S. 1-319 Dossierfiche K. 49-449

Wetsontwerp tot interpretatie van de wet van 20 juli 1990 tot instelling van een flexibele pensioenleeftijd voor werknemers en tot aanpassing van de werknemerspensioenen aan de evolutie van het algemeen welzijn
Regering J.-L. Dehaene II  

gelijke behandeling van man en vrouw
pensioenvoorwaarden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-449/1 Wetsontwerp 26/2/1996
K. 49-449/2 Verslag namens de commissie 15/4/1996
K. 49-449/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/1996
1-319/1 1-319/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 26/4/1996
1-319/2 1-319/2 (PDF) Amendement 15/5/1996
1-319/3 1-319/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/5/1996
1-319/4 1-319/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/5/1996
1-319/5 1-319/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 6/6/1996
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
26/2/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-449/1
23/4/1996   Bespreking
25/4/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Doc. K. 49-449/3
25/4/1996   Aanneming zonder amendering
26/4/1996   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-319/1 1-319/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
13/5/1996   Uitoefening evocatierecht
13/5/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
5/6/1996   Inschrijving op agenda plenaire
5/6/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-47 Hand. 1-47 (PDF)
6/6/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-49 Hand. 1-49 (PDF)
6/6/1996   Aanneming zonder amendering
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/5/1996   Verzending naar commissie
15/5/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-319/2 1-319/2 (PDF)
21/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): MichŤle Bribosia-Picard
21/5/1996   Artikelsgewijze bespreking
21/5/1996   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-2/o0)
21/5/1996   Beslissing schriftelijk verslag
30/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
30/5/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag van mevr. Bribosia-Picard is eenparig goedgekeurd (12 stemmen)
Doc. 1-319/3 1-319/3 (PDF)
30/5/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Sociale Aangelegenheden
Doc. 1-319/4 1-319/4 (PDF)
10/6/1996   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/6/1996   Bekrachtiging en afkondiging
20/7/1996   Bekendmaking
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 23/4/1996, 25/4/1996
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 5/6/1996, 6/6/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 21/5/1996, 30/5/1996
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 27/4/1996 15 13/5/1996
Uitoefening evocatierecht
griffiebulletin 35
Onderzoekstermijn (S1) 14/5/1996 60 12/7/1996
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
19/6/1996 20/7/1996