Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-276

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 4 december 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post

Cybercrime - Bedrijfsleven - Maatregelen

onderneming
computercriminaliteit
officiŽle statistiek

Chronologie

4/12/2014 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2015 )
5/12/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-275
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-277

Vraag nr. 6-276 d.d. 4 december 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid-gewesten/economie- ondernemen).

De FBI heeft Amerikaanse bedrijven onlangs gewaarschuwd voor vernietigende cyberaanvallen van hackers. De waarschuwing volgt op een hack bij Sony. De software overschrijft data op harde schijven van computers, waardoor ze worden stilgelegd en netwerken onbruikbaar worden. Het is extreem moeilijk en kostbaar om met malware geÔnfecteerde harde schijven te herstellen, aldus de FBI, dat een nota van vijf pagina's heeft verspreid.

Het hoeft geen betoog dat dergelijke aanvallen onze economie en het bedrijfsleven ernstig kunnen ontwrichten. De cyberveiligheid, en dus het beschermen van onze bedrijven, is essentieel. De regering moet dringend werk maken van de concrete invulling van de nationale cyberstrategie die de regering op 21 december 2012 heeft goedgekeurd. Gelet op de snelle ontwikkelingen inzake cybercrime en gezien de grote schade die deze vorm van criminaliteit veroorzaakt, zowel aan onze economie als aan de overheid, moet die cyberstrategie prioritair worden geconcretiseerd.

Een nationale cyberveiligheidsstrategie is echt nodig. BelgiŽ moet zich dringend wapenen tegen de toenemende cyberaanvallen. Dat vereist aanvullende investeringen in mensen, meer bepaald in ICT-experts, ťn in infrastructuur.

1) Hoe reageert de minister op de ernstige dreiging voor onze bedrijven. Welke concrete stappen hebben de Veiligheid van de Staat, het gerecht en de politiediensten al gedaan? Kan hij dat concreet toelichten?

2) Kan de minister aangeven of er en, zo ja, hoeveel aanvallen tegen bedrijven er de voorbije drie jaar op jaarbasis plaatsvonden? Hoeveel bedraagt de geraamde schade op jaarbasis?

3) Welke stappen acht de minister aangewezen om cybercrime jegens, onder meer, het bedrijfsleven de wacht aan te zeggen? Kan hij medelen welke concrete budgetten naar welke concrete investeringen in mensen en infrastructuur gaan? Kan hij dit gedetailleerd toelichten? Wat is het tijdspad? Hoeveel voltijdse eenheden worden hiervoor ingezet?Hoe wordt de infrastructuur beschermd?

4) Kan de minister meedelen of er nieuwe intitiatieven in de nationale cybercrimestrategie worden genomen? Kan hij die concreet toelichten?

Antwoord ontvangen op 5 december 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vragen.

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheden, maar behoort tot die van mijn collega, de heer Michel, eerste minister.