S. 6-273 Dossierfiche K. 54-1988

Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling
Christine Defraigne    Steven Vanackere    Annick De Ridder    Martine Taelman    Olivier Destrebecq    Sabine de Bethune   

Grondwettelijk Hof (BelgiŽ)
prejudiciŽle rechtsvraag
beroep tot nietigverklaring
tenuitvoerlegging van het vonnis

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-273/1 6-273/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 18/5/2016
6-273/4 6-273/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 10/6/2016
6-273/2 6-273/2 (PDF) Amendementen 13/6/2016
6-273/3 6-273/3 (PDF) Verslag namens de commissie 27/6/2016
6-273/5 6-273/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 15/7/2016
K. 54-1988/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 18/7/2016
K. 54-1988/2 Verslag namens de commissie 2/12/2016
K. 54-1988/3 Tekst aangenomen door de commissie 2/12/2016
K. 54-1988/4 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 8/12/2016
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
18/5/2016   Indiening Doc. 6-273/1 6-273/1 (PDF)
20/5/2016   Inoverwegingneming
20/5/2016   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
15/7/2016   Inschrijving op agenda
15/7/2016   Algemene bespreking Hand. 6-21 Hand. 6-21 (PDF)
15/7/2016   Artikelsgewijze bespreking Hand. 6-21 Hand. 6-21 (PDF)
15/7/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+47/-0/o1) Hand. 6-21 Hand. 6-21 (PDF)
Doc. 6-273/5 6-273/5 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
20/5/2016   Verzending naar commissie
20/5/2016   Inschrijving op agenda
20/5/2016   Regeling der werkzaamheden
3/6/2016   Inschrijving op agenda
3/6/2016   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
3/6/2016   Inleidende uiteenzetting door Christine Defraigne
3/6/2016   Hoorzitting met de heren Jean Spreutels en Etienne De Groot, voorzitters van het Grondwettelijk Hof
3/6/2016   Hoorzitting met de heer Andrť Alen, emeritus gewoon hoogleraar staatsrecht met opdracht aan de KU Leuven, gewezen voorzitter van, thans rechter in het Grondwettelijk Hof
3/6/2016   Hoorzitting met de heer Christian Behrendt, gewoon hoogleraar staatsrecht aan de Universitť de LiŤge (Ulg) en assessor bij de afdeling wetgeving van de Raad van State
3/6/2016   Gedachtewisseling
13/6/2016   Inschrijving op agenda
13/6/2016   Bespreking
13/6/2016   Stemming over het geheel: geamendeerd (+12/-0/o0)
13/6/2016   Aanneming na amendering
27/6/2016   Inschrijving op agenda
27/6/2016   Lezing van het verslag
27/6/2016   Goedkeuring verslag
eenparig (11 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
15/7/2016   Overzending Doc. K. 54-1988/1
2/12/2016   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 54-1988/2
8/12/2016   Bespreking
Integraal verslag nr. 143, p. 48-49
8/12/2016   Stemming over het geheel: ne varietur (+133/-0/o2)
Integraal verslag nr. 143, p. 82-83
Doc. K. 54-1988/4
8/12/2016   Aanneming zonder amendering
8/12/2016   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
25/12/2016   Bekrachtiging en afkondiging
10/1/2017   Bekendmaking (1001-1002)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 15/7/2016
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Geamendeerd 20/5/2016, 3/6/2016, 13/6/2016, 27/6/2016
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 8/12/2016
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
25/12/2016 10/1/2017 , blz 1001-1002

Kruispuntbank van de wetgeving