Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1317

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 1 maart 2017

aan de minister van Justitie

Elektronisch toezicht - Voorlopige hechtenis - Autonome straf - Strafuitvoering - Cijfers

vervangende straf
voorlopige hechtenis
officiële statistiek
voltrekking van de straf

Chronologie

1/3/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/3/2017 )
28/6/2017 Rappel
6/12/2017 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Vraag nr. 6-1317 d.d. 1 maart 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 mei 2016 kan de rechter elektronisch toezicht als autonome straf opleggen.

Daarnaast kan dit ook worden toegekend in het kader van strafuitvoering :

– als iemand veroordeeld is tot een gevangenisstraf tot en met drie jaar (of tot verschillende gevangenisstraffen die samen tot en met drie jaar bedragen), kan de gevangenisdirecteur elektronisch toezicht toekennen ;

– als iemand veroordeeld werd tot een gevangenisstraf van langer dan drie jaar (of tot verschillende gevangenisstraffen die samen meer dan drie jaar bedragen), kan de strafuitvoeringsrechtbank elektronisch toezicht toekennen.

Het doel van de invoering van de elektronische hechtenis was de overbevolking in de Belgische gevangenissen tegen te gaan. Veertig procent van de gedetineerden zit vandaag namelijk in voorlopige hechtenis.

Transversaal karakter van de vraag: met de uitvoering van de zesde Staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden. Op 1 januari is aldus de overheveling van de bevoegdheden van de justitiehuizen naar de drie gemeenschappen een feit. Het elektronisch toezicht maakt deel uit van deze overheveling. De gemeenschappen zullen met elkaar overleggen over deze gedeelde bevoegdheid. Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid van de Gemeenschappen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister :

1) Kan de minister aangeven, en dit respectievelijk voor wat betreft de laatste drie jaar, hoeveel vonnissen er werden uitgesproken waarbij elektronisch toezicht werd opgelegd? Hoe evolueren deze cijfers ?

2) Kan de minister aangeven hoeveel personen in voorlopige hechtenis momenteel onder elektronisch toezicht staan en dit per Gemeenschap en kan hij deze cijfers duiden ten opzicht van de totale gevangenispopulatie ? Hoelang duurt het gemiddeld alvorens deze straf effectief wordt uitgevoerd ? Hoelang duurt het gemiddeld alvorens deze maatregel effectief wordt uitgevoerd ?

3) Bent u het eens met de stelling dat elektronisch toezicht in voorlopige hechtenis in deze beperkte mate wordt toegekend ? Zo neen, kan u dit cijfermatig toelichten ? Zo ja, waarom is dit en kan u dit toelichten ?

4) Kan de minister aangeven hoeveel personen onder elektronisch toezicht staan tengevolge een autonome straf en kan hij deze cijfers duiden ? Hoelang duurt het gemiddeld alvorens deze straf effectief wordt uitgevoerd ?

5) Kan de minister aangeven hoeveel personen onder elektronisch toezicht staan tengevolge strafuitvoering en kan hij deze cijfers duiden ? Hoelang duurt het gemiddeld alvorens deze strafuitvoering effectief wordt uitgevoerd ?