Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1741

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 29 december 2017

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Volledige cijfers voor 2017

strafgevangenis
gedetineerde
zelfmoord
officiŽle statistiek

Chronologie

29/12/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 )
31/1/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1741 d.d. 29 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6-1505 en uw uitgebreid antwoord, waarvoor dank. Ik meen uit de cijfers te kunnen afleiden dat de tendens dalend is. De cijfers van 2014 tot 2016 zijn bemoedigend. Ik had graag de volledige cijfers voor 2017 ontvangen om te zien of deze tendens bevestigd wordt.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsbevoegdheid : zelfmoordpreventie is een complexe materie waar verschillende instanties bij betrokken zijn, waaronder de federale overheid en de gemeenschappen in het kader van hulp aan personen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vraag voorgelegd :

Hoeveel gedetineerden pleegden zelfmoord in een penitentiaire instelling in 2017 ? Kunt u de cijfers opsplitsen al naargelang de betrokkenen beklaagden, veroordeelden of geÔnterneerden waren ? Uw eerdere antwoord is immers beperkt tot de eerste negen maanden van 2017.

Antwoord ontvangen op 31 januari 2018 :

In bijlage worden de gevraagde gegevens in tabelvorm weergegeven.

Gevangenis

Wettelijke toestand

Aantal

Andenne

correctioneel veroordeelde

1

Hasselt Nieuw

beklaagde onder aanhoudingsmandaat

2

Itter

correctioneel veroordeelde

1

Lantin

correctioneel veroordeelde

1

Lantin

beklaagde onder aanhoudingsmandaat

1

Leuven Centraal

correctioneel veroordeelde

1

Leuven Hulp

geïnterneerde abnormale delinquent

2

Bergen

geïnterneerde abnormale delinquent

1

Saint-Hubert

correctioneel veroordeelde

1

Doornik

correctioneel veroordeelde

1

Wortel

correctioneel veroordeelde

1


Totaal

13