Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1526

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 juli 2017

aan de minister van Justitie

Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving

politie
gemeentepolitie
fraude
diefstal
officiŽle statistiek
elektronische handel
internet
kledingstuk

Chronologie

13/7/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 )
29/9/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1525

Vraag nr. 6-1526 d.d. 13 juli 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen (nrs. 5-8953 en 5-8954) betreffende de gangbare praktijk om oude politie-uniformen onder meer via het internet te verkopen. Zoals u weet, brengt dit veel risico's mee gezien het fenomeen van de valse agenten die zich voordoen als politieagenten met nepuniformen of een oud uniform om aldus bij goedgelovige mensen over de vloer te geraken. Hun slachtoffers zijn veelal bejaarde alleenstaande personen. Onder meer op mijn aandringen heeft de toenmalige regering de verkoop van politie-uniformen en onderdelen ervan strafbaar gesteld.

Sinds 10 januari 2014 staan er gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar en een geldboete van 50 tot 50.000 euro op de verkoop van politie-uniformen of onderdelen ervan. Toch is hiermee de kous niet af.

Groot was mijn verbijstering toen ik vaststelde dat op diverse tweedehandssites nog steeds uniformen van de politie worden aangeboden die niet alleen authentiek zijn, maar die bovendien in handen van criminelen of terroristen een reŽle dreiging uitmaken. Zo stel ik vast dat ik een politie-uniform van de lokale politie kan aanschaffen, een lot holsters voor wapenstok en vuurwapens van de politie, alsook een lot politiepetjes, waarvan een met het logo van de politie te Antwerpen en een fluojas met officieel politielogo. Ook andere attributen zoals vuurwapenholsters en regenjassen van de Rijkswacht vindt men eenvoudig terug.

Het is duidelijk dat de wet niet alleen onvoldoende gekend is bij het publiek, maar ook dat de gespecialiseerde websites hiervan onvoldoende op de hoogte zijn. Daarom moet er snel worden opgetreden om de verkoop van oude politie-uniformen en in het bijzonder kogelvrije vesten van de voormalige Rijkswacht stop te zetten.

Wat betreft het transversaal karakter: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota integrale veiligheid en het nationaal veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een interministeriŽle conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. De fenomenen radicalisering en terrorisme zijn hierbij een topprioriteit. Het betreft aldus een transversale gewestaangelegenheid, waarbij de rol van de gewesten vooral voor het preventieve luik van toepassing is. Er zijn ook raakvlakken met e-commerce en ondernemen, wat eveneens de gewesten aanbelangt.

Ik heb hieromtrent volgende vragen:

1) Hoe reageert u op de vaststelling dat men, ondanks mijn eerdere vragen hieromtrent, nog steeds op eenvoudige wijze via het internet allerhande recente uniformen van de politie, petjes en andere onderdelen kan aanschaffen en bent u het met me eens dat dit reŽle risico's inhoudt voor de veiligheid?

2) Hebt u hieromtrent reeds een overleg gehad met de internetaanbieders die dergelijke voorwerpen te koop aanbieden om hen te wijzen op de recente wet die deze verkoop verbiedt? Zo ja, waarom wordt deze alvast op ťťn site niet toegepast? Zo nee, is dit niet aangewezen en kunt u dit uitgebreid toelichten?

3) Werden er bij de lokale politie inzamelingsacties gehouden bij de voormalige politieagenten om de uniformen en andere voorwerpen zoals holsters, kogelwerende vesten, enz. in te zamelen?

4) Bent u bereid een gerichte informatiecampagne te voeren via het internet om de bevolking te wijzen op het wettelijk verbod op de verkoop van politie-uniformen? Zo ja, kunt u inhoud en timing toelichten? Zo neen, waarom niet?

5) Bent u bereid dit verbod uit te breiden naar uniformen van de civiele bescherming, gelet op het potentieel misbruik door terroristen en dit in het licht van de recente vondst van dergelijke uniformen in een garagebox met een wapencache? Kunt u inhoud en timing uitvoerig toelichten en overweegt u nog andere stappen?

Antwoord ontvangen op 29 september 2017 :

Er wordt verwezen naar het antwoord dat zal worden gegeven door de minister van Binnenlandse Zaken, aan wie de geachte senatrice deze vraag eveneens heeft gesteld onder vraag nr. 6-1525.