Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-253

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 november 2014

aan de minister van Justitie

Drugs - Inbeslagnames - Evolutie

verdovend middel
verbeurdverklaring van goederen
officiŽle statistiek
handel in verdovende middelen

Chronologie

27/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 )
19/6/2015 Rappel
23/7/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-252

Vraag nr. 6-253 d.d. 27 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen (nr. 4-2825 en 4-7247) betreffende de cijfers over in beslag genomen drugs. Ik had graag een inzicht gekregen in de evolutie van het aantal inbeslagnames. Het betreft een transversale aangelegenheid die nauw aansluit bij de inzet op preventie van drugsgebruik vanuit de gemeenschappen.

1) Welke hoeveelheid drugs werd in beslag genomen tussen 2010 en heden, ingedeeld per drugsoort en per jaar (cijfers van de politie en de douanediensten)?

2) Zijn er opmerkelijke tendensen in deze cijfers merkbaar?

3) Welke conclusies trekt de minister uit deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 23 juli 2015 :

Er wordt verwezen naar het antwoord op vraag nr. 6-252 van de vice-eerste minister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken.