S. 6-98 Dossierfiche                  

Informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap
Jean-Jacques De Gucht    Ann Brusseel    Rik Daems    Martine Taelman    Annick De Ridder    Karl Vanlouwe    Lieve Maes    Pol Van Den Driessche    Jan Peumans    Piet De Bruyn    Andries Gryffroy    Jan Van Esbroeck    Cathy Coudyser    Miranda Van Eetvelde    Jan Becaus    Wilfried Vandaele    Jean-Paul Wahl    Valérie De Bue    Olivier Destrebecq    Brigitte Grouwels    Philippe Mahoux    Olga Zrihen    Latifa Gahouchi    Nadia El Yousfi    Christiane Vienne    Anne Lambelin    Christie Morreale    Patrick Prévot    Bert Anciaux    Ingrid Lieten    Katia Segers    Güler Turan    Bart Van Malderen    Petra De Sutter    Philippe Henry    Elisabeth Meuleman    Hélène Ryckmans    Cécile Thibaut    Wouter Van Besien    Lode Vereeck   

verwantschap
hoorzitting
kunstmatige voortplanting
afstamming
gelijke behandeling
ouderlijke macht
bio-ethiek
informatieverslag
seksuele minderheid
draagmoeder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
6-98/1 6-98/1 (PDF) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag 3/12/2014
6-98/2 6-98/2 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2015
6-98/3 6-98/3 (PDF) Addendum 7/12/2015
                                      
Chronologie
  Informatieverslag
  [S1] Behandeling door Senaat
17/11/2014   Indiening van het verzoek Doc. 6-98/1 6-98/1 (PDF)
5/12/2014   Inschrijving op agenda
5/12/2014   Bespreking
5/12/2014   Stemming (+51/-0/o1)
Stemming NL: (+28/-0/o0) Stemming FR: (+22/-0/o1)
Hand. 6-7 Hand. 6-7 (PDF)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
5/12/2014   Verzending naar commissie
12/1/2015   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux, Jean-Jacques De Gucht, Jan Becaus, Petra De Sutter, Brigitte Grouwels, Anne Barzin, Patrick Prévot, Bart Van Malderen, François Desquesnes
12/1/2015   Regeling der werkzaamheden
12/1/2015   Inschrijving op agenda
19/1/2015   Inschrijving op agenda
19/1/2015   Inleidende uiteenzetting door Jean-Jacques De Gucht
19/1/2015   Regeling der werkzaamheden
9/2/2015   Inschrijving op agenda
9/2/2015   Hoorzitting met de heer Patrick Wautelet, professor aan de ULg
9/2/2015   Hoorzitting met de heer Tom Wijnant, Master in de rechten (UGent)
9/2/2015   Hoorzitting met Dr. Candice Autin, Centrum voor Medisch Begeleide Voortplanting van het UMC Sint-Pieter
23/2/2015   Inschrijving op agenda
23/2/2015   Hoorzitting met mevrouw Liesbet Pluym, faculteit rechtsgeleerdheid, UGent
23/2/2015   Hoorzitting met de heer Jozef Corveleyn, professor klinische psychologie, KU Leuven
23/2/2015   Hoorzitting met de heer Michel Dupuis, vertegenwoordiger van het Belgisch Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
2/3/2015   Inschrijving op agenda
2/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Jehanne Sosson, professor aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, UCL
2/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Veronique Van Asch, advocaat aan de balie te Gent
2/3/2015   Hoorzitting met de heer Bart Pattyn, docent Hoger Instituut van Wijsbegeerte, directeur Overlegcentrum voor Ethiek, KU Leuven
2/3/2015   Hoorzitting met de heer Etienne Vermeersch, professor emeritus filosofie en ethiek, ere-vicerector, UGent
2/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Nicole Gallus, professor aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, ULB
9/3/2015   Inschrijving op agenda
9/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Lize Leunens, psychologe, Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, UZ Brussel
9/3/2015   Hoorzitting met de heer Guido Pennings, prof. dr. Ethiek en Bio-ethiek, UGent
9/3/2015   Hoorzitting met de heer Yves Aerts, Algemeen Coördinator, Çavaria
9/3/2015   Hoorzitting met de heer Patrick Senaeve, prof. dr., Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Familierecht en Jeugdrecht, KULeuven
9/3/2015   Hoorzitting met de heer Jean-Louis Renchon, professor, Faculté de droit, UCL
9/3/2015   Regeling der werkzaamheden
23/3/2015   Inschrijving op agenda
23/3/2015   Hoorzitting met mevrouw Liliane Versluys, advocate aan de balie te Leuven
23/3/2015   Hoorzitting met de heer Pierre Poncin
23/3/2015   Regeling der werkzaamheden
24/4/2015   Inschrijving op agenda
24/4/2015   Hoorzitting met mevrouw Sophie Heine, onderzoekster aan de ULB en aan de University of Oxford
4/5/2015   Inschrijving op agenda
4/5/2015   Hoorzitting met mevrouw Ariane Van den Berghe, afdelingshoofd, Vlaams Centrum voor Adoptie, Kind en Gezin
4/5/2015   Hoorzitting met de heer Serge Léonard, jurist bij de Délégué général aux droits de l'enfant
4/5/2015   Hoorzitting met mevrouw Anne Schaub-Thomas, analystisch psychotherapeute
4/5/2015   Hoorzitting met de heer Bruno Le Clef, psychanalyst, ondervoorzitter van APPCF (Association pour la Psychothérapie Psychanalytique du Couple et de la Famille)
11/5/2015   Inschrijving op agenda
11/5/2015   Hoorzitting met mevrouw Erika Coene, attachee Studiedienst, Directie SCW-Gezinspolitiek, Gezinsbond
11/5/2015   Gedachtewisseling
22/6/2015   Inschrijving op agenda
22/6/2015   Regeling der werkzaamheden
19/10/2015   Inschrijving op agenda
19/10/2015   Regeling der werkzaamheden
26/10/2015   Inschrijving op agenda
26/10/2015   Bespreking
9/11/2015   Inschrijving op agenda
9/11/2015   Bespreking
13/11/2015   Inschrijving op agenda
13/11/2015   Bespreking
16/11/2015   Inschrijving op agenda
16/11/2015   Bespreking
23/11/2015   Inschrijving op agenda
23/11/2015   Bespreking
27/11/2015   Inschrijving op agenda
27/11/2015   Bespreking
4/12/2015   Inschrijving op agenda
4/12/2015   Bespreking
4/12/2015   Aanneming voorstel
Het informatieverslag wordt eenparig aangenomen.
4/12/2015   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd
7/12/2015   Inschrijving op agenda
7/12/2015   Addendum over het meeouderschap: bespreking
  [S2] Behandeling door Senaat
5/12/2014   Opstellen informatieverslag
5/12/2014   Inschrijving op agenda Bureau
5/12/2014   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
11/12/2015   Inschrijving op agenda
11/12/2015   Algemene bespreking Hand. 6-14 Hand. 6-14 (PDF)
11/12/2015   Stemming (+48/-0/o1)
Stemming NL: (+24/-0/o1) Stemming FR: (+23/-0/o0)
Hand. 6-14 Hand. 6-14 (PDF)
11/12/2015   Aanneming zonder amendering
11/12/2015   Mededeling aan bestemmeling(en)
Mededeling aan de Eerste Minister, aan de Voorzitter van de kamer en aan de Minister-presidenten en de voorzitters van de parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten.
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Informatieverslag Medegedeeld aan bestemmeling(en)  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzoek aangenomen 5/12/2014
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 11/12/2015
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Voorstel aangenomen 12/1/2015, 19/1/2015, 9/2/2015, 23/2/2015, 2/3/2015, 9/3/2015, 23/3/2015, 24/4/2015, 4/5/2015, 11/5/2015, 22/6/2015, 19/10/2015, 26/10/2015, 9/11/2015, 13/11/2015, 16/11/2015, 23/11/2015, 27/11/2015, 4/12/2015

Kruispuntbank van de wetgeving