Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1271

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 2 februari 2017

aan de minister van Justitie

Amerikaanse president - Executive Order - Privacy Shield - Bescherming van de privacy van de Belgische burgers

Verenigde Staten
eerbiediging van het privé-leven
persoonlijke gegevens
EU-onderdaan
gegevensverwerking

Chronologie

2/2/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/3/2017 )
7/6/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1272

Vraag nr. 6-1271 d.d. 2 februari 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Amerikaanse president Donald Trump ondertekende op 25 januari 2017 een Executive Order waarin onder meer staat dat privacybescherming alleen zal gelden voor Amerikaanse burgers en permanente inwoners van Amerika (cf. https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/25/presidential-executive-order-enhancing-public-safety-interior-united). Dit deel van het decreet lijkt exact in tegenspraak met een cruciaal onderdeel van de vorig jaar afgesloten overeenkomst. Dit onderdeel zorgt er volgens The Register voor dat Europeanen net zoveel recht op privacy hebben als Amerikanen.

Meer concreet betreft het volgende bepaling : « Section 14 : Privacy Act. Agencies shall, to the extent consistent with applicable law, ensure that their privacy policies exclude persons who are not United States citizens or lawful permanent residents from the protections of the Privacy Act regarding personally identifiable information. »

Duizend vijfhonderd bedrijven hebben zich reeds voor deze deal opgegeven. Zonder die regels zouden zij in principe geen gegevens van Europese burgers mogen verwerken. Privacy Shield was al zwaarbevochten. Een eerder data-uitwisselingsprogramma, Safe Harbor, werd door het Europees Hof ongeldig verklaard omdat het de privacy van Europese burgers niet voldoende zou waarborgen.

Wat betreft het transversaal karakter van de vraag : de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota Integrale Veiligheid en het Nationaal Veiligheidsplan voor de periode 2016-2019 en werden besproken tijdens een Interministeriële Conferentie, waarop ook de politionele en justitiële spelers aanwezig waren. Eén van de vastgelegde prioriteiten in de informaticacriminaliteit en de bescherming van de privacy. Het betreft aldus een transversale gewestaangelegenheid waarbij de rol van de Gewesten vooral ligt in het preventieve luik en het onderwijs.

Ik had hieromtrent dan ook graag volgende schriftelijke vragen voorgelegd aan de geachte minister :

1) Hoe reageert hij op deze Executive Order waarin onder meer staat dat privacybescherming alleen zal gelden voor Amerikaanse burgers en permanente inwoners van Amerika ?

2) Hebt u hieromtrent stappen genomen bij de Privacycommissie of via bilaterale contacten om na te gaan in hoeverre de privacy van onze landgenoten alsook de burgers van de Europese Unie (EU) aangetast wordt door deze Executive Order ?

3) Wat is de impact van deze uitvoerende maatregel op de zogenaamde Privacy Shield-regeling ? Kan u dit uitvoerig toelichten ? Hebt u hieromtrent reeds overleg gevoerd met uw Europese collega's ?

Antwoord ontvangen op 7 juni 2017 :

Er wordt verwezen naar het antwoord dat werd gegeven door de Staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer aan wie deze vraag eveneens werd gesteld onder vraagnummer. 6-1272.