S. 1-555 Dossierfiche K. 49-803

Ontwerp van protestwet
Regering J.-L. Dehaene II  

wisselrecht
kredietbrief

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-803/1 Wetsontwerp 2/12/1996
K. 49-803/2 Verslag namens de commissie 17/2/1997
1-555/1 1-555/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/2/1997
1-555/2 1-555/2 (PDF) Verslag namens de commissie 21/5/1997
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
2/12/1996   Indiening ontwerp Doc. K. 49-803/1
26/2/1997   Bespreking
Handelingen, p. 4991
27/2/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o52)
Handelingen, p. 5023
27/2/1997   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
28/2/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-555/1 1-555/1 (PDF)
28/2/1997   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/5/1997   Inschrijving op agenda plenaire
22/5/1997   Algemene bespreking
Handelingen, p. 2959-2962
Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
22/5/1997   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
22/5/1997   Stemming over het geheel: ne varietur (+64/-0/o0)
Handelingen, p. 2967
Hand. 1-109 Hand. 1-109 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/2/1997   Verzending naar commissie
11/3/1997   Inschrijving op agenda commissie
11/3/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Coene
11/3/1997   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
11/3/1997   Bespreking
23/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1997   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
23/4/1997   Beslissing schriftelijk verslag
21/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
21/5/1997   Goedkeuring verslag
Eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-555/2 1-555/2 (PDF)
22/5/1997   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
3/6/1997   Bekrachtiging en afkondiging
19/7/1997   Bekendmaking (18967)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 26/2/1997, 27/2/1997
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 22/5/1997
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 11/3/1997, 23/4/1997, 21/5/1997
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/6/1997 19/7/1997, blz 18967