S. 6-271 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds
Lode Vereeck    Jean-Jacques De Gucht    Jean-Paul Wahl    Bert Anciaux    Ann Brusseel    Martine Taelman   

motie van het Parlement
vernieuwing
financiering
bedrijfsfinanciering
oprichting van een onderneming
startende onderneming
obligatie
sociaal effect
sociaal probleem
werkloosheidsbestrijding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-271/1 6-271/1 (PDF) Voorstel van resolutie 21/4/2016
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
21/4/2016   Indiening Doc. 6-271/1 6-271/1 (PDF)
22/4/2016   Inoverwegingneming
22/4/2016   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
22/4/2016   Verzending naar commissie
15/1/2018   Inschrijving op agenda
15/1/2018   Aanwijzing rapporteur(s): GŁler Turan
15/1/2018   Inleidende uiteenzetting door Lode Vereeck
15/1/2018   Bespreking
16/4/2018   Inschrijving op agenda
16/4/2018   Niet behandeld
12/11/2018   Inschrijving op agenda
12/11/2018   Regeling der werkzaamheden
26/11/2018   Inschrijving op agenda
26/11/2018   Hoorzitting met de heer Luc Tayart de Borms, afgevaardigd bestuurder en de heer Jan Vander Elst, Head of Finance, van de Koning Boudewijnstichting
26/11/2018   Gedachtewisseling
10/12/2018   Inschrijving op agenda
10/12/2018   Regeling der werkzaamheden
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Einde behandeling
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
Behandeling beŽindigd 15/1/2018, 12/11/2018, 26/11/2018, 10/12/2018

Kruispuntbank van de wetgeving