Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1527

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 juli 2017

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen

Valse politieagenten - Politie-uniformen - Verkoop - Internet - Handhaving - Inlevering

gemeentepolitie
politie
fraude
diefstal
internet
elektronische handel
kledingstuk

Chronologie

13/7/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 17/8/2017 )
6/12/2017 Rappel
23/5/2019 Einde zittingsperiode

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1528

Vraag nr. 6-1527 d.d. 13 juli 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vragen (nrs. 5-8953 en 5-8954) betreffende de gangbare praktijk om oude politie-uniformen onder meer via het internet te verkopen. Zoals u weet, brengt dit veel risico's mee gezien het fenomeen van de valse agenten die zich voordoen als politieagenten met nepuniformen of een oud uniform om aldus bij goedgelovige mensen over de vloer te geraken. Hun slachtoffers zijn veelal bejaarde alleenstaande personen. Onder meer op mijn aandringen heeft de toenmalige regering de verkoop van politie-uniformen en onderdelen ervan strafbaar gesteld.

Sinds 10 januari 2014 staan er gevangenisstraffen van acht dagen tot een jaar en een geldboete van 50 tot 50.000 euro op de verkoop van politie-uniformen of onderdelen ervan. Toch is hiermee de kous niet af.

Groot was mijn verbijstering toen ik vaststelde dat op diverse tweedehandssites nog steeds uniformen van de politie worden aangeboden die niet alleen authentiek zijn, maar die bovendien in handen van criminelen of terroristen een reŽle dreiging uitmaken. Zo stel ik vast dat ik een politie-uniform van de lokale politie kan aanschaffen, een lot holsters voor wapenstok en vuurwapens van de politie, alsook een lot van politiepetjes waarvan een met het logo van de politie te Antwerpen en een fluojas met officieel politielogo. Ook andere attributen, zoals vuurwapenholsters en regenjassen van de Rijkswacht vindt men eenvoudig terug.

Bij de vroegere Rijkswacht moest de agent afgedragen of te kleine kledij binnenleveren voor vernietiging. Sinds de politiehervorming is deze verplichting tot het inleveren van oude politie-uniformen en kledij niet meer van kracht. Volgens mij ligt hier een effectieve oplossing om de wederverkoop van politie-uniformen te vermijden. Graag had ik dit bij u afgetoetst.

Wat betreft het transversaal karakter: de verschillende regeringen en schakels in de veiligheidsketen zijn het eens over de fenomenen die de komende vier jaar prioritair moeten worden aangepakt. Die staan gedefinieerd in de kadernota integrale veiligheid en in het nationaal veiligheidsplan voor de periode 2016-2019, en werden besproken tijdens een interministeriŽle conferentie, waarop ook de politionele en justitiŽle spelers aanwezig waren. De fenomenen radicalisering en terrorisme zijn hierbij een topprioriteit. Het betreft aldus een transversale gewestaangelegenheid waarbij de rol van de gewesten zich vooral op preventief vlak situeert. Er zijn ook raakvlakken met e-commerce en ondernemen, wat eveneens de gewesten aanbelangt.

Ik heb hieromtrent volgende vragen:

Wat denkt u van de herinvoering van de verplichting om oude politie-uniformen en onderdelen ervan in te leveren bij de politiedienst met het oog op de vernietiging ervan en dit naar analogie van de vroegere inleverplicht bij de voormalige Rijkswacht? Bent u bereid deze piste te onderzoeken en zo ja, kunt u inhoud en timing toelichten? Zo neen, waarom niet en kunt u dit uitvoerig toelichten?