S. 6-9 Dossierfiche                  

Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
Martine Taelman    Jean-Jacques De Gucht   

minister
strafverjaring
gerechtelijke vervolging
strafrechtelijke aansprakelijkheid
hogere rechtspraak
herziening van de grondwet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-9/1 6-9/1 (PDF) Herziening van de grondwet 14/10/2014
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
14/10/2014   Indiening
Herindiening 5-944.
Doc. 6-9/1 6-9/1 (PDF)
14/10/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
14/10/2014   Verzending naar commissie
23/5/2019   Einde behandeling
23/5/2019   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving