Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1523

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 6 juli 2017

aan de minister van Justitie

Antisemitisme - Definitie - International Holocaust Remembrance Alliance - Beleid - Cijfers - Centrum voor Racismebestrijding

antisemitisme
racisme
bestrijding van discriminatie
Unia

Chronologie

6/7/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/8/2017 )
6/12/2017 Rappel
27/3/2018 Rappel
12/6/2018 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1522
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1524

Vraag nr. 6-1523 d.d. 6 juli 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het aantal antisemitische daden in Frankrijk is vorig jaar, in vergelijking met 2013, verdubbeld. Het aantal gevallen van fysiek geweld is zelfs met 130 % gestegen. Dat meldt de CRIF, de Franse « Conseil représentatif des institutions juives ».

Ook in ons land bleek uit diverse mediaberichten dat er nog steeds sprake is van antisemitisme, waarbij naast verbaal geweld ook fysiek geweld niet wordt geschuwd.

Ook de Organisatie voor de veiligheid en samenwerking in Europa (OVSE) en het Bureau voor de grondrechten van de Europese Unie stellen vast dat het aantal antisemitische incidenten in de lidstaten van de EU de afgelopen jaren is toegenomen.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid – Gemeenschappen én Gewesten. Het Centrum voor racismebestrijding werd immers in 2014 « geïnterfederaliseerd ». Het werd daarbij bevoegd voor gewest- en gemeenschapsmateries. Teneinde hun taak te kunnen volbrengen, is het belangrijk dat zij over alle indicatoren betreffende racisme beschikken. De strijd tegen antisemitisme is hierbij een kerntaak, maar zonder cijfers vliegt men blind. Daarnaast biedt samenwerking veel kansen om dit efficiënt aan te pakken, zowel op het vlak van preventie als op het vlak van handhaving.

Ik had graag volgende vragen voorgelegd aan de minister :

1) Kunt u aangeven welke werkdefinitie aanvaard is en wordt toegepast door justitie en politie bij het in kaart brengen en vervolgen van antisemitisme ?

2) Volgt u en passen politie en justitie de definitie toe van de « International Holocaust Remembrance Alliance » wat betreft antisemitisme ? Zo neen, waarom niet en kunt u uitvoerig toelichten waarom u hiervan zou afwijken ?

3) Bent u bereid een « nationale coördinator voor de bestrijding van antisemitisme » te benoemen ? Zo neen, waarom niet ? Zo ja, kunt u timing, taken en middelen toelichten ?