S. 6-465 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet
Alain Destexhe    Anne Barzin    Jacques Brotchi    Christine Defraigne    Olivier Destrebecq    Yves Evrard    Jean-Paul Wahl    Lionel Bajart    Rik Daems    Jean-Jacques De Gucht    Martine Taelman    Lode Vereeck    Karin Brouwers    Brigitte Grouwels    Joris Poschet    Bert Anciaux    Rob Beenders    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen   

vrijheid van meningsuiting
rechtsregels voor informatie
internet
informatieverslag
recht van weerwoord

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-465/1 6-465/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 9/11/2018
6-465/2 6-465/2 (PDF) Verslag namens de commissie 15/3/2019
6-465/3 6-465/3 (PDF) Vaststellingen en aanbevelingen aangenomen door de commissie 15/3/2019
6-465/4 6-465/4 (PDF) Hoorzittingen 15/3/2019
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
9/11/2018   Indiening van het verzoek Doc. 6-465/1 6-465/1 (PDF)
12/11/2018   Inschrijving op agenda Bureau
12/11/2018   Verzending naar commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
16/11/2018   Inschrijving op agenda Bureau
16/11/2018   Inschrijving op agenda
16/11/2018   Algemene bespreking
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
12/11/2018   Verzending naar commissie voor advies
  [S2] Behandeling door Senaat
16/11/2018   Opstellen informatieverslag
16/11/2018   Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
29/3/2019   Inschrijving op agenda
29/3/2019   Algemene bespreking
29/3/2019   Stemming (+40/-0/o0) Hand. 6-47 Hand. 6-47 (PDF)
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
16/11/2018   Verzending naar commissie
16/11/2018   Inschrijving op agenda
16/11/2018   Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers, Elisabeth Meuleman, Latifa Gahouchi, Jacques Brotchi, Lionel Bajart
16/11/2018   Inleidende uiteenzetting door Jacques Brotchi
16/11/2018   Regeling der werkzaamheden
30/11/2018   Inschrijving op agenda
30/11/2018   Hoorzitting met Mevrouw Martine Simonis, Secretaris-generaal van de Association des Journalistes professionnels (AJP) en Nationaal secretaris van de Association générale des Journalistes professionnels de Belgique (AGJPB)
30/11/2018   Hoorzitting met De heer Pol Deltour, Nationaal secretaris van de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB) en de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ)
30/11/2018   Gedachtewisseling
11/1/2019   Inschrijving op agenda
11/1/2019   Hoorzitting met de heer Marc Isgour, advocaat aan de Balie van Brussel, gespecialiseerd in communicatierecht
11/1/2019   Hoorzitting met mevrouw Eva Lievens, professor Law & Technology aan de UGent
11/1/2019   Hoorzitting met professor Benoît Grevisse, Voorzitter van de Ecole de communication en Directeur van de Ecole de journalisme van de UCLouvain
21/1/2019   Inschrijving op agenda
21/1/2019   Hoorzitting met de heer Stéphane Hoebeke, juridische dienst van de RTBF
21/1/2019   Hoorzitting met mevrouw Hilde Minjauw, juridisch adviseur van de VRT, en de heer Tim Pauwels, Ombudsman VRTNieuws
21/1/2019   Hoorzitting met de heer Bram Souffreau, vertegenwoordiger van Media 21
21/1/2019   Gedachtewisseling
4/2/2019   Inschrijving op agenda
4/2/2019   Hoorzitting met de heren Hubert Van Humbeeck, Voorzitter, en Pieter Knapen, Secretaris-generaal van de Raad voor de Journalistiek
4/2/2019   Hoorzitting met de heer Jean-Pierre Jacqmin, Ondervoorzitter van de Conseil de déontologie journalistique
4/2/2019   Hoorzitting met mevrouw Sandrien Mampaey, directrice van de Vlaamse Nieuwsmedia
4/2/2019   Hoorzitting met de heer Philippe Nothomb, lid van de raad van bestuur van LA PRESSE.be en juridisch adviseur bij Rossel
4/2/2019   Bespreking
4/2/2019   Regeling der werkzaamheden
11/2/2019   Vergadering van de rapporteurs
11/2/2019   Bespreking
25/2/2019   Vergadering van de rapporteurs
25/2/2019   Bespreking
11/3/2019   Vergadering van de rapporteurs
11/3/2019   Bespreking
15/3/2019   Inschrijving op agenda
15/3/2019   Het geheel van de vaststellingen is eenparig aangenomen
(12 stemmen)
15/3/2019   Het geheel van de aanbevelingen is eenparig aangenomen
(11 stemmen)
Doc. 6-465/3 6-465/3 (PDF)
15/3/2019   Stemming (eenparig)
15/3/2019   Aanneming
15/3/2019   Vertrouwen aan de rapporteurs Doc. 6-465/2 6-465/2 (PDF)
29/3/2019   Mededeling aan bestemmeling(en)
aan de EM, minister van Justitie, minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, voorzitter van de Kamer van volks. en Minister-presidenten en voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en Gewesten
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 16/11/2018
Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Verzonden naar commissie voor advies  
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 29/3/2019
Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
Aangenomen 16/11/2018, 30/11/2018, 11/1/2019, 21/1/2019, 4/2/2019, 11/2/2019, 25/2/2019, 11/3/2019, 15/3/2019