Auteurs- en sprekersregister betreffende "Taelman Martine" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie (6-1834)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1834
2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie (6-1835)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1835
2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie (6-1836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1836
2,4-dinitrofenol (DNP) - Amateursporters - Doping - Gebruik - Verbod van verkoop - Maatregelen - Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag - Publicatie (6-1837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1837
Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers (6-1345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1345
Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers (6-1346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1346
Aanstekergas - Drugs - Evolutie - Handhaving - Cijfers (6-1347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1347
Afval drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Nieuwe wetgeving - Samenwerking met de Gewesten (6-899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-899
Afval drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Nieuwe wetgeving - Samenwerking met de Gewesten (6-900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-900
Afval van drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Kwalificatie van het delict - Samenwerking met de Gewesten (6-1874)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1874
Afval van drugslabo's - Dumpen in de natuur - Cijfers - Handhaving - Kwalificatie van het delict - Samenwerking met de Gewesten (6-1875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1875
Amerikaanse president - Executive Order - Privacy Shield - Bescherming van de privacy van de Belgische burgers (6-1271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1271
Amerikaanse president - Executive Order - Privacy Shield - Bescherming van de privacy van de Belgische burgers (6-1272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1272
Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-878)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-878
Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-879
Anabolen, hormonen en prohormonen - Gebruik - Toename - Verkoop via het internet - Aanpak en strijd - Cijfers - Eventueel beleid op Europees niveau - Volksgezondheid - Gevaar van de producten - Campagnes - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-880
Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme (6-1816)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1816
Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme (6-1817)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1817
Antisemitisme - Beleid - Cijfers - Tendensen - Nationale coördinator bestrijding antisemitisme (6-1818)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1818
Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding (6-1522)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1522
Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding (6-1523)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1523
Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding (6-1524)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1524
Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8) (6-403)      
  Bespreking
6-36
p. 21-41 6-36 p. 21-41 (PDF)
Boerderijen - Diefstallen - Toename - Handhaving - Overleg met de Gewesten (6-569)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-569
Boerderijen - Diefstallen - Toename - Handhaving - Overleg met de Gewesten (6-570)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-570
Cardiaal revalidatiearts - Erkenning (6-525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-525
Clickbait sites die automatisch data verzamelen over burgers - Privacy - Auteursrechten - Bescherming - Klachten - Maatregelen - Overleg met zoekrobots (6-1624)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1624
Clickbait sites die automatisch data verzamelen over burgers - Privacy - Auteursrechten - Bescherming - Klachten - Maatregelen - Overleg met zoekrobots (6-1625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1625
Commissie van de Verenigde Naties over de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Archief - Opvragen van een integrale kopie - Toegankelijkheid voor het publiek - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1389)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1389
Commissie van de Verenigde Naties over de oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog - Archief - Opvragen van een integrale kopie - Toegankelijkheid voor het publiek - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1390)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1390
Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen (6-275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-275
Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen (6-276)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-276
Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen (6-277)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-277
Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie (6-1638)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1638
Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie (6-1639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1639
Cybercrime - E-mail spoofing - Overheid - Veiligheidsdiensten - Preventie (6-1640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1640
Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen (6-1130)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1130
Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen (6-1131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1131
Diplomaten - CD-kentekens - Parkeer- en verkeersboetes - Wanbetalers - Handhaving - Ongevallen - Maatregelen (6-1132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1132
Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging (6-1356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1356
Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging (6-1357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1357
Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Handhaving - Lijst verboden drugs - Toevoeging (6-1358)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1358
Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving (6-1728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1728
Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving (6-1729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1729
Drugs - 4-fluoramfetamine (4-FA) - Onderzoek Trimbos-instituut - Preventiecampagne en waarschuwing - Handhaving (6-1730)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1730
Drugs - Cocaïne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels (6-1210)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1210
Drugs - Cocaïne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels (6-1211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1211
Drugs - Cocaïne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels (6-1212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1212
Drugs - Cocaïne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels (6-1719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1719
Drugs - Cocaïne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels (6-1720)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1720
Drugs - Cocaïne - Inbeslagnames - Evolutie - Maatregelen - Gewijzigd businessmodel van de drugskartels (6-1721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1721
Drugs - Inbeslagnames - Evolutie (6-252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-252
Drugs - Inbeslagnames - Evolutie (6-253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-253
Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen (6-875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-875
Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen (6-876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-876
Drugsdoden - Aantal - Handhaving - Strijd tegen drugs - Arrestaties en veroordelingen - Aantal - Stedelijk of landelijk fenomeen - Volksgezondheid - Overleg met de Gemeenschappen (6-877)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-877
Drugsteelt in natuurgebieden - Handhaving - Voorbeeld van Nederland - Gebruik van drones (6-1089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1089
Drugsteelt in natuurgebieden - Handhaving - Voorbeeld van Nederland - Gebruik van drones (6-1090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1090
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Martine Taelman, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Elektronisch toezicht - Autonome straf (6-364)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-364
Elektronisch toezicht - Omzendbrief - Intrafamiliaal geweld (6-368)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-368
Elektronisch toezicht - Strafonderbrekingen (6-366)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-366
Elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis - Autonome straf - Strafuitvoering - Cijfers (6-1317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1317
Elektronisch toezicht via stemcontrole - Thuisdetentie (6-365)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-365
Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen (6-1652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1652
Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen (6-1653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1653
Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen (6-1654)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1654
Fentanyl - Toename van het gebruik - Online drugshandel - Cijfers - Europol - Politieaanpak - Preventiecampagne - Overleg met de gemeenschappen (6-1655)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1655
Gevangenissen - Bezoekers - Smokkel - Bestrijding - Preventieve maatregelen (6-1488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1488
Gevangenissen - Medewerkers van het gevangeniswezen - Smokkel - Bestrijding - Preventieve maatregelen (6-1489)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1489
Gevangenissen - Niet-integer gedrag - Bestrijding (6-1486)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1486
Gevangenissen - Smokkel - Bestrijding - Repressieve maatregelen (6-1487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1487
Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Maatregelen - Samenwerking met de Gemeenschappen (6-1505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1505
Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Volledige cijfers voor 2017 (6-1741)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1741
Gevangenissen - Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie - Bestrijding (6-1485)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1485
Geweld tegen ouderen - Ouderenmishandeling - Cijfers - Aanscherpen handhavingsbeleid (6-308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-308
Geweld tegen ouderen - Ouderenmishandeling - Cijfers - Aanscherpen handhavingsbeleid (6-309)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-309
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid (Vrijheid van ondernemen, van handel en van nijverheid - Zie ook doc. 5-19 en 4-311) (6-8)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
6-8/1
p. 1-12 6-8/1 p. 1-12 (PDF)
Hormoonverstorende stoffen - Bisfenol A - Impact op de gezondheid - Verbod - Onderzoek (6-1149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1149
Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving (6-749)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-749
Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving (6-750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-750
Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving (6-751)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-751
Illegale geneesmiddelen - Productie - Hormonencel - Volksgezondheid - Handhaving (6-763)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-763
Illegale houtkap - Rapport « Blood-stained timber » - Import illegaal hout - Handhaving (6-1702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1702
Illegale houtkap - Rapport « Blood-stained timber » - Import illegaal hout - Handhaving (6-1703)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-1703
Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar (6-1894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1894
Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Alimentatiebeslag - Internationale gezinsbemiddelaar (6-1895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1895
Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie (6-1891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1891
Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie (6-1892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1892
Internationale kinderontvoering - Internationale parentele ontvoering - Cijfers - Tendens - Handhaving - Preventie (6-1893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1893
Internet of things - Privacy - Bescherming - Standaard bijsluiter - Bijhouden kijkgedrag en inloggegevens (6-1242)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1242
Internet of things - Privacy - Bescherming - Standaard bijsluiter - Bijhouden kijkgedrag en inloggegevens (6-1243)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1243
Kindermishandeling - Handhaving - Cijfers (6-254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-254
Kindermishandeling - Handhaving - Cijfers (6-255)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-255
Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Legal high - Handhaving - Preventie (6-725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-725
Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Legal high - Handhaving - Preventie (6-726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-726
Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Legal high - Handhaving - Preventie (6-727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-727
Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector (6-1723)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1723
Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector (6-1724)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1724
Lachgas - Gebruik als drug bij jongeren - Studie van het Nederlandse Trimbos-instituut - Gezondheidsrisico's - Handhaving - Preventie - Maatregelen - Overleg met de sector (6-1725)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1725
Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in België (6-978)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-978
Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in België (6-979)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-979
Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in België (6-980)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-980
Lozingen door chemische tankers - Noordzee - Handhaving - Cijfers - Strengere internationale regels (6-1890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1890
Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in België - Cijfers (6-1641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1641
Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in België - Cijfers (6-1642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1642
Malafide webshops - Bestrijding - Blokkeren van de betaaldiensten - Initiatieven in België - Cijfers (6-1643)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1643
Mensenhandel - Bedelarij - Uitbuiting - Aantal veroordelingen (6-1538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1538
Mensenhandel - Bedelarij - Uitbuiting - Aantal veroordelingen (6-1539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1539
Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Bijzondere opsporingsmethodes - Systematisch financieel onderzoek - Omzendbrief (6-1236)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1236
Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Bijzondere opsporingsmethodes - Systematisch financieel onderzoek - Omzendbrief (6-1237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1237
Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aanpak - Centrale instructie - Omkeren bewijslast (6-1240)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1240
Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aanpak - Centrale instructie - Omkeren bewijslast (6-1241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1241
Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aantal dossiers - Veroordelingen (6-1238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1238
Mensenhandel - Uitbuiting bedelarij - Minderjarigen - Aantal dossiers - Veroordelingen (6-1239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1239
Mensenhandel - Veroordelingen - Handhaving - Cijfers - Actieplan - Aanpassing van het slachtofferstatuut - Sensibilisering van het parket en politie (6-836)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-836
Mensenhandel - Veroordelingen - Handhaving - Cijfers - Actieplan - Aanpassing van het slachtofferstatuut - Sensibilisering van het parket en politie (6-837)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-837
Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag 2016 - Uitblijven van publicatie (6-1644)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1644
Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag 2016 - Uitblijven van publicatie (6-1645)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1645
Multidisciplinaire hormonencel - Voortbestaan - Uitblijven publicatie jaarverslag 2014 (6-713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-713
Multidisciplinaire hormonencel - Voortbestaan - Uitblijven publicatie jaarverslag 2014 (6-714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-714
Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding (6-752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-752
Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding (6-753)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-753
Namaak van 'medical devices' - Medische hulpmiddelen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Bestrijding (6-754)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-754
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie - Gevolgen voor de NMBS - Maatregelen (6-996)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-996
Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure (6-1069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1069
Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure (6-1070)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-1070
Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure (6-1273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1273
Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure (6-1274)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1274
Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure (6-1275)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1275
Omkoping door Belgische bedrijven in het buitenland - Rapport van NGO Transparency International - Handhaving (6-1962)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1962
Omkoping door Belgische bedrijven in het buitenland - Rapport van NGO Transparency International - Handhaving (6-1963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1963
Omkoping door Belgische bedrijven in het buitenland - Rapport van NGO Transparency International - Handhaving (6-1964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten
SV 6-1964
Onderzoek van de geloofsbrieven (Senatoren aangewezen door de Gemeenschaps- en Gewestparlementen en gecoöpteerde senatoren) (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  Verslag van mevrouw Martine Taelman
6-4
p. 4-5 6-4 p. 4-5 (PDF)
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  mevrouw Martine Taelman
6-45
p. 4 6-45 p. 4 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Oorlogsmisdadigers - Vrouwen en gewapende conflicten - Verdragen - Veroordelingen (6-493)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-493
Oorlogsmisdadigers - Vrouwen en gewapende conflicten - Verdragen - Veroordelingen (6-494)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-494
Oorlogsmisdadigers - Vrouwen en gewapende conflicten - Verdragen - Veroordelingen (6-495)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-495
Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (6-1795)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1795
Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (6-1796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1796
Overheidswebsites en overheidsapplicaties - Digitale toegankelijkheid - Mensen met een beperking - AnySurfer-label - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in België (6-1797)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1797
Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten (6-1306)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1306
Parkeer- en verkeersboetes - CD-kentekens - Instructies aan politie - Richtlijnen aan parketten (6-1307)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1307
Parkeer- en verkeersboetes - Diplomatieke nummerplaten - Wanbetalers - Handhaving (6-431)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-431
Parkeer- en verkeersboetes - Diplomatieke nummerplaten - Wanbetalers - Handhaving (6-432)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-432
Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering (6-771)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-771
Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering (6-772)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-772
Radicalisering - Rol van het internet - Blokkeren van accounts en sites die aanzetten tot terrorisme - Meldpunt voor terroristische websites en accounts - Samenwerking met het Vlaams platform radicalisering (6-773)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-773
Rapport van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Digitale spionage - Politieke spionage - Preventie (6-1879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1879
Rapport van de Nederlandse Algemene Inlichtingen- en veiligheidsdienst (AIVD) - Digitale spionage - Politieke spionage - Preventie (6-1880)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1880
Rasomware - Cijfers voor België - Succesvol project « No more ransom » - Europese Centrum tegen cybercriminaliteit - Concrete Belgische projecten inzake preventie en het remediëren - Aansluiting van België bij het project « No more ransom » (6-1067)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1067
Rasomware - Cijfers voor België - Succesvol project « No more ransom » - Europese Centrum tegen cybercriminaliteit - Concrete Belgische projecten inzake preventie en het remediëren - Aansluiting van België bij het project « No more ransom » (6-1068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1068
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Cybercrime - Risico (6-1203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1203
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Cybercrime - Risico (6-1204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1204
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Privacy - Bescherming - Identiteitsdiefstal (6-1201)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1201
Richtlijn 2007/64/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 november 2007 betreffende betalingsdiensten in de interne markt - Bankgeheim - Verkoop van klantengegevens aan derden - Expliciete toestemming - Privacy - Bescherming - Identiteitsdiefstal (6-1202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer De Backer, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1202
Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evoluties - Preventie (6-256)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-256
Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Spoorlopers - Inzetten van big data (6-1316)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Bellot, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-1316
Strafbaar stellen van het binnenbrengen van verboden voorwerpen in de gevangenis - Handhaving - Veiligheid in de gevangenissen - Nederland (6-1943)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1943
Strafuitvoering - Korte straffen - Elektronisch toezicht (6-425)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-425
Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving (6-746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-746
Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving (6-747)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-747
Toename gebruik anabolen - Hormonencel - Jaarverslag - Volksgezondheid - Handhaving (6-748)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-748
Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving (6-1525)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1525
Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving (6-1526)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1526
Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving - Inlevering (6-1527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1527
Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving - Inlevering (6-1528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1528
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" (6-413)      
  Verzoek van de heer Christophe Lacroix, de dames Katia Segers en Nadia El Yousfi, de heer Bert Anciaux, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rob Beenders, de dames Anne Lambelin en Güler Turan, de heren Karl-Heinz Lambertz en Bart Van Malderen, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne, Olga Zrihen en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl en Jean-Jacques De Gucht, de dames Martine Taelman, Karin Brouwes en Sabine de Bethune, de heren Johan Verstreken, Christophe Lacroix, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-413/1
p. 1-7 6-413/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
  Verslag van de heren Jacques Brotchi, Philippe Mahoux en Bart Van Malderen en de dames Petra De Sutter, Cindy Franssen, Martine Taelman en Miranda Van Eetvelde
6-261/2
p. 1-103 6-261/2 p. 1-103 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (6-261/1)
6-16
p. 6-9 6-16 p. 6-9 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-261/2)
6-28
p. 4-32 6-28 p. 4-32 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-391)      
  Verzoek van mevrouw Elisabeth Meuleman, de heren Philippe Henry en Joris Poschet, de dames Karin Brouwers, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels, de heren Steven Vanackere, Johan Verstreken, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Gille Mouyard, Jean-Paul Wahl, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba, de dames Véronique Waroux, Nadia El Yousfi en Latifa Gahouchi, de heer Christophe Lacroix, mevrouw Anne Lambelin, de heer Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Simone Susskind, Christiane Vienne en Olga Zrihen
6-391/1
p. 1-10 6-391/1 p. 1-10 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (6-357)      
  Verzoek van mevrouw Sabine de Bethune, de heer Jean-Jacques De Gucht, de dames Christine Defraigne, Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet en Johan Verstreken, mevrouw Nadia El Yousfi, de heren Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux en Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-357/1
p. 1-7 6-357/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet (6-465)      
  Verzoek van de heer Alain Destexhe, mevrouw Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, mevrouw Christine Defraigne, de heren Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Gilles Mouyard, Jean-Paul Wahl, Lionel Bajart, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht, mevrouw Martine Taelman, de heer Lode Vereeck, de dames Karin Brouwers en Brigitte Grouwels, de heren Joris Poschet, Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan en de heer Bart Van Malderen
6-465/1
p. 1-7 6-465/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (6-131)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Steven Van Ackere, Patrick Prévot, Johan Verstreken, Pol Van Den Driessche, Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka Mankamba, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl en de dames Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Karin Brouwers, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Martine Taelman, Valérie De Bue en Christine Defraigne
6-131/1
p. 1-2 6-131/1 p. 1-2 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen (Verlenen van genade aan door het Hof van Cassatie veroordeelde ministers - Technische aanpassing - Zie ook doc. 5-944) (6-9)      
  Voorstel van de heer Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Martine Taelman
6-9/1
p. 1-2 6-9/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-268)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-6)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
6-6/1
p. 1-5 6-6/1 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet (Zie ook doc. 5-1982) (6-7)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-7/1
p. 1-15 6-7/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel tot invoering van een artikel 6/1 in het reglement van de Senaat, wat het ontslag van een senator betreft (Onherroepelijkheid - Zie ook doc. 5-637) (6-10)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
6-10/1
p. 1-3 6-10/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Voordracht kandidaat-regeringsleden van de Gemeenschaps- of Gewestregeringen : constitutieve autonomie ; bevoegdheid regionale parlementen - Zie ook doc. 5-1963 en 4-1579) (6-11)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman
6-11/1
p. 1-4 6-11/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciële vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling (6-273)      
  Voorstel van de dames Christine Defraigne, Annick De Ridder, Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Steven Vanackere en Olivier Destrebecq
6-273/1
p. 1-6 6-273/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in België) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in België (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Voorstel van de heren Bert Anciaux en Alain Destexhe en de dames Cindy Franssen, Martine Taelman, Katia Segers, Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Sabine de Bethune en Güler Turan
6-324/1
p. 1-10 6-324/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu te beschermen door de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (6-292)      
  Voorstel van de heer Alain Destexhe en de dames Martine Taelman, Cindy Franssen, Sabine de Bethune en Karin Brouwers
6-292/1
p. 1-4 6-292/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (6-271)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux en de dames Anne Brusseel en Martine Taelman
6-271/1
p. 1-14 6-271/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot instelling van de zorghypotheek en tot modernisering van de hypotheken ten bate van gepensioneerden (Aanpassing van de woning - Zorguitgaven - Familiehypotheek - Kangoeroewoning of generatiewoning) (6-158)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heer Jean-Jacques De Gucht
6-158/1
p. 1-9 6-158/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal (Oprichting van een gespecialiseerd internationaal tribunaal betreffende criminaliteit tegen migranten en vluchtelingen) (6-405)      
  Voorstel van de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune en de heren Bert Anciaux en Jean-Jacques De Gucht
6-405/1
p. 1-9 6-405/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een verbod tot bedelen met een minderjarige en de omkering van de bewijslast in dit verband (6-354)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman c.s.
6-354/1
p. 1-21 6-354/1 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming (6-212)      
  Voorstel van de dames Cindy Franssen, Christine Defraigne, Martine Taelman, Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels en de heren Philippe Mahoux, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-212/1
p. 1-7 6-212/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
6-26
p. 4-27 6-26 p. 4-27 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen (6-269)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Rik Daems en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-269/1
p. 1-11 6-269/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Voorstel van de dames Ann Brusseel, Christine Defraigne, Martine Taelman en Valérie De Bue
6-278/1
p. 1-10 6-278/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies (en voor een zo groot mogelijke mate van weerspiegeling van de sociaal- en ethisch-culturele variatie van ons land bij het overheidspersoneel en de overheidsbedrijven - Zie ook 5-1128) (6-27)      
  Bespreking
6-17
p. 9-25 6-17 p. 9-25 (PDF)
Voorwaardelijke invrijheidstelling - Voorlopige invrijheidstelling - Uitvoering (6-367)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-367
Wegpolitie - Interventieploegen - Reorganisatie - Aanrijtijden op de autosnelwegen E313 en E34 - Evaluatie - Extra interventieploeg (6-304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-304
Xtc en zuiverdere cocaïne - MDMA-gehalte - Toename - Volksgezondheid - Cijfers (6-1881)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten
SV 6-1881
Xtc en zuiverdere cocaïne - MDMA-gehalte - Toename - Volksgezondheid - Cijfers (6-1882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Taelman aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1882
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999