Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1702

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 december 2017

aan de minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude

Illegale houtkap - Rapport ę†Blood-stained timber†Ľ - Import illegaal hout - Handhaving

ontbossing
zwarte handel
ecologische beweging
tropisch hout
houtindustrie
BraziliŽ
autochtone bevolking
certificatie voor de bosbouw

Chronologie

13/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
9/12/2018 Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1703

Vraag nr. 6-1702 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het recente rapport van Greenpeace ę†Blood-stained timber†Ľ vormt een akelig relaas over de wijze waarop illegale houtkapbedrijven in BraziliŽ razzia's organiseren tegen de lokale bevolking. Daarbij wordt zoveel mogelijk terreur gebruikt om hen weg te jagen en zo de wouden waarvan zij leven, te kunnen kappen. In dit rapport wordt ingegaan op een Braziliaans houtkapbedrijf in de Amazonestaat Mato Grosso. De eigenaar ervan wordt beschuldigd van negenvoudige moord, maar kan desondanks ongestoord hout uitvoeren naar landen als de Verenigde Staten, Japan en ook BelgiŽ. Minstens twee ladingen hout werden vanuit dit bedrijf naar ons land geŽxporteerd, ondanks de inbeschuldigingstelling van de bedrijfsleider voor deze moorden.

Volgens de openbare aanklager zijn de moorden ingegeven door de hebzucht van de lokale houtkappers, die het vooral gemunt hebben op waardevolle soorten zoals ipÍ, jatobŠ, cumaru, en massaranduba, houtsoorten die gebruikt worden voor de productie van meubels en terrasplanken.

De beschuldigde houtexporteur, Valdelir Jo„o de Souza, bezit twee bedrijven - Madeireira Cedroarana (RondŰnia) en G.A. Madeiras (Mato Grosso). G.A. Madeiras ligt in de gemeente Colniza, en staat in voor het bosbeheerplan naast de site waar de slachtpartij plaatsvond.

Tussen 15 mei en eind september 2017, dus na de moorden, zijn er minstens 11 ladingen met hout afkomstig van Cedroarana toegekomen in de Verenigde Staten en twee in Europa (in BelgiŽ en Frankrijk).

De bedrijfsleider is momenteel op de vlucht voor de politie. Intussen blijft Cedroarana hout leveren aan de Braziliaanse en internationale markt. Voor de importeurs waren er nochtans duidelijke signalen dat het hout van Cedroarana illegaal is. Zo heeft deze zagerij sinds 2007 voor circa 150†000 euro aan onbetaalde boetes opgestapeld, voor het stockeren en verhandelen van illegaal hout.

Het betreft een transversale aangelegenheid met de gewesten†: de bescherming van het leefmilieu is een gewestbevoegdheid. De handhaving betreffende de import van hout dat voortvloeit uit de illegale houtkap is hoofdzakelijk een douanebevoegdheid die daarnaast ook onder de bevoegdheid van de federale minister van Leefmilieu valt.

Graag had ik u dan ook volgende vragen voorgelegd†:

1) Hoe reageert u op het rapport van Greenpeace en de daarin omschreven fraudemechanismen om met manifest valse documenten illegaal bloedhout naar ons land te exporteren†? Hoe gaat u hiermee om†?

2) Welke stappen hebt u reeds ondernomen en welke stappen gaat u nog ondernemen om deze illegale import van bloedhout daadwerkelijk te stoppen†?

3) Bent u het ermee eens dat hout uit BraziliŽ en dan in het bijzonder uit de staten Para, Mato Grosso en Rondonia als een hoog risico moet worden beschouwd†? Zo neen, waarom niet†? Zo ja, waarin zullen uw beleid en de handhaving bestaan†?

4) Welke mogelijkheden ziet u om de invoer van illegaal hout uit BraziliŽ stop te zetten†?

5) Bent u bereid om samen met de sector een sluitende aanpak uit te werken om de aankoop van bloedhout binnen ons land, maar ook op het niveau van de Europese Unie verder aan te pakken en samen te werken met erkende certificaathouders waarbij field audits worden gehouden†? Zo neen, waarom niet†? Zo ja, kunt u dit uitgebreid toelichten†?

6) Bent u bereid het thema van de illegale houtkap en de daaraan verbonden terreuroperaties tegen de lokale bevolking te agenderen binnen de Europese Unie†? Zo ja, kunt u de timing en de inhoud toelichten†? Zo neen, waarom niet en kunt u dit toelichten†?

7) Kunt u zeer concreet meedelen hoeveel ladingen hout op jaarbasis (al dan niet per soort en waarde) in onze havens worden tegengehouden omdat ze afkomstig zijn van illegale houtkap†? Kunt u dit uitvoerig toelichten en deze cijfers duiden†?