S. 1-979 Dossierfiche K. 49-1513

Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal
Regering J.-L. Dehaene II  

luchthaven
beursnotering
privatisering
gedelegeerde wetgeving
besluit
Skeyes

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1513/1 Wetsontwerp 27/4/1998
K. 49-1513/2 Amendementen 29/4/1998
K. 49-1513/3 Verslag namens de commissie 8/5/1998
K. 49-1513/4 Tekst aangenomen door de commissie 8/5/1998
K. 49-1513/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 14/5/1998
1-979/1 1-979/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 15/5/1998
1-979/2 1-979/2 (PDF) Amendementen 20/5/1998
1-979/3 1-979/3 (PDF) Amendement 2/6/1998
1-979/4 1-979/4 (PDF) Verslag namens de commissie 10/6/1998
1-979/5 1-979/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/6/1998
1-979/6 1-979/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 16/6/1998
1-979/7 1-979/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 18/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
27/4/1998   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1513/1
14/5/1998   Bespreking
(Handelingen nr. 246, p. 8751-8755)
14/5/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+78/-59/o2)
(Handelingen nr. 246, p. 8770-8771)
Doc. K. 49-1513/5
14/5/1998   Aanneming na amendering
6/5/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/30 1-82/30 (PDF)
6/5/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/30 1-82/30 (PDF)
15/5/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-979/1 1-979/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
19/5/1998   Uitoefening evocatierecht
19/5/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
11/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
16/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-979/6 1-979/6 (PDF)
16/6/1998   Amendement: Am. 2
1e en 2e subsidiair amendement
Doc. 1-979/6 1-979/6 (PDF)
16/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-979/6 1-979/6 (PDF)
18/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-197 Hand. 1-197 (PDF)
18/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-197 Hand. 1-197 (PDF)
18/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-198 Hand. 1-198 (PDF)
Doc. 1-979/7 1-979/7 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
19/5/1998   Verzending naar commissie
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Leo Goovaerts
20/5/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Vervoer
20/5/1998   Bespreking
Algemene bespreking
20/5/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-979/2 1-979/2 (PDF)
20/5/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-979/2 1-979/2 (PDF)
20/5/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-979/2 1-979/2 (PDF)
2/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-979/3 1-979/3 (PDF)
2/6/1998   Bespreking
2/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-2/o0)
2/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-979/5 1-979/5 (PDF)
10/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-979/4 1-979/4 (PDF)
18/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/1998   Bekendmaking (24625-24626)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 80, evocatieproc. (spoed), initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 14/5/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 18/6/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/5/1998, 2/6/1998, 10/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 16/5/1998 5 20/5/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 160
Onderzoekstermijn (S1) 20/5/1998 30 18/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/7/1998 31/7/1998, blz 24625-24626