S. 1-912 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
Paul Hatry   

onderhoud
werkloosheidsbestrijding
BTW-tarief
tweewielig voertuig
wasserij
ondergrondse economie

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-912/1 1-912/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/3/1998
1-912/2 1-912/2 (PDF) Verslag namens de commissie 20/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/3/1998   Indiening voorstel Doc. 1-912/1 1-912/1 (PDF)
2/4/1998   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
2/4/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
27/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
27/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/4/1998   Verzending naar commissie
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
22/4/1998   Bespreking
7/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
7/7/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
8/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/7/1998   De vergadering is afgelast.
25/11/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/11/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
5/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
5/1/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
3/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/2/1999   Uitgesteld
11/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Niet behandeld
31/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
31/3/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
19/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/4/1999   Niet behandeld
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-912/2 1-912/2 (PDF)
30/4/1999   Einde behandeling
30/4/1999   Zonder voorwerp
Tengevolge aanneming 1-1294
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Zonder voorwerp  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd 27/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 22/4/1998, 7/7/1998, 25/11/1998, 5/1/1999, 11/2/1999, 31/3/1999, 20/4/1999