Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-252

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 27 november 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Drugs - Inbeslagnames - Evolutie

verdovend middel
verbeurdverklaring van goederen
officiŽle statistiek
handel in verdovende middelen

Chronologie

27/11/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2015 )
2/4/2015 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-253

Vraag nr. 6-252 d.d. 27 november 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen (nr. 4-2825 en 4-7247) betreffende de cijfers over in beslag genomen drugs. Ik had graag een inzicht gekregen in de evolutie van het aantal inbeslagnames. Het betreft een transversale aangelegenheid die nauw aansluit bij de inzet op preventie van drugsgebruik vanuit de gemeenschappen.

1) Welke hoeveelheid drugs werd in beslag genomen tussen 2010 en heden, ingedeeld per drugsoort en per jaar (cijfers van de politie en de douanediensten)?

2) Zijn er opmerkelijke tendensen in deze cijfers merkbaar?

3) Welke conclusies trekt de minister uit deze cijfers?

Antwoord ontvangen op 2 april 2015 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen :

1) De tabel, gevoegd als bijlage, geeft een overzicht van de hoeveelheden drugs die in beslag genomen werden door politie- en douanediensten tussen 2010 en heden. Tot nu toe beschikken de politiediensten nog maar over voorlopige cijfers voor 2014.


2010

2011

2012

2013

2014

(voorlopig)

Drugsoort

Hoeveelheid

Aantal IBN’s*

Hoeveelheid

Aantal IBN’s*

Hoeveelheid

Aantal IBN’s*

Hoeveelheid

Aantal IBN’s*

Hoeveelheid

Aantal IBN’s*

Cocaïne

6 865 kg

191

7 887 kg

256

19 178 kg

288

6 486 kg

168

8 498 kg

152

Heroïne

386 kg

38

126 kg

40

112 kg

34

1 182 kg

50

145 kg

39

Hasj

3 169 kg

35

5 020 kg

49

1 338 kg

31

4 275 kg

38

805 kg

31

Marihuana

5 208 kg

139

5 030 kg

193

5 635 kg

209

14 882 kg

207

7 549 kg

105

Khat

1 018 kg

54

1 128 kg

49

1 298 kg

70

1 150 kg

53

1 878 kg

30

Amfetamines

362 kg

27

112 kg

40

54 kg

36

178 kg

32

186 kg

20

XTC

32 954 pillen

21

64 384 pillen

27

26 874 pillen

40

37 152 pillen

41

43 708 pillen

17

MDMA

/

/

20 kg

1

2 kg

1

2 136 kg

6

3 kg

2

GHB

24 L

9

82 L

33

76 L

24

45 L

22

54 L

4

*aantal inbeslagnames van meer dan 0,5 kilogram, 0;5 liter of 100 pillen.

2) De cijfers laten zien dat er grote verschillen bestaan tussen de verschillende jaren. Dit is te wijten aan een beperkt aantal zeer grote inbeslagnames van drugs die de totale hoeveelheid soms spectaculair doen toenemen. Het totale aantal inbeslagnames blijft daarentegen min of meer constant.

In 2013, stelt men een afname vast van het aantal inbeslagnames cocaïne. Het was deels gelinkt aan een verandering van routing door de trafikanten en tevens aan grote inbeslagnames in de bronlanden. De koeriers komen nu voornamelijk uit Brazilië in plaats van de Dominikaanse Republiek.

Verder stelt men ook een grotere beschikbaarheid van synthetische drugs vast, door de ontdekking van meerdere clandestiene labo’s met een hoge productiecapaciteit. Met name de inbeslagname van meer dan 2 ton MDMA in een illegaal laboratorium in 2013. Deze 2 ton MDMA zouden de productie van meerdere miljoenen XTC pillen mogelijk hebben gemaakt.

Sinds juni 2014 werd khat op de lijst van illegale stoffen in Engeland geplaatst. Het is nu onmogelijk geworden om khat legaal in een Europese Unie-Lidstaat in te voeren.

Men merkt een evolutie op in de trafiek van khat in België. Het betreft nu zendingen van gedroogde khat naar België maar men heeft ook weet van vliegtuigpassagiers die khat uit Afrika smokkelen.

3) Dergelijke cijfers dienen altijd met de nodige omzichtigheid worden geïnterpreteerd. Een enkele grote inbeslagname kan veel invloed op de totale hoeveelheid in beslag genomen drugs en op die wijze een vertekend beeld opleveren. Niet alleen de hoeveelheid inbeslaggenomen drugs is belangrijk, ook het aantal inbeslagnames dat kon worden verricht.

Er moet ook worden opgemerkt dat de cijfers betreffende in beslag genomen hoeveelheden geven geen inzicht in de omvang van het druggebruik en de drugproductie in ons land, aangezien ons land door zijn centrale ligging, belangrijke internationale havens en uitgebreid wegennetwerk ook een rol speelt in de trafiek (Bijvoorbeeld, sommige inbeslagnames waren duidelijk bestemd voor doorvoer door België).

De cijfers laten ons zien dat de politiediensten de drugsproblematiek als een prioriteit aanpakken om inbeslagnames van drugs te verzekeren.