Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1070

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 25 oktober 2016

aan de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Nieuwe psychoactieve stoffen - Legal highs - Online drugsshops - Strijd - Cijfers - Lijst van verboden producten - Houding - Procedure

verdovend middel
psychotropicum
internet
teleshopping
officiële statistiek
handel in verdovende middelen

Chronologie

25/10/2016 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 24/11/2016 )
21/11/2016 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1069

Vraag nr. 6-1070 d.d. 25 oktober 2016 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het monitoren van de wereldwijde drugstrafiek is sinds de komst van het Internet steeds moeilijker geworden. Jongeren blijken steeds meer designerdrugs via het Internet te kopen, meer specifiek bij zogenaamde « online-drugsshops ». Deze shops zijn toegankelijk voor iedere Europese internetgebruiker die geïnteresseerd is in het kopen van « legale psychedelica », « spice », GHB / GBL of hallucinogene paddenstoelen. De lijst met nieuwe psychoactieve stoffen (NPS) blijft groeien. In 2015 werden er 120 NPS in België ontdekt. In 2014 ging het nog om 90 NPS. Regelmatig duiken nieuwe designerdrugs op. 4-FA lijkt momenteel populair. Vorig jaar vielen er dan weer slachtoffers door de designer drugs op basis van de stof Ocfentanyl (een afgeleide van Fentanyl). Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) bevestigt dat gebruikers een ernstig risico op een overdosis lopen, met een duidelijk verhoogde kans op overlijden.

De term « legale psychedelica » omvat zeer uiteenlopende producten : van kruidenmengsels tot synthetische of « designer »-drugs en de zogenaamde partypillen. Daarnaast worden deze producten verkocht als luchtverfrissers, kruidenwierook of badzout.

Sinds de wetswijzing van 19 maart 2013 van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, kan de Koning niet alleen de individueel geïdentificeerde stoffen veroordelen, maar ook de groepen van stoffen die geïdentificeerd worden door een gedeeltelijke gemeenschappelijke chemische structuur, waardoor geanticipeerd kan worden op marktontwikkelingen rond de opkomst van nieuwe producten, maar ook van producten met dezelfde basisstructuur.

Tevens werd In het Belgisch Staatsblad van 13 oktober 2011 twee koninklijke besluiten van 26 september 2011 bekendgemaakt teneinde dit fenomeen te bestrijden (cf. koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 december 1930 houdende regeling van de slaapmiddelen en de verdovende middelen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies en koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 januari 1998 houdende regeling van sommige psychotrope stoffen en betreffende risicobeperking en therapeutisch advies). Op grond van deze koninklijke besluiten zijn alle nieuwe substanties die « synthetische cannabinoïden » worden genoemd, alsook andere zogenaamde legale drugs voortaan verboden. Er wordt thans specifieke informatie verstrekt aan politieagenten en magistraten teneinde hen bewust te maken van het verbod van die nieuwe substanties.

Druggebruik is een transversale gemeenschapsaangelegenheid. Wat betreft Volksgezondheid zijn de Gemeenschappen bevoegd met de preventie. De handhaving van de handel in illegale producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid.

In dit kader had ik graag volgende vragen voorgelegd aan de geachte minister :

1) Hoe evalueert u het bestaan van deze grensoverschrijdende online-markt voor « legale drugs » ? Kan u meedelen of er reeds tegen deze websites werd opgetreden ? Zo ja, kan u dit cijfermatig toelichten ? Kan u meedelen hoeveel van deze sites offline werden gehaald ? Zo neen, waarom niet en hoe gaat u de strijd met deze sites aanbinden ?

2) Werden de laatste drie jaar nieuwe producten opgenomen in de lijst van verboden middelen ? Zo ja, over welke producten gaat het, en kan u dit gedetailleerd toelichten ?

3) Wat is de gemiddelde duur tussen het signaleren en het daadwerkelijk opnemen van deze stoffen in de lijst van verboden producten ?

4) Bestaat de mogelijkheid om de efficiëntie inzake het actueel houden van deze lijst te verhogen ? Zo ja, kan u uitvoerig toelichten in welke mate men proactief tewerk kan gaan ? Zo niet, op welke manier is de huidige werkwijze beschermd tegen de razendsnelle verschuivingen in de online-markt ?

5) Kan u cijfermatig toelichten hoeveel doden er respectievelijk de afgelopen drie jaar zijn gevallen alsook aangeven hoeveel spoedopnames er waren ten gevolge van de inname van deze « legal highs » en dit gezien er in Nederland recent twee doden vielen door het nieuwe designerdrug 4-FA ?

6) Kan u meedelen welke zogenaamde « legal highs » het meeste worden gekocht in ons land alsook in welke hoeveelheden deze worden aangetroffen in ons land ? Kan u de meest frequente stoffen oplijsten ?

7) Kan u meedelen hoeveel personen werden vervolgd voor het verhandelen van « legal highs » in ons land ?

8) Beschikt u over cijfers wat betreft de in beslag genomen synthetische drugs en / of designerdrugs door onze douane en dit respectievelijk op jaarbasis de laatste drie jaar ? Kan u deze ontwikkeling desgevallend toelichten ?

Antwoord ontvangen op 21 november 2016 :

1. De Douane is zich bewust van het bestaan van deze grensoverschrijdende online-markt. 

De Douane heeft nog geen websites offline gehaald die NPS aanbieden. 

De Douane neemt de betrokken stoffen in beslag naar aanleiding van controle van goederen aan de EU-buiten grenzen. De processen-verbaal worden vervolgens bezorgd aan de bevoegde parketten. Het initiatief voor het verdere onderzoek naar de herkomst van de producten en de wijze waarop ze werden aangekocht, mogelijk via het internet, ligt bij de betrokken parketten.

2. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega de minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

3. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega de minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

4. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega de minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

5. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega de minister, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. 

6. De onderstaande lijst bevat de 10 meest frequent aangetroffen stoffen op basis van de in beslag genomen hoeveelheden voor de jaren 2014, 2015 en 2016: 

Type NPS

kg

liter

stuk(s)

Aantal vaststellingen

 

 

 

 

 

NPS-andere stoffen

6,000

75,500

9

21

alpha-PVT

6,000

0,000

0

1

GBL

0,000

75,500

9

20

 

 

 

 

 

NPS-synthetische cannabinoïden

20,200

0,000

0

14

5F-PB-22

6,700

0,000

0

7

8-hydroxyquinoline

6,000

0,000

0

1

AB-PINACA

7,500

0,000

0

6

 

 

 

 

 

NPS-synthetische cathinonen

164,350

0,000

0

100

alpha-PHP

7,650

0,000

0

9

alpha-PVP

19,360

0,000

0

35

BREPHEDRONE

10,050

0,000

0

13

CLEPHEDRONE

114,190

0,000

0

24

ETHYLONE

13,100

0,000

0

19

 

 

 

 

 

Eindtotaal

190,550

75,500

9

135

7. Deze vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot de bevoegdheid van mijn collega de minister, minister van Justitie. 

8.

Type NPS

gram

kg

liter

stuk(s)

Aantal vaststellingen

 

 

 

 

 

 

2014

96.670,650

0,000

38,50

0

159

NPS-andere stoffen

11.900,000

0,000

38,50

0

18

NPS-fenethylaminen

7.190,650

0,000

0,00

0

17

NPS-Ketamine en Phencyclidine-type stoffen

530,000

0,000

0,00

0

5

NPS-synthetische cannabinoïden

31.460,000

0,000

0,00

0

42

NPS-synthetische cathinonen

45.560,000

0,000

0,00

0

76

NPS-tryptaminen

30,000

0,000

0,00

0

1

 

 

 

 

 

 

2015

63.807,870

0,000

0,00

100

119

NPS-andere stoffen

3.493,300

0,000

0,00

0

12

NPS-fenethylaminen

156,240

0,000

0,00

100

8

NPS-Ketamine en Phencyclidine-type stoffen

171,280

0,000

0,00

0

4

NPS-plantaardige stoffen

9,000

0,000

0,00

0

1

NPS-synthetische cannabinoïden

13.684,360

0,000

0,00

0

18

NPS-synthetische cathinonen

46.293,690

0,000

0,00

0

76

 

 

 

 

 

 

2016

43.298,080

100,000

37,00

752

118

NPS-andere stoffen

14.509,080

0,000

37,00

444

35

NPS-fenethylaminen

45,640

0,000

0,00

308

8

NPS-Ketamine en Phencyclidine-type stoffen

3.273,360

0,000

0,00

0

5

NPS-piperazinen

13,000

0,000

0,00

0

1

NPS-synthetische cannabinoïden

13.894,870

6,000

0,00

0

23

NPS-synthetische cathinonen

11.512,130

94,000

0,00

0

45

NPS-tryptaminen

50,000

0,000

0,00

0

1

 

 

 

 

 

 

Eindtotaal

203.776,600

100,000

75,50

852

396