Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1645

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 9 november 2017

aan de minister van Justitie

Multidisciplinaire hormonencel - Jaarverslag 2016 - Uitblijven van publicatie

hormoon
vleesindustrie
doping
verslag over de werkzaamheden

Chronologie

9/11/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/12/2017 )
9/1/2018 Rappel
7/3/2018 Rappel
12/6/2018 Rappel
14/9/2018 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1644

Vraag nr. 6-1645 d.d. 9 november 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De hormonencel staat op de eerste rij in de strijd tegen de hormonenmaffia. Uit hun eerder gepubliceerde jaarverslagen komt duidelijk naar voren dat de hormonenmaffia verre van dood is. Niet alleen is hij nog steeds actief in de veeteeltsector, maar bovendien heeft hij zijn traditioneel werkterrein uitgebreid naar de humane doping.

Vreemd genoeg werd het jaarverslag van 2016 vanwege de multidisciplinaire hormonencel nog steeds niet gepubliceerd.

De strijd tegen hormonen in de veeteelt en tegen het aanwenden van anabolica als humane doping en in de sport is een transversale gemeenschapsaangelegenheid. De gemeenschappen zijn inderdaad bevoegd voor de dopingcontrole in de sport. De handhaving van de handel in deze producten is dan weer veeleer een federale aangelegenheid. Het jaarverslag is belangrijk voor alle actoren om te bepalen waar er intenser moet worden opgetreden tegen deze bijzonder schadelijke producten.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vragen voorgelegd :

1) Waarom is het jaarverslag 2016 van de multidisciplinaire hormonencel 2016 nog niet gepubliceerd ? Tegen wanneer kunnen we de publicatie verwachten ? Wat is de reden van de laattijdige publicatie ?

2) Kunt u meedelen hoe de verschillende overheden en politiediensten zich op de hoogte kunnen stellen van de nieuwe tendensen en de nieuwe gevaarlijke producten van humane doping en doping in de veeteelt die in omloop zijn ? Het jaarverslag is immers nog niet gepubliceerd. Kunt u dit uitvoerig toelichten ?