PDF)
2/7/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-203 Hand. 1-203 (PDF)
Doc. 1-968/4 1-968/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/5/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
9/6/1998   Bespreking
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
17/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-968/3 1-968/3 (PDF)
24/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-968/2 1-968/2 (PDF)
2/7/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
15/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
9/9/1998   Bekendmaking (28934-28942)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 22/4/1998, 28/4/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 2/7/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1998, 9/6/1998, 17/6/1998, 24/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 30/4/1998 15 14/5/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 159
Onderzoekstermijn (S1) 15/5/1998 60 13/7/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/7/1998 9/9/1998, blz 28934-28942