Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-256

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 november 2014

aan de minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen

Spoorwegen - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evoluties - Preventie

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
zelfmoord
officiŽle statistiek

Chronologie

27/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 )
5/5/2015 Antwoord

Vraag nr. 6-256 d.d. 27 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag hieromtrent (4-7244).

Het aantal zelfmoorden is nog steeds hoog in ons land en in het bijzonder in Vlaanderen. Jammer genoeg nam in het verleden het aantal zelfmoordpogingen op de spoorwegen toe.

In 2008 stelde de spoorwegpolitie 121 zelfmoorden en 60 zelfmoordpogingen vast. In 2007 waren dat 114 zelfmoorden en 58 zelfmoordpogingen.

Op 17 december 2011 vond de tweede Gezondheidsconferentie over suÔcidepreventie plaats. Vlaanderen werkte een duidelijk preventieplan uit (Vlaams Actieplan suÔcidepreventie 2012-2020). Deze vraag vloeit hieruit voort. Het betreft dus een transversale aangelegenheid met de gemeenschapsbevoegdheden.

1) Hoeveel gevallen van zelfmoord(poging) heeft de spoorwegpolitie de laatste drie jaar vastgesteld? Kan de minister de cijfers per jaar geven?

2) Hoeveel uren vertraging hebben dergelijke incidenten de NMBS de laatste drie jaar veroorzaakt en dit op jaarbasis? Hoeveel treinen werden hierdoor elk jaar afgeschaft?

3) Hoeveel begrootte de NMBS het financiŽle verlies (beschadiging treinstellen, opgelopen vertragingen enzovoort) in die periode?

4) In welke maanden gebeuren de meeste zelfmoorden of zelfmoordpogingen?

5) Welke preventieve maatregelen worden getroffen? Ik denk in het bijzonder aan afrastering en aan media- of andere campagnes. Kan de minister dat uitvoerig toelichten naar inhoud, tijdspad en concrete projecten?

6) Welke concrete stappen worden gedaan om de locaties op het spoor waar vaker zelfmoorden gepleegd worden, minder toegankelijk te maken? Welke zijn de meest voorkomende locaties? Welke preventieve maatregelen wil de minister ter zake nemen? Zijn er concrete projecten?

Antwoord ontvangen op 5 mei 2015 :

1), 2) 4) tot 6) Zie antwoord Infrabel.

3)

Zelfmoord / zelfmoordpogingen

In 2011

In 2012

In 2013

Gefactureerde materiële schade

590 022,64 euro

875 991,13 euro

514 925,80 euro

De gefactureerde bedragen omvatten :

– de schatting van de verstoring van het treinverkeer (vertragingen, treinen die moesten worden omgeleid, vervangvervoer zoals bussen of taxi's) ;

– de personeelskosten (noodmaatregelen, omkaderingspersoneel, enz.) ;

– de kosten van de eventuele schade aan het rollend materieel.