Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Schamphelaere Mia" (Alles van 1995 tot nu)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming (2-750)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-21
p. 949 2-21 p. 949 (PDF)
Aalmoezeniers en moreel consulenten van niet-confessionele levensbeschouwingen in de sectoren van de scheepvaart, de zeevisserij en de luchtvaart - Tegemoetkoming (2-849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-26
p. 1212 2-26 p. 1212 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1301-1302 2-27 p. 1301-1302 (PDF)
Aandelen - Uitkering als dividend in natura - Belastingen (Fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen) (3-4001)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-60
p. 5419 3-60 p. 5419 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6013-6014 3-63 p. 6013-6014 (PDF)
Aankoop van antieke kantoormeubelen - Aftrekbaarheid van de BTW (3-4164)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5463-5464 3-60 p. 5463-5464 (PDF)
Achterstallig pensioen - Cumulatie van sociale uitkeringen - OCMW-steun - Belastbaarheid (Recht van de langstlevende echtgenoot op een overlevingspensioen : ingang van het recht) (2-1650)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-45
p. 2325-2327 2-45 p. 2325-2327 (PDF)
Administratieve vereenvoudiging - Dienst voor administratieve vereenvoudiging - Jaarverslag - Geplande doelstellingen voor het najaar 2001 (2-1782)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2454-2455 2-47 p. 2454-2455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2650-2651 2-50 p. 2650-2651 (PDF)
Administratieve vereenvoudiging - Studentencontracten - Kopie voor de Sociale Inspectie (Vermelding op de RSZ-aangifte van de hoedanigheid van jobstudent of van startbaancontractant) (2-611)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 756-757 2-17 p. 756-757 (PDF)
Afhandeling van fiscale bezwaarschriften door de administratie van het Kadaster - Samenwerking met de Vlaamse ombudsman - Kosteloze aflevering van kadastrale uittreksels - Bijwerking van de kadastrale documentatie (Onroerende voorheffing - Vermindering wegens bescheiden woning) (2-2758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3964-3965 2-71 p. 3964-3965 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4022-4023 2-72 p. 4022-4023 (PDF)
Algemene socio-economische enquÍte 2001- Volks- en woningtelling - Samenwerking met de bevolkingsinspectie - Eerbiediging van de privacy (2-1595)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2248-2249 2-44 p. 2248-2249 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2541-2543 2-48 p. 2541-2543 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (2-1715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373-2374 2-46 p. 2373-2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3336-3337 2-60 p. 3336-3337 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Erkenning van de vrijzinnigheid (Ledenaantalcriterium) (2-2469)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3588 2-64 p. 3588 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4127-4128 2-73 p. 4127-4128 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten (2-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374 2-46 p. 2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3077-3078 2-56 p. 3077-3078 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa aan zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3076-3077 2-56 p. 3076-3077 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa voor zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2358-2359 2-46 p. 2358-2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2464-2465 2-47 p. 2464-2465 (PDF)
Analyse van de bestrijding van het terrorisme : wettelijke aspecten en politiepraktijk (Historische schets van het terrorisme - Islamitisch terrorisme - Islamisme in Algerije - Terrorisme in Frankrijk - Belgische diensten belast met de bestrijding van het terrorisme : federale politie, antiterroristische gemengde groep (AGG), Staatsveiligheid, dienst "Terrorisme en Openbare Orde" van de federale politie (Terop) - Hoorzitting met buitenlandse deskundigen) (2-774)      
  Bespreking
2-136
p. 26-30 2-136 p. 26-30 (PDF)
  2-136
p. 30-34 2-136 p. 30-34 (PDF)
Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Minderjarigen (Persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap - Wettelijke vertegenwoordiging van een minderjarig kind of van een verlengd minderjarige) (2-1413)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-40
p. 1979-1980 2-40 p. 1979-1980 (PDF)
Arbeidsovereenkomst tussen echtgenoten - Reglementering (Indienstneming in het kader van een persoonlijk assistentiebudget voor personen met een handicap) (2-1292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-37
p. 1816-1818 2-37 p. 1816-1818 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-919)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1085 3-17 p. 1085 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-920)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Vraag met antwoord
Bul. 3-17
p. 1100 3-17 p. 1100 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-921)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086 3-17 p. 1086 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1203 3-19 p. 1203 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-922)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086 3-17 p. 1086 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-23
p. 1419-1420 3-23 p. 1419-1420 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1086 3-17 p. 1086 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-925)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
   Vraag met antwoord
Bul. 3-17
p. 1109-1110 3-17 p. 1109-1110 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (3-977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-20
p. 1228 3-20 p. 1228 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-27
p. 1781-1783 3-27 p. 1781-1783 (PDF)
Armoedebeleid van de regering - Participatie van de armen aan het beleid (Strijd tegen de onzekerheid van de zelfstandige) (3-924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1062-1063 3-16 p. 1062-1063 (PDF)
Artikel 181 van de Grondwet - Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ - Budget 2003 (3-1012)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-21
p. 1269-1270 3-21 p. 1269-1270 (PDF)
Asielprocedures - Verdeling van de dossiers over de Franse en Nederlandse taalrol (2-2376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390 2-61 p. 3390 (PDF)
Astma - Meerkost voor de patiŽnt - Tegemoetkomingen (2-824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1104-1105 2-24 p. 1104-1105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1164-1168 2-25 p. 1164-1168 (PDF)
Bedienaren van de eredienst - Bezoldiging - Effecten van de bevoegdheid van de gewesten - Positie van de islamgemeenschappen (3-376)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 336-338 3-5 p. 336-338 (PDF)
Benoeming van parochie-assistenten - Programmawetten van 27 december 2004 en van 11 juli 2005 - Aantal benoemingen - Werkzaamheden van de Commissie belast met het onderzoek van het statuut van de bedienaars van erkende erediensten (3-5928)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8510-8511 3-79 p. 8510-8511 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9151-9152 3-84 p. 9151-9152 (PDF)
Beroepsbrandweerlieden - Vrijwilligers - Bezoldiging (2-2238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3219-3220 2-59 p. 3219-3220 (PDF)
Beslagrecht - Wetgeving - Gemeenteontvangers (Invorderingsprocedure inzake gemeentebelastingen - Aanvulling art. 1391 Gerechtelijk Wetboek - Centraal bestand) (2-829)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1240-1241 2-26 p. 1240-1241 (PDF)
Betekening van kadastrale inkomens van nieuwbouwwoningen - Mededelingen op de bijgevoegde folder -Vijfjaarlijkse vermindering van de onroerende voorheffing - Aflevering van de kadastrale uittreksels (2-2614)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3927-3928 2-70 p. 3927-3928 (PDF)
Betekening van kadastrale inkomens voor nieuwbouwwoningen - Beschikbaar materieel (2-1300)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1811-1812 2-37 p. 1811-1812 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2178-2179 2-43 p. 2178-2179 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2409-2411 2-46 p. 2409-2411 (PDF)
Brandbestrijding - Gesloten afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen - Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost (3-5987)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8667 3-80 p. 8667 (PDF)
Brandbestrijding - Gesloten centra - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost (Maatregelen) (3-5984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-79
p. 8555-8556 3-79 p. 8555-8556 (PDF)
Brandbestrijding - Gevangenissen - Brand in het Nederlandse detentie- en uitzetcentrum Schiphol-Oost (3-5983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8651 3-80 p. 8651 (PDF)
Brandweerverslag - Scholen en internaten - Aansprakelijkheid brandweer (3-6411)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9176 3-84 p. 9176 (PDF)
Brandweerverslag - Verplichting voor scholen en internaten (3-6419)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-84
p. 9128-9129 3-84 p. 9128-9129 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-86
p. 9537-9538 3-86 p. 9537-9538 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-4905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-65
p. 6334 3-65 p. 6334 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-4906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-67
p. 6647-6648 3-67 p. 6647-6648 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7302-7303 3-70 p. 7302-7303 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-4907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6690 3-67 p. 6690 (PDF)
Brusselse instellingen - Samenwerkingscommissie - Uitbouw internationale rol van Brussel (3-5251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7119 3-70 p. 7119 (PDF)
Burgerlijke stand - Modernisering (KUL-studie - Planning) (2-2534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-66
p. 3691 2-66 p. 3691 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-69
p. 3853-3854 2-69 p. 3853-3854 (PDF)
Centrale Dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie - Integreren of overhevelen van ambtenaren (2-1238)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1739-1740 2-36 p. 1739-1740 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368 2-46 p. 2368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2655-2656 2-50 p. 2655-2656 (PDF)
Co-ouderschap - Fiscale behandeling (3-6150)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8657-8658 3-80 p. 8657-8658 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10457-10460 3-90 p. 10457-10460 (PDF)
Commissie belast met het onderzoek en het statuut van de bedienaars van de erkende erediensten - Weddenverhoging voor sommige bedienaars (3-4282)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5778-5779 3-62 p. 5778-5779 (PDF)
De Maribel-vermindering (Terugbetaling van de steun in het kader van Maribel bis en ter - Bedrijven in moeilijkheden) (2-411)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-83
p. 17-19 2-83 p. 17-19 (PDF)
De Post - "Select post"-initiatief - Naleving van de privacywetgeving (3-4290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de Minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5953-5955 3-62 p. 5953-5955 (PDF)
De aanbevelingen van de commissie voor Binnenlandse Zaken over het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (Behandeling van asielaanvragen) (2-704)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-141
p. 14-16 2-141 p. 14-16 (PDF)
De aanhoudend hoge werkloosheidsgraad bij allochtonen en de discriminatie op de arbeidsmarkt (Vermeende discriminatie door het interimbedrijf Adecco) (2-523)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Pehlivan aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De aankondiging van niet-gerealiseerde fiscale voordelen voor de belastingplichtige bij de aangifte voor het aanslagjaar 2001 (Vier krachtlijnen van de zogenaamde fiscale hervorming - Risico van verwarring - Kostprijs van de brochure) (2-683)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-134
p. 15-16 2-134 p. 15-16 (PDF)
De aanwezigheid van wapens en drugs in psychiatrische inrichtingen (Rechten van de patient en strafwetgeving) (3-1035)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 77-79 3-132 p. 77-79 (PDF)
De administratieve vereenvoudiging (Meetinstrumenten van de administratieve last - Modernisering van de overheidsdiensten - Electronische overheid - Dienst Administratieve vereenvoudiging - Regeringscommissarissen) (2-596)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 39-42 2-172 p. 39-42 (PDF)
De aflevering van visa voor Roemeense weeskinderen (Onthaal van Roemeense weeskinderen tijdens de zomervakantie door Belgische gastgezinnen - Aflevering van groepsvisa) (2-606)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-112
p. 13-14 2-112 p. 13-14 (PDF)
De afschaffing van de bijzondere beroepstitels voor verpleegkundigen (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-829)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De begeleiding bij de terbeschikkingstelling van de noodpil (Anticonceptie) (2-499)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De behandeling van speciale identiteitskaarten waarvan de geldigheidsdatum reeds meer dan een jaar verstreken is (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-578)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De bekendmaking van het ontwerp van programmawet in het Belgisch Staatsblad op 3 januari 2001 (en publiceren van de wet onder vorm van een erratum in het Staatsblad van 13 januari 2001) (2-461)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-89
p. 26-27 2-89 p. 26-27 (PDF)
De bereikbaarheid van de hulp- en politiediensten via sms-bericht (Verzoek van verenigingen van doven en doofstommen - Praktische moeilijkheden - Mogelijke misbruiken - ASTRID-systeem) (2-1259)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-271
p. 16-18 2-271 p. 16-18 (PDF)
De beslissing tot introductie van de abortuspil RU-486 in ons land (Mifegyne, mifepristone - Conformiteit met de abortuswetgeving) (2-43)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-13
p. 10-12 2-13 p. 10-12 (PDF)
De bestemming van de verhoogde accijnzen op tabaksproducten (Antitabaksfonds - Financiering sociale zekerheid en gezondheidszorg - Alimentatiefonds) (3-34)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-19
p. 45-47 3-19 p. 45-47 (PDF)
De bevraging van de bevolking over de hervormingsplannen voor de federale overheid, en meer bepaald over de telling en de verwerking van de gegevens (Copernicus-plan) (2-317)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-61
p. 19-21 2-61 p. 19-21 (PDF)
De blijvende toename van de achterstallige niet-geÔnde belastingen (Directe belastingen en BTW - Personeelsbezetting - Investering in informatica - Herstructurering in het kader van Copernicus en Coperfin) (2-842)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-175
p. 26-28 2-175 p. 26-28 (PDF)
De consumentonvriendelijke vrijmaking van de elektriciteitsmarkt (Problemen tussen leveranciers en klanten en tussen leveranciers onderling) (3-919)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-140
p. 32-33 3-140 p. 32-33 (PDF)
De controle op internationale busdiensten (Ongeval met een Belgisch-Marokkaanse bus op 22 juni te Poitiers - Illegale vervoerspraktijken) (3-340)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-70
p. 55-57 3-70 p. 55-57 (PDF)
De cumulatie tussen een overlevingspensioen en een inkomen uit arbeid (3-331)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-70
p. 58-60 3-70 p. 58-60 (PDF)
De dagcentra voor psychiatrische patiŽnten (Proefproject "Zorgcircuits en -netwerken" - Stopzetting van het proefproject "Activeren" - Lot van de hulpverleners - Communautarisering van de psychiatrische gezondheidszorg) (3-493)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-87
p. 32-34 3-87 p. 32-34 (PDF)
De dienstencheques (3-394)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De dienstencheques (3-395)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-82
p. 55-60 3-82 p. 55-60 (PDF)
De discriminatie van de armen in de gezondheidszorg (3-204)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 89-91 3-51 p. 89-91 (PDF)
De discriminatie van gehuwde en samenwonende personen met een handicap (Integratiepremie) (2-233)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-42
p. 10-11 2-42 p. 10-11 (PDF)
De door de minister aangekondigde nepsollicitaties (Controleren of bedrijven allochtonen discrimineren bij aanwerving - Arbeidsmobiliteit) (2-531)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-100
p. 8-11 2-100 p. 8-11 (PDF)
De erkenning van de bijzondere beroepstitel voor verpleegkundigen in de intensieve zorg en de spoedgevallenzorg (Ontwerp van koninklijk besluit houdende vervanging van de benaming "bijzondere beroepstitel" door "bijzondere beroepsbekwaamheid") (2-828)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 55-59 2-216 p. 55-59 (PDF)
De erkenning van een Nederlandstalige huisartsenkring in de Brusselse regio (2-953)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-199
p. 27-29 2-199 p. 27-29 (PDF)
De ethische comitťs die zijn verbonden aan huisartsenverenigingen (Experimentenwet - Erkenning van de comitťs - Versoepeling van de oorspronkelijke regels) (3-1230)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 14-16 3-181 p. 14-16 (PDF)
De extra bescherming van de gebouwen van religieuze minderheidsgroepen in ons land (MoskeeŽn en synagogen - Emotionele betrokkenheid van de migrantengemeenschappen in ons land bij het internationaal conflict in Irak) (2-1285)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-277
p. 12-13 2-277 p. 12-13 (PDF)
De financiering van de gezondheidszorg (Begrotingstekort - Overconsumptie bij de Waalse en Brusselse ziekenhuizen - Financiering per ziektebeeld - Voorschrijfprofielen van artsen) (3-428)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-82
p. 21-23 3-82 p. 21-23 (PDF)
De financiering van de palliatieve zorg (Rusthuizen) (3-431)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
3-84
p. 55-58 3-84 p. 55-58 (PDF)
De financiering van een openbare navelstrengbloedbank (Ethische vraag t.o.v. manipulatie en selectie van embryo's - Behandeling van leukemiepatiŽnten - Dreigende commerciŽle aanpak) (2-361)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-74
p. 14-16 2-74 p. 14-16 (PDF)
De financiering van het sociaal akkoord voor de verzorgingssector ("Witte woede") (3-655)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-106
p. 15-16 3-106 p. 15-16 (PDF)
De financiŽle ondersteuning van de palliatieve zorg (3-395)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-70
p. 36-38 3-70 p. 36-38 (PDF)
De gevaren van GSM-straling voor jongeren (Hersenbeschadiging) (3-1456)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 16-17 3-208 p. 16-17 (PDF)
De haalbaarheidsstudie inzake een Belgisch centrum voor hadrontherapie (Nieuwe therapie voor kankerbehandeling - Haalbaarheidsstudie waaruit het engagement van de federale regering blijkt - Studie van het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg - Terugbetaling door het RIZIV) (3-1332)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-194
p. 32-34 3-194 p. 32-34 (PDF)
De hervorming van de diensten van de Civiele Veiligheid (2-433)      
  Bespreking
2-53
p. 4-25 2-53 p. 4-25 (PDF)
De hervorming van het interneringssysteem (Plannen van de regering) (2-1181)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-253
p. 22-24 2-253 p. 22-24 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn, en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-25
p. 37-42 3-25 p. 37-42 (PDF)
   Stemming over de gewone motie
3-28
p. 48-50 3-28 p. 48-50 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
De houding van de regering tegenover de aangekondigde Vlaamse belastingsvermindering (Afcentiemen - Personenbelasting - Gewestelijke versus federale bevoegdheden - Eigen fiscaliteit van gewesten en gemeenschappen) (2-7)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-6
p. 38-40 2-6 p. 38-40 (PDF)
De interne communicatie over de ambtenarenhervorming (Bijdrage van de ambtenaren)(Copernicus-plan) (2-268)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-47
p. 15-18 2-47 p. 15-18 (PDF)
De invoering van een visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten van Amerika reizen (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De islamitische eredienst (Erkenning en concretisering van de openbare financiering van islamitische gemeenschappen, moskeeŽn en islamitische bedienaren van de eredienst) (2-819)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-213
p. 27-31 2-213 p. 27-31 (PDF)
De jobkaart van de Vlaamse overheid (waarmee jongeren in een individuele beroepsopleiding in de onderneming kunnen instappen - Recht op werkloosheidsvergoedingen) (2-1234)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-267
p. 26-28 2-267 p. 26-28 (PDF)
De laattijdige publicatie van het verkiezingsreglement voor de organen van de islamitische eredienst (Verkiezingen op 20 maart a.s. - Kiezers) (3-572)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 81-82 3-97 p. 81-82 (PDF)
De maatschappelijke dienstverlening (Aansluiting van de OCMW's bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid) (3-199)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 86-88 3-51 p. 86-88 (PDF)
De malaise bij het Gentse Hof van Beroep (Nood aan een uitbreiding van het kader van raadsheren) (3-336)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 30-31 3-61 p. 30-31 (PDF)
De massacommunicatie en andere projecten van de regering naar aanleiding van de overschakeling op de euro als betaalmiddel (2-459)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-114
p. 55-57 2-114 p. 55-57 (PDF)
De mensenrechten in Vietnam (Schending inzake godsdienstvrijheid) (2-643)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De millenniumbug en de overuren (2-65)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-16
p. 6-7 2-16 p. 6-7 (PDF)
De mishandelingen waarvan bejaarde vrouwen het slachtoffer zijn (Mishandeling van oudere vrouwen - Financiering van een zorgverzekering) (2-369)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De moeilijkheden bij de vernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-770)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-121
p. 31-32 3-121 p. 31-32 (PDF)
De mogelijkheid tot introductie van de zelfmoordpil (Pil van Drion - Procedure nodig voor een eventuele introductie van deze pil op de Belgische markt - Patentaanvraag ingediend bij de European Patent Office te MŁnchen) (2-615)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-114
p. 13-14 2-114 p. 13-14 (PDF)
De mogelijkheid van ruling-afspraken met de administratie van Sociale Zaken (2-101)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-38
p. 21-23 2-38 p. 21-23 (PDF)
De naleving van leeftijdsratings bij videospelen en media in het algemeen (Welke invloed kunnen gewelddadige of racistische videospelletjes hebben op jongeren ?) (3-1139)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 14-16 3-165 p. 14-16 (PDF)
De nieuwe koopjeswet die werd aangekondigd (2-433)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 11-12 2-87 p. 11-12 (PDF)
De nieuwe regeling omtrent de gevangenisaalmoezeniers (Maatregelen om infiltratie van extreem-rechtse islamisten te voorkomen) (3-1248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-145
p. 47-48 3-145 p. 47-48 (PDF)
De noodkreet van de gevangenisdirecteurs (i.v.m. de inwerkingtreding van de strafuitvoeringsrechtbanken) (3-1364)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-199
p. 21-24 3-199 p. 21-24 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-502)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De noodpil (Anticonceptie) (2-503)      
  Vraag om uitleg van de heer Devolder aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-5 COM
p. 4-21 2-5 COM p. 4-21 (PDF)
De officiŽle erkenning van het boeddhisme (3-1159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-167
p. 12-14 3-167 p. 12-14 (PDF)
De ombudsfunctie in de psychiatrie (Wet 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patient - Problemen op het werkveld - Psychiatrische instellingen - Jaarverslagen) (3-941)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-123
p. 70-72 3-123 p. 70-72 (PDF)
De ombudsfunctie in de ziekenhuizen (3-256)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-60
p. 56-58 3-60 p. 56-58 (PDF)
De omzendbrieven van 24 juni aan de OCMW's over de huisvesting van asielzoekers (Asielzoekers die niet in de aangewezen gemeentes wonen - Spanning tussen de spreiding van de asielzoekers en de vrijheid van vestiging) (2-1056)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 12-14 2-223 p. 12-14 (PDF)
De omzetting van de richtlijn ter bestrijding van de betalingsachterstand (2-411)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-104
p. 28-31 2-104 p. 28-31 (PDF)
De ondersteuning van de palliatieve sector (3-1006)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-151
p. 11-13 3-151 p. 11-13 (PDF)
De ondertekening en de ratificering door BelgiŽ van het Verdrag van de Raad van Europa inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde (3-254)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-47
p. 27-29 3-47 p. 27-29 (PDF)
De ontruiming van een kerk in Anderlecht (Kerk bezet door illegalen - Ontruiming door de politie op bevel van de burgemeester - Statuut van een kerk - Administratieve vrijheidsberoving van gezinnen met kinderen) (3-1222)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-177
p. 12-14 3-177 p. 12-14 (PDF)
De oprichting van een magistratenschool (2-126)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-27
p. 20-21 2-27 p. 20-21 (PDF)
De opsluiting van geÔnterneerden in de gevangenissen (Geestesgestoorde delinquenten) (3-26)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 41-44 3-21 p. 41-44 (PDF)
De opvang en begeleiding van geestesgestoorde asielzoekers (OCMW - Opvangkosten in psychiatrische ziekenhuizen) (3-565)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-96
p. 58-60 3-96 p. 58-60 (PDF)
De organisatie van de islam in BelgiŽ (Moeilijkheden bij de representatieve organen van de moslims - Houding van de Staat - Actie van het Centrum voor gelijke kansen en racismebestrijding - Bemiddeling van twee parlementsleden) (2-843)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
De outsourcing van militaire musici (Samenwerking met het Nationaal Orkest van BelgiŽ) (3-1156)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 61-62 3-137 p. 61-62 (PDF)
De parkeeractie van artsen op huisbezoek (of bij noodoproep) (3-515)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-91
p. 19-20 3-91 p. 19-20 (PDF)
De paspoorten- en visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-594)      
  Vraag om uitleg van de heer Hordies aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De plannen om een burgerdienst voor jongeren op te richten (Vrijwillige dienst van collectief nut) (3-1657)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 41 3-167 p. 41 (PDF)
De problematiek van de administratieve vereenvoudiging voor artsen (3-1991)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-1991/1
p. 1-45 3-1991/1 p. 1-45 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Bespreking
3-112
p. 27-42 3-112 p. 27-42 (PDF)
De quota voor artsen (Numerus clausus) (3-379)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Defraigne aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-81
p. 35-39 3-81 p. 35-39 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1162)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De quota voor het opmaken van processen-verbaal voor verkeersovertredingen in Antwerpen (Overvloed aan processen-verbaal ingevolge de installatie van onbemande camera's - Inning van de boetes) (2-1170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-251
p. 15-20 2-251 p. 15-20 (PDF)
De reclame voor vermageringspillen (Geneesmiddelen versus voedingsmiddelen - Reglementering in voege) (2-811)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-211
p. 29-32 2-211 p. 29-32 (PDF)
De regelgeving in verband met videospelen (Gewelddadigheid van bepaalde videospelletjes) (3-1257)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-185
p. 14-15 3-185 p. 14-15 (PDF)
De regeringsbeslissingen in verband met de langdurig werklozen (Nieuwe benadering van de werkloosheidsbestrijding : individuele begeleiding van de werkloze en betere uitbouw van de controle) (3-126)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-43
p. 31-35 3-43 p. 31-35 (PDF)
De registratie van de wilsverklaring inzake euthanasie (3-143)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-45
p. 52-53 3-45 p. 52-53 (PDF)
De resultaten van de controle op de woekerhandel in tickets (Tickets voor het concert van de Ierse supergroep U2 - Verkoop via Internet - Controle op de naleving door de internetverkopers van de wetgeving van economische en fiscale aard) (3-732)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-105
p. 31-32 3-105 p. 31-32 (PDF)
De samenstelling van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie na de verkiezingen van 13 juni 2004 (Brussel - Vernietiging door het Arbitragehof van de procedure voor aanwijzing van vijf bijkomende leden) (3-359)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-64
p. 9-10 3-64 p. 9-10 (PDF)
De schadevergoeding die de NMBS eist van de nabestaanden van personen die zelfmoord plegen op het spoor (Schadevergoeding voor de reizigers bij treinvertraging - Implicatie i.g.v. zelfdoding) (2-595)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-110
p. 12-14 2-110 p. 12-14 (PDF)
De schending van de godsdienstvrijheid door het communistisch regime in Vietnam (Schending van de mensenrechten) (2-629)      
  Mondelinge vraag van de heer Monfils aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-122
p. 7-11 2-122 p. 7-11 (PDF)
De selectiecriteria voor de topfuncties bij de overheid (Copernicus-plan - Topmanagers - Kennis van het administratief recht en van de openbare sector) (2-907)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-188
p. 10-13 2-188 p. 10-13 (PDF)
De sluiting van de lokale belastingskantoren (Coperfin - Herinrichting van de vestigingen - Vergadering parlementaire commissie) (3-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-44
p. 19-20 3-44 p. 19-20 (PDF)
De sociale bescherming van de zelfstandigen (2-589)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-159
p. 44-46 2-159 p. 44-46 (PDF)
De splitsing van de gezondheidszorg (Institutioneel Forum) (3-462)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-85
p. 15-16 3-85 p. 15-16 (PDF)
De terugbetaling van medische voedingsproducten voor patiŽnten met een stofwisselingsziekte (Dieetvoeding voor medisch gebruik) (3-2254)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 85-87 3-213 p. 85-87 (PDF)
De tewerkstelling van asielzoekers (Uitbreiding van de maatregel - Seizoenarbeid) (2-616)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-114
p. 6-8 2-114 p. 6-8 (PDF)
De therapeutische hardnekkigheid (3-1321)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-193
p. 24-25 3-193 p. 24-25 (PDF)
De toekomst van de palliatieve dagcentra (Financiering in 2006 ?) (3-1053)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 83-85 3-132 p. 83-85 (PDF)
  3-132
p. 87 3-132 p. 87 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de dames De Schamphelaere en De Roeck
3-133
p. 51-52 3-133 p. 51-52 (PDF)
  3-133
p. 78 3-133 p. 78 (PDF)
De toename van het gebruik van antidepressiva in BelgiŽ (2-544)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-139
p. 48-51 2-139 p. 48-51 (PDF)
De toenemende regelzucht en het beleid van de regering terzake (Opdrachten voor administratieve vereenvoudiging in het regeerakkoord - Kafka-test - Programmawet - Aantal bladzijden in het Staatsblad) (3-385)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-68
p. 29-32 3-68 p. 29-32 (PDF)
De toepassing van de euthanasiewet (Werking van de controle- en evaluatiecommissie - Initiatief "Levenseinde Informatie-Forum" - Opstellen en registratie van de wilsverklaring) (2-961)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-271
p. 68-71 2-271 p. 68-71 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Besnijdenis - Uitvoering en evaluatie van de wet van 24 november 1977 - Aantal klachten en veroordelingen - Toestand van de allochtone vrouwen) (2-375)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van de wet om het geweld tussen partners tegen te gaan (Uitvoering wet van 24 november 1997) (2-367)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
De toepassing van het nieuwe verdrag met Nederland inzake de dubbele belasting (Interpretatie artikel 17 van het verdrag van 19 oktober 1970 en artikel 17 van het verdrag van 5 juni 2001) (3-1939)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-191
p. 45-46 3-191 p. 45-46 (PDF)
De toestand in RoemeniŽ (Uitbreiding van de EU - Sociaal-economisch herstel : financiering projecten - Actie t.o.v. straatkinderen - Discriminatie van de Roma) (2-383)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 11-14 2-102 p. 11-14 (PDF)
De uitbreiding van het aantal zondagen waarop kan worden gewinkeld (3-1064)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-155
p. 24-26 3-155 p. 24-26 (PDF)
De uitoefening van het beroep van arts in BelgiŽ (Groepspraktijken - Betere combinatie van het artsenberoep met het gezinsleven - Inperking van de braindrain) (3-1164)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-169
p. 23-24 3-169 p. 23-24 (PDF)
De uitreiking van een identiteitskaart aan hoogbejaarde personen (Tienjaarlijkse vernieuwing) (2-309)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 15 2-59 p. 15 (PDF)
De veilige internettoegang voor kinderen door middel van de elektronische identiteitskaart (Pin-code - Chat-sites op internet) (3-1441)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-206
p. 19-20 3-206 p. 19-20 (PDF)
De vereenvoudiging van de administratie ten aanzien van zelfstandigen (Uniek loket - Hervorming handelsregister en het op stapel zetten van een ondernemingsregister) (2-532)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 28-29 2-100 p. 28-29 (PDF)
De verkiezing van de leden voor de Moslimexecutieve (3-263)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-49
p. 8-9 3-49 p. 8-9 (PDF)
De verkiezing van de nieuwe Moslimexecutieve (Organisatie van verkiezingen - Verzoek tot vernietiging bij het Arbitragehof en bij de Raad van State) (3-435)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-84
p. 11-15 3-84 p. 11-15 (PDF)
De vervroegde oppensioenstelling van ambtenaren en de actieve welvaartsstaat (Personeel van niveau 3 en 4) (2-499)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-94
p. 20-22 2-94 p. 20-22 (PDF)
De visaproblematiek (Fraude - Valse paspoorten - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-591)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-161
p. 53-65 2-161 p. 53-65 (PDF)
De visumplicht voor Belgen die naar de Verenigde Staten reizen en de perikelen van de jongste weken (Fraude - Valse papieren - Diefstal van paspoorten - Terroristen) (2-933)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 20-21 2-193 p. 20-21 (PDF)
De volksraadpleging over de hervorming van de federale administratie (Modernisering van de openbare diensten) (Copernicus-plan)(2-229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-40
p. 23-25 2-40 p. 23-25 (PDF)
De volledige inwerkingtreding en uitvoering van de wet van 2 mei 2002 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen (3-28)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-19
p. 27-29 3-19 p. 27-29 (PDF)
De voortgang van het dossier geÔnterneerden (3-365)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-81
p. 46-47 3-81 p. 46-47 (PDF)
De voortgang van het eindeloopbaandebat (3-864)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-115
p. 94-95 3-115 p. 94-95 (PDF)
De voorzorgsmaatregelen in verband met de veteranenziekte (Bacterie legionella pneumophilia - Douchecellen, sauna's en bubbelbaden) (2-42)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-13
p. 9-10 2-13 p. 9-10 (PDF)
De vraag of de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden al dan niet van toepassing is op bepaalde door burgers aangekondigde controles op het optreden van politiediensten (Controles op de politie door de AEL [Arabisch Europese Liga] om inbreuken op de racismewet vast te stellen - Eventuele strafvervolgingen) (2-1151)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-247
p. 23-25 2-247 p. 23-25 (PDF)
De vruchtbaarheidsbehandelingen (Terugbetaling gonadotrofines) (3-972)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 23-24 3-147 p. 23-24 (PDF)
De weerslag van de nieuwe Nederlandse zorgverzekering op grensarbeiders (Negatieve weerslag - Dubbele sociale bijdragen) (3-924)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-142
p. 19-20 3-142 p. 19-20 (PDF)
De weigering van de eerste minister en de minister van Justitie de beroepsorganisatie van de griffiers te horen aangaande de hervorming van hun statuut en hun taken (Nieuw personeelsbeleid - Toepassing Copernicusplan - Erkenning van de beroepsorganisatie als officiŽle gesprekspartner) (2-971)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-272
p. 47-50 2-272 p. 47-50 (PDF)
De werkwijze van het Informatie- en Adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties in het licht van de recente rechtspraak (Gebrek aan objectiviteit in zijn adviezen) (3-1747)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-175
p. 51-53 3-175 p. 51-53 (PDF)
De wet op de medische experimenten (Belang van de ethische comitťs - Evaluatie van de toepassing van de wet) (3-341)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-70
p. 63-64 3-70 p. 63-64 (PDF)
De wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld op het werk, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag (Evaluatie van de wet - Hervorming - Preventieadviseurs) (3-369)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van Brempt, staatssecretaris voor Arbeidsorganisatie en Welzijn op het werk, toegevoegd aan de minister van Werk en Pensioenen
3-66
p. 17-19 3-66 p. 17-19 (PDF)
De zaak-Erdal (Veroordeelde Turkse terroriste mysterieus verdwenen - Verklaring van de Turkse inlichtingendienst) (3-1307)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-191
p. 10-11 3-191 p. 10-11 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Motie van aanbeveling van de dames de Bethune, Thijs, De Schamphelaere, Willame-Boonen, Lindekens, Nyssens, Laloy, Leduc en Taelman en de heren Dallemagne en Van Quickenborne
2-14
p. 37 2-14 p. 37 (PDF)
Dodelijk arbeidsongeval - Overheidspersoneel - Steun aan de nabestaanden door het provinciebestuur - Taak van de medisch-sociale dienst (2-2099)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-54
p. 2952-2954 2-54 p. 2952-2954 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging (3-6902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9826 3-88 p. 9826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10547 3-90 p. 10547 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk 3-366/7 - 2004/2005) - Opvolging (3-6905)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9508-9510 3-86 p. 9508-9510 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging (3-6899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9814-9815 3-88 p. 9814-9815 (PDF)
Dopinggebruik - Aanbevelingen van de Senaat (stuk nr. 3-366/7-2004/2005) - Opvolging (Versterking van de douanediensten) (3-6900)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9425 3-86 p. 9425 (PDF)
Dopinggebruik - Dopingproducten - Spammails (3-6903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9471 3-86 p. 9471 (PDF)
Drugs - Regeringsbeleid - Informatiecampagnes (Nieuw beleid inzake cannabisverbruik - Onduidelijkheid) (2-1509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2129-2130 2-42 p. 2129-2130 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw De Schamphelaere, gecoŲpteerd senator
2-3
p. 7 2-3 p. 7 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw De Schamphelaere, gecoŲpteerd senator
3-3
p. 8 3-3 p. 8 (PDF)
Een speciaal statuut voor sportartsen in het kader van de dopingstrijd (3-1392)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-202
p. 12-13 3-202 p. 12-13 (PDF)
Een wettelijke regeling inzake lasertherapie (Schade opgelopen door foute behandeling in een schoonheidsinstituut - Onderscheid tussen laserbehandelingen die medische handelingen zijn en welke niet) (3-1051)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 81-83 3-132 p. 81-83 (PDF)
Erediensten - Toegekende bedienarenplaatsen en vacatures - Voorwaarden, functievervulling en bezoldiging - Religieus toezicht (Samenwerkingsakkoord) (3-613)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-11
p. 685-686 3-11 p. 685-686 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-12
p. 741-746 3-12 p. 741-746 (PDF)
Erediensten op centraal niveau - Functionarissen - Bezoldiging (2-2095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986 2-55 p. 2986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4089-4090 2-73 p. 4089-4090 (PDF)
Eredienstenbeleid - Samenwerkingsakkoorden - Nieuwe erkenningen (3-7915)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10436-10437 3-90 p. 10436-10437 (PDF)
Erfrechtverklaringen en akten van bekendheid - Vermelde bedragen - Aanpassing - Jaarlijkse indexering (2-2104)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-56
p. 3042-3043 2-56 p. 3042-3043 (PDF)
  Bul. 2-70
p. 3892-3893 2-70 p. 3892-3893 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-73
p. 4090-4092 2-73 p. 4090-4092 (PDF)
Erkende erediensten - Boeddhisme - Criteria voor de erkenning (3-5922)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-78
p. 8343 3-78 p. 8343 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8704-8706 3-80 p. 8704-8706 (PDF)
Erkende erediensten - Erkende niet-confessionele levensbeschouwing - Aanvragen voor de toekenning van nieuwe plaatsen van bedienaars of morele consulenten (3-5384)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7370 3-71 p. 7370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9051-9054 3-83 p. 9051-9054 (PDF)
Erkende erediensten - Erkende niet-confessionele levensbeschouwing - Budgettaire verdeling - Personeelsverdeling (3-5383)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7369-7370 3-71 p. 7369-7370 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8698-8703 3-80 p. 8698-8703 (PDF)
Erotiekbeurzen - Openbare orde - Aanpak van het parket (Leeftijdsgrens - Publiciteit) (2-1280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-36
p. 1753-1754 2-36 p. 1753-1754 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2529-2530 2-48 p. 2529-2530 (PDF)
Europees Sociaal Fonds (EFS) - Middelen - Criteria tot aanwending - Gesteunde projecten (3-6912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9972-9973 3-88 p. 9972-9973 (PDF)
Examen inzake beroepsbekwaamheid voor magistraten - Vrijstellingsregeling voor bepaalde onderdelen (2-626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 778 2-17 p. 778 (PDF)
Familiale ondernemingen en familiale venootschappen - Inbreng van aandelen in een eigen holding - Meerwaarden - Belastbaarheid (Voorbereiding van een vererving van een familiale onderneming) (3-1701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2038-2039 3-30 p. 2038-2039 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-47
p. 3903-3904 3-47 p. 3903-3904 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Verhuizing - Microfiches met kadastrale gegevens - Afschaffing (3-1727)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1957-1958 3-29 p. 1957-1958 (PDF)
Federale overheidsdiensten, autonome overheidsbedrijven en leger - Aantal tewerkgesteld - Vertegenwoordiging volgens gewesten - Ongelijke verhouding (3-1009)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
Bul. 3-20
p. 1249-1250 3-20 p. 1249-1250 (PDF)
Fusie van de administratieve gezondheidsdiensten van Kortrijk en Brugge (Troeven van een regionaal centrum - Principes van het Copernicusplan) (2-1064)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1371-1372 2-28 p. 1371-1372 (PDF)
Fusie van de administratieve gezondheidsdiensten van Kortrijk en Brugge (Troeven van een regionaal centrum - Principes van het Copernicusplan) (2-1065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1329-1330 2-28 p. 1329-1330 (PDF)
Geestelijke verzorging in de openbare gezondheidszorginstellingen - Budget - Rechtsregels (2-864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-26
p. 1227-1228 2-26 p. 1227-1228 (PDF)
Gepensioneerden die nog verder activiteiten verrichten - Overschrijding van de inkomensgrens met meer dan 15% - Meer soepele regeling (Toegelaten activiteit) (2-953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1374-1376 2-28 p. 1374-1376 (PDF)
Gerechtelijk Wetboek - Benoeming tot rechter.- AnciŽnniteitsvoorwaarden - Taalexamen (3-292)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 155-156 3-2 p. 155-156 (PDF)
Gevangenissen - Ontsnappingen - Aantallen (3-7503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-90
p. 10363 3-90 p. 10363 (PDF)
Gewestelijk overleg - Erkende werkgeversorganisaties - Representativiteit (Gewestelijke CAO's - VESOC en SERV) (2-539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 637-638 2-14 p. 637-638 (PDF)
Grafschennis - Opvolging door de parketten (3-6176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-80
p. 8693-8694 3-80 p. 8693-8694 (PDF)
Grensarbeiders - Ongevallen op weg van en naar het werk - Aanpassing van de wetgeving (2-2244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3271-3272 2-59 p. 3271-3272 (PDF)
Grootstedenbeleid - Subsidies - Criteria voor toekenning (3-2347)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2978-2979 3-39 p. 2978-2979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3777-3779 3-45 p. 3777-3779 (PDF)
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (Wetswijziging inzake militaire gerechten - Oprichting strafuitvoeringsrechtbanken) (2-697)      
  Bespreking
2-215
p. 4-15 2-215 p. 4-15 (PDF)
Herziening van artikel 184 van de Grondwet (Organisatie en bevoegdheid van de geÔntegreerde politiedienst) (2-657)      
  Algemene bespreking
2-103
p. 29-35 2-103 p. 29-35 (PDF)
  2-103
p. 36-59 2-103 p. 36-59 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Islamitische godsdienst - Godsdienstonderwijs - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Voorbehouden percelen op openbare begraafplaatsen - Statuut van de moskeeŽn en de imams - Rituele slachting van dieren - Halal-label voor vlees) (2-834)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het Executief van de Moslims van BelgiŽ (Verslag van de Staatsveiligheid over het moslimfundamentalisme in BelgiŽ - Islamitische godsdienst - Godsdienstleerkrachten - Aalmoezeniers - Vrouwen in de representatieve organen - Imams - Financieel tekort van de moskeeŽn - Controle op de toespraken van de imams) (2-847)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-218
p. 97-105 2-218 p. 97-105 (PDF)
Het aantal studenten geneeskunde (Numerus clausus - Onevenwicht Nederlandstaligen-Franstaligen) (3-243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-56
p. 54-57 3-56 p. 54-57 (PDF)
Het aantrekken van werknemers uit de toekomstige Lidstaten van de Europese Unie (2-595)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-161
p. 83-85 2-161 p. 83-85 (PDF)
Het aanwenden van bepaalde opsporingstechnieken in de ontvoeringszaak (...) en het aandeel daarin van Amerikaanse opsporingsdiensten (Nederland - Interceptie van e-mails en gsm-gesprekken - FBI - Echelon) (3-46)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid
3-19
p. 18-19 3-19 p. 18-19 (PDF)
Het advies van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer over de sms- en e-mailcampagnes (Verkiezingspropaganda) (2-1279)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-275
p. 16-17 2-275 p. 16-17 (PDF)
Het dekken van lichamelijke schade aan een passagier die verzekeringsnemer is, wanneer deze veroorzaakt wordt door een "BOB" (Reactie op een vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Gent - Vrijwillige "Bob" - Aansprakelijkheid voor de materiŽle en lichamelijke schade van de passagier-eigenaar van het voertuig bij een ongeval - Verzekeringsdekking) (2-977)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 21-22 2-204 p. 21-22 (PDF)
Het falend jeugddelinquentiebeleid (Detentie van jeugdige delinquenten - Opheffing artikel 53 wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming door de wet van 4 mei 1999 - Besloten opvang : gemeenschapsbevoegdheid) (2-841)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-175
p. 40-43 2-175 p. 40-43 (PDF)
Het feit dat de nieuwe bedrijfsvoorheffingsschalen nog niet in het Belgisch Staatsblad werden bekendgemaakt (Wedden uitbetaald begin januari) (3-110)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-28
p. 16-17 3-28 p. 16-17 (PDF)
Het fertiliteitsbeleid (Forfaitarisering van de behandeling van de fertiliteit met geonadotrofine - Terugbetaling van intra-uteriene inseminatie - Aansluiting van gynaecologen bij fertiliteitscentra) (3-1453)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Stemming over de gewone motie
3-157
p. 46 3-157 p. 46 (PDF)
  3-157
p. 74 3-157 p. 74 (PDF)
Het gebruik van minderjarigen als drugskoeriers in BelgiŽ (Preventieve en/of repressieve maatregelen - Wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Regeringsbeleid t.o.v. persoonlijk gebruik, handel en productie van cannabis - Gebruik van cannabis door minderjarigen - Bevoegdheid van de gemeenschappen) (2-962)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-204
p. 22-24 2-204 p. 22-24 (PDF)
Het gevaar van slaaptekort bij artsen (Impact op de patienten - Gynaecologen) (3-1036)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 79-80 3-132 p. 79-80 (PDF)
Het gevolg dat eventueel wordt gegeven aan de vastgestelde fouten in de zaak Soetkin Collier (Fout van de Staatsveiligheid en schending van de geheimhoudingsplicht van een [voormalig extreem rechtse sympatisante] zangeres van de folkgroep die ons land vertegenwoordigde op het Eurosongfestival - Rapport van het Comitť I - Schadevergoeding) (3-7)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-9
p. 35-37 3-9 p. 35-37 (PDF)
Het geweld binnen het gezin (Preventie van het geweld in de gezinnen - Opvang van en hulp aan slachtoffers - FinanciŽle hulp - Coordinatie op het terrein - Richtlijn aan parketten - Politieoptreden) (2-362)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het geweld tussen partners (Gezinnen samengesteld door mensen van hetzelfde geslacht - Uitvoering wet van 24 november 1997 - Aantal klachten en veroordelingen - Geweld door de besnijdenis gepleegd op vrouwen van islamitische cultuur) (2-370)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-97
p. 4-19 2-97 p. 4-19 (PDF)
Het grootstedenbeleid (3-820)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 78-81 3-115 p. 78-81 (PDF)
Het hoge aantal patiŽnten bij de spoedgevallendiensten (Misbruik) (3-402)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-73
p. 20-23 3-73 p. 20-23 (PDF)
Het hoge aantal zelfdodingen (Mogelijke oplossingen) (2-917)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-249
p. 56-58 2-249 p. 56-58 (PDF)
Het massaal indienen van verzoeken tot ambtshalve ontheffing wegens de fiscale discriminatie van gehuwden in afwachting van een beslissing van het Arbitragehof (2-585)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-108
p. 10-12 2-108 p. 10-12 (PDF)
Het niet doorrekenen van de aangekondigde belastingverlaging voor gehuwden (inzake bedrijfsvoorheffing - Wegwerking van de discriminaties via de inkohiering in 2006) (3-162)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-38
p. 12-14 3-38 p. 12-14 (PDF)
Het pensioen van ex-echtgenoten echtgescheiden van een ambtenaar (3-154)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-47
p. 56-58 3-47 p. 56-58 (PDF)
Het personeelsbeleid van de NMBS (Sollicitanten voor een baan bij de NMBS - Opsplitsing per gewest) (3-2178)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijk Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen en aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-206
p. 67-68 3-206 p. 67-68 (PDF)
Het recht op integratie van de Vierde Wereld (2-632)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-163
p. 23-26 2-163 p. 23-26 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw De Schamphelaere en de heren Dallemagne, Lozie en Van Quickenborne over de aanbevelingen
2-42
p. 25-28 2-42 p. 25-28 (PDF)
  2-42
p. 29 2-42 p. 29 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking op zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als op de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Bespreking
2-138
p. 23-46 2-138 p. 23-46 (PDF)
  2-139
p. 4-8 2-139 p. 4-8 (PDF)
Het resultaat van de bemiddelingsopdracht binnen de Moslimexecutieve (Erkennings- en financieringsbeleid van de moskeeŽn) (2-1128)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-241
p. 16-17 2-241 p. 16-17 (PDF)
Het rookverbod in restaurants (Uitzondering voor drankgelegenheden en frietkramen - Discriminatie - Jeugdhuizen en jeugdcafťs) (3-1419)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-204
p. 28-29 3-204 p. 28-29 (PDF)
Het statuut van de psychotherapeuten (Erkenning van het beroep) (3-1447)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 74-77 3-154 p. 74-77 (PDF)
  3-154
p. 77 3-154 p. 77 (PDF)
Het te laat uitbetalen van de lonen en pensioenen van de federale ambtenaren en het te laat terugbetalen van de personenbelasting (Stroom van betalingen die De Post niet aankan) (2-637)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-122
p. 25-28 2-122 p. 25-28 (PDF)
Het tekort aan bepaalde geneesheren-specialisten (Pediatrie, psychiatrie, reumatologie en geriatrie - Te nemen maatregelen) (2-830)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-216
p. 60-64 2-216 p. 60-64 (PDF)
Het tijdskrediet (Recht op tijdskrediet, een onderbreking van de arbeidsovereenkomst gedurende ťťn jaar [Wet 10 augustus 2001] - Afschaffing van de loopbaanonderbreking dat voorzag in de mogelijkheid van vijf jaar opschorting van de arbeidsovereenkomst - Overgangsmaatregelen tussen de oude en de nieuwe wet - Collectieve arbeidsovereenkomst) (2-723)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-148
p. 9-12 2-148 p. 9-12 (PDF)
Het uitblijven van de beloofde toelagen door de Nationale Loterij (Toelagen aan instellingen voor gehandicaptenzorg en aan de bijzondere jeugdbijstand - Verbintenissen voor de jaren 1999, 2000 en 2001) (2-1025)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met middenstand
2-212
p. 21-22 2-212 p. 21-22 (PDF)
Het uitblijven van een examen voor kapelmeester van de Gidsen en de aanslepende huisvestingsproblematiek van deze muziekkapel in Heverlee (3-1155)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-137
p. 60-61 3-137 p. 60-61 (PDF)
Het verlies van lading bij vrachtwagens (Onvoldoende normen voor ladingbeveiliging) (3-939)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-145
p. 31-32 3-145 p. 31-32 (PDF)
Het verlies van lading bij vrachtwagens (Weerslag op de verkeersveiligheid en op de mobiliteit - Na te leven normen) (3-1210)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-140
p. 74-75 3-140 p. 74-75 (PDF)
Het vervolgen van pesterijen op het werk na de dood van het slachtoffer (Antistalkingwet - Artikel 442bis van het Strafwetboek - Leemten - Noodzaak van een klacht van de persoon die beweert te worden belaagd om vervolging in te stellen - Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld [2-1134] - Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [2-1063] - Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van (...) betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk [2-1064]) (2-813)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-210
p. 19-21 2-210 p. 19-21 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Het voornemen om de gerechtelijke vakantie af te schaffen (3-5)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-10
p. 6-8 3-10 p. 6-8 (PDF)
Het voornemen tot herziening van artikel 24 van de Grondwet over de onderwijsvrijheid (Hertekening van het onderwijslandschap in Vlaanderen) (2-816)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 31-32 2-172 p. 31-32 (PDF)
Hoge energiefacturen - Tegemoetkoming voor scholen (3-3839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 4999 3-56 p. 4999 (PDF)
Hoge energiefacturen - Tegemoetkoming voor scholen (3-3840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5107 3-57 p. 5107 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-63
p. 6104-6105 3-63 p. 6104-6105 (PDF)
Infodienst Pensioenen - Bijkomend pensioen - Berekening - Cumulatie (3-1607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-28
p. 1852 3-28 p. 1852 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-29
p. 2016-2017 3-29 p. 2016-2017 (PDF)
Informatie-en adviescentrum inzake schadelijke sektarische organisaties (IACSSO) - Webstek - Synoptische tabel gevaarlijke sekten (3-7021)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9872-9873 3-88 p. 9872-9873 (PDF)
Inkomstenbelastingen - Indienen van bezwaarschriften - Taalregeling (Gewestelijke directies die niet uitsluitend gemeenten zonder speciale taalregeling betreffen) (3-293)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-3
p. 200 3-3 p. 200 (PDF)
Input-gegevens nodig voor de loonadministratie - Aangifte aan de RSZ - Reglementering (Bewaring van de gegevens) (2-1052)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1319 2-28 p. 1319 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1523-1524 2-31 p. 1523-1524 (PDF)
Islamitische eredienst - Erkenningsdossiers - MoskeeŽn (3-7914)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10435 3-90 p. 10435 (PDF)
Islamitische eredienst - Executieve - Assemblee - Meningsverschillen (Vertragend effect op het erkenningsbeleid ten aanzien van moskeeŽn) (2-2046)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-54
p. 2920 2-54 p. 2920 (PDF)
Kadastrale documentatie - Bijwerking ten gevolge van de invoering van de euro - Aanpassing van (buitenlandse) adressen - Tijdig overmaken van gegevens door de administratie AKRED (sector Kadaster) aan de BTW-administratie (Betekeningen van het kadastraal inkomen) (2-2250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3226-3227 2-59 p. 3226-3227 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-66
p. 3720-3721 2-66 p. 3720-3721 (PDF)
Kerkfabrieken - Overgebleven federale bevoegdheid vanaf 1 januari 2002 - Inhoud (Fusie van kerkfabrieken) (2-2100)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2986 2-55 p. 2986 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3080 2-56 p. 3080 (PDF)
Kilometervergoedingen - Indexering schalen (2-592)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-16
p. 705-706 2-16 p. 705-706 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-19
p. 880-882 2-19 p. 880-882 (PDF)
Kinderbijslag voor werknemers - Demografische tendensen (Vergrijzing en ontgroening - Kinderopvang - Moederschapsverlof - Vaderschapsverlof - Geboortebeleid) (3-6312)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 9009-9010 3-82 p. 9009-9010 (PDF)
Kinderen die thuisonderwijs volgen - Recht op kinderbijslag (2-603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 771-772 2-17 p. 771-772 (PDF)
Kinesitherapeuten - Toegang tot het beroep - Erkenning (RIZIV-nummers - Herverdeling van de niet-gebruikte nummers - Aantal geneesheren) (3-6911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9511-9512 3-86 p. 9511-9512 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10716-10718 3-90 p. 10716-10718 (PDF)
Koninklijk besluit van 9 maart 2003 betreffende de beveiliging van liften - Historische en authentieke liften in oudere gebouwen - Vrijwaring (Beveiliging tegen malafide praktijken van syndici t.o.v. (mede-)eigenaars) (3-1865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2367-2368 3-33 p. 2367-2368 (PDF)
Landbouwvoertuigen - Vervoer van personen - Wettelijke bepalingen (Huifkarren getrokken door paarden of tractoren) (2-827)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1103 2-24 p. 1103 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1528 2-31 p. 1528 (PDF)
Lange gevangenisstraffen - Uitvoering - Voorwaardelijke invrijheidstelling (Levenslange opsluiting) (2-1508)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2109 2-42 p. 2109 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2762 2-52 p. 2762 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 3016-3017 2-55 p. 3016-3017 (PDF)
Leerkrachten - Weduwepensioen - AnomalieŽn (3-6743)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9622-9623 3-87 p. 9622-9623 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10284-10285 3-89 p. 10284-10285 (PDF)
Legitimatiebewijzen - Voorlegging aan blinde of gehandicapte personen (3-4679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6047-6048 3-63 p. 6047-6048 (PDF)
Levenbeschouwingen - Getalscriteria - Verificatie (3-6553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-86
p. 9401 3-86 p. 9401 (PDF)
Levensbeschouwingen - Getalscriteria - Verificatie (3-6553)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-90
p. 10395 3-90 p. 10395 (PDF)
Liften - Controle - Risicoanalyse (3-4625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6268-6269 3-65 p. 6268-6269 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-67
p. 6696 3-67 p. 6696 (PDF)
Magistraten - Taalexamens (2-823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1105-1106 2-24 p. 1105-1106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-27
p. 1301 2-27 p. 1301 (PDF)
Medische braindrain - Impulsfonds voor huisartsengeneeskunde (3-5657)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7792 3-73 p. 7792 (PDF)
Meerwaardebelasting op gebouwde onroerende goederen - Onderwerping aan de personenbelasting (2-1301)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-37
p. 1812-1813 2-37 p. 1812-1813 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2179-2180 2-43 p. 2179-2180 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-44
p. 2280-2281 2-44 p. 2280-2281 (PDF)
Menselijke weefsels en cellen - Naleving van de Europese richtlijn 2004/23/EG (3-4212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5359-5360 3-59 p. 5359-5360 (PDF)
Moslimexecutief - Samenstelling - Werking (2-1272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-36
p. 1741 2-36 p. 1741 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2368 2-46 p. 2368 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-48
p. 2527-2529 2-48 p. 2527-2529 (PDF)
Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (3-836)      
  Bespreking
3-214
p. 65-66 3-214 p. 65-66 (PDF)
Niet-naleving van Europese richtlijnen in verband met proeven op dieren (2-109)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-25
p. 13-14 2-25 p. 13-14 (PDF)
Nieuwe procedure inzake de aflevering van reispassen - Overgangsregeling - Publicatie van de (nieuwe) brochure "Reis Wijs" (3-894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1026-1027 3-16 p. 1026-1027 (PDF)
  Bul. 3-19
p. 1161-1162 3-19 p. 1161-1162 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
Bul. 3-24
p. 1458-1459 3-24 p. 1458-1459 (PDF)
Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Manifeste onwettigheid (Uitvoering door ondergeschikte van manifest onwettig bevel) (2-558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 663-664 2-15 p. 663-664 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 727-728 2-16 p. 727-728 (PDF)
Onrechtmatig hoger bevel (art. 152 en 260 Strafwetboek) - Toepassingsvoorwaarden - Morele dwang of onoverwinnelijke dwaling - Legaliteitsbeginsel (Uitvoering door ondergeschikte van manifest onwettig bevel) (2-559)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-15
p. 664-665 2-15 p. 664-665 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-16
p. 728-729 2-16 p. 728-729 (PDF)
Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring (Gemeentebelasting op tweede verblijven) (2-820)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1103-1104 2-24 p. 1103-1104 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1163-1164 2-25 p. 1163-1164 (PDF)
Onroerend goed - Koopovereenkomst - Belastingplichtige of belastingschuldige - Verjaring (Gemeentebelasting op tweede verblijven) (2-821)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-24
p. 1107 2-24 p. 1107 (PDF)
  Bul. 2-31
p. 1520 2-31 p. 1520 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-290)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Amendement nr 27 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-1248/2
p. 12 2-1248/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bijdrage van de lokale besturen in de kosten van de 100-diensten
2-1248/2
p. 2 2-1248/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 26 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Politiehervorming - Rechtspositie van het politiepersoneel - Financiering - Commissie ter begeleiding op lokaal niveau - Overdracht van gebouwen
2-1248/2
p. 2-12 2-1248/2 p. 2-12 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 27 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1248/7
p. 1-6 2-1248/7 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Afschaffing van het borstvoedingsverlof voor het vrouwelijk militair personeel
2-226
p. 4-6 2-226 p. 4-6 (PDF)
   Borstvoedingspauze in het leger en bij de politie
2-226
p. 6 2-226 p. 6 (PDF)
   Omvorming van het ministerie van Landsverdediging tot een ministerie voor Veiligheid en Samenwerking
2-226
p. 4 2-226 p. 4 (PDF)
   Politiehervorming - Financiering
2-226
p. 43-46 2-226 p. 43-46 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid - Afstemmen van de Plus 1, Plus 2 en Plus 3-plannen - Startbaanovereenkomst - Vereenvoudiging van de banenplannen
2-226
p. 31-32 2-226 p. 31-32 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Amendement nr 10 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Terugbetaling van de kosten m.b.t. dieetvoeding voor medisch gebruik
2-1566/2
p. 5 2-1566/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   ZIV : onvoldoende dekking van medische materialen
2-1566/2
p. 6 2-1566/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 14 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging Riziv-wet : schrapping van de leeftijdsgrens van 16 jaar
2-1566/2
p. 6-7 2-1566/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Bestaansmiddelentoets voor rechthebbenden op een integratietegemoetkoming
2-1566/2
p. 7 2-1566/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   ZIV - Maximumfactuur - Kinderen - Kinderen met een handicap
2-1566/2
p. 7-8 2-1566/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 17 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Toegelaten arbeid voor rechthebbenden op een overlevingspensioen
2-1566/2
p. 8-10 2-1566/2 p. 8-10 (PDF)
  Amendement nr 18 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Herstructurering van ondernemingen : financiŽle sanctie in geval van niet-naleving van de informatie- en raadplegingsverplichtingen bij sluiting van een onderneming
2-1566/2
p. 10 2-1566/2 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 19 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Oprichting van een ondersteuningscel voor herstructurering van ondernemingen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
2-1566/2
p. 10-11 2-1566/2 p. 10-11 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Faillissement van een onderneming : aanvullende vergoeding van het brugpensioen als bevoorrechte schuldvordering
2-1566/2
p. 11-12 2-1566/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Communautarisering van de kinderbijslagen
2-1566/2
p. 3-4 2-1566/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging wet van 20 december 1999 tot toekenning van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen
2-1566/2
p. 4 2-1566/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr. 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging artt. 578 en 581 Gerechtelijk Wetboek : bevoegdheid van de arbeidsrechtbank inzake evenredige participatie mannen-vrouwen op de arbeidsmarkt
2-1566/2
p. 1 2-1566/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 12 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Medisch begeleide voortplanting : ZIV-terugbetaling
2-1566/2
p. 5-6 2-1566/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 2 en 3 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging KB van 18 december 1996 tot invoering van een sociale identiteitskaart
2-1566/2
p. 2 2-1566/2 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 20 tot 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Faillissement van een onderneming : bijstand van de werknemers door de curator bij het vaststellen van het bedrag van hun schuldvordering
2-1566/2
p. 11 2-1566/2 p. 11 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Wijziging samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders : kind getroffen door lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
2-1566/2
p. 2-3 2-1566/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 6 en 9 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
   Jaarlijkse aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
2-1566/2
p. 3 2-1566/2 p. 3 (PDF)
  2-1566/2
p. 4-5 2-1566/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1566/7
p. 1-5 2-1566/7 p. 1-5 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 10 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen : tewerkstelling van vreemdelingen in een regularisatieprocedure
2-600/2
p. 5 2-600/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 100 van mevrouw De Schamphelaere
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-600/2
p. 47-48 2-600/2 p. 47-48 (PDF)
  Amendement nr 13 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitvoering sociale akkoorden in gezondheidssector
2-600/2
p. 6-7 2-600/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Geneesmiddelenbeleid : wijziging wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994; generische geneesmiddelen
2-600/2
p. 7 2-600/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 15 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : lijst van mededelingen van sociale gegevens van persoonlijke aard
2-600/2
p. 7-8 2-600/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendement nr 16 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-600/2
p. 8 2-600/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bijzondere accijns op LPG (Bevordering van LPG als motorbrandstof)
2-600/2
p. 20-22 2-600/2 p. 20-22 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw De Schamphelaere
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
2-600/2
p. 34-35 2-600/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 71 van mevrouw De Schamphelaere
   Optrekken van de kinderbijslag voor het eerste kind van een zelfstandige
2-600/2
p. 35 2-600/2 p. 35 (PDF)
   Sociale bijdragen van zelfstandigen (Verhoging)
2-600/2
p. 35-36 2-600/2 p. 35-36 (PDF)
   Zelfstandigenpensioen : strafcoŽfficiŽnt bij vervroegde pensionering
2-600/2
p. 36-37 2-600/2 p. 36-37 (PDF)
  Amendement nr 72 van mevrouw De Schamphelaere
   Verhoging van de financiŽle middelen voor het sociaal statuut der zelfstandigen
2-600/2
p. 37 2-600/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Bevordering van de werkgelegenheid in de niet-commerciŽle sector : uitbreiding van het interdepartementaal begrotingsfonds; vreemdelingen
2-600/2
p. 5 2-600/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 97 van mevrouw De Schamphelaere
   Referentieterugbetalingssysteem voor generische geneesmiddelen
2-600/2
p. 45-46 2-600/2 p. 45-46 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitbreiding +1,+2,+3-plan tot vreemdelingen in een regularisatieprocedure
2-600/2
p. 3-4 2-600/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 10, 13 tot 16 en 37 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 70 tot 72, 97 en 100 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van de verslagen
2-600/8
p. 1-4 2-600/8 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
   Regionale aspecten van het werkgelegenheidsbeleid-Vlaanderen
2-85
p. 55 2-85 p. 55 (PDF)
   Uitbreiding +1, +2, +3-plan tot vreemdelingen
2-85
p. 55 2-85 p. 55 (PDF)
  Algemene bespreking van het wetsontwerp in zijn geheel
   Asielbeleid
2-85
p. 24 2-85 p. 24 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Sociale Aangelegenheden
2-85
p. 56-58 2-85 p. 56-58 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Asielbeleid
2-86
p. 31-33 2-86 p. 31-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
2-87
p. 70-77 2-87 p. 70-77 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Algemene bespreking
   Oprichting van een Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
2-136
p. 37 2-136 p. 37 (PDF)
   Overname door de Staat van de leningen door de NV BELFIN afgesloten ter herstructurering van Sabena
2-136
p. 37 2-136 p. 37 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Algemene bespreking
   Tenuitvoerlegging van de politiehervorming - Overdracht van het personeel - Impact op de gemeentefinanciŽn - Sociale zekerheid van het personeel
2-169
p. 15-24 2-169 p. 15-24 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1254)      
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1254/3
p. 1-26 3-1254/3 p. 1-26 (PDF)
   Algemene voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen om de vermindering inzake sociale-zekerheidsbijdragen te genieten
3-1254/3
p. 8-10 3-1254/3 p. 8-10 (PDF)
  3-1254/3
p. 20-21 3-1254/3 p. 20-21 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid : vermindering met het positieve saldo in het stelsel van zelfstandige werknemers ; element "ligdagprijs" : verbetering van een bedrag
3-1254/3
p. 6 3-1254/3 p. 6 (PDF)
  3-1254/3
p. 19-20 3-1254/3 p. 19-20 (PDF)
   Ambshalve vaststelling door de Dienst voor geneeskundige verzorging van de totale omzet
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
   Begrotingsoverdracht naar de FOD Justitie van de beveiligingskosten van de psychiatrische instellingen
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
   Betaling van het pensioen van de maand van het overlijden van de titularis in de openbare sector : afstemmen op andere stelsel van werknemers ; toekenning aan de langstlevende echtgenoot of bij gebrek aan de wezen
3-1254/3
p. 5 3-1254/3 p. 5 (PDF)
  3-1254/3
p. 17 3-1254/3 p. 17 (PDF)
   Controle op de toegestane arbeid van de gepensioneerde : administratieve vereenvoudiging ; elektronische uitwisseling van gegevens
3-1254/3
p. 4-5 3-1254/3 p. 4-5 (PDF)
  3-1254/3
p. 16 3-1254/3 p. 16 (PDF)
   Financiering van de BSE-testen op runderen : prefinanciering ; nieuwe financiering door het FAVV
3-1254/3
p. 12-13 3-1254/3 p. 12-13 (PDF)
   Financiering van wachtdiensten voor huisartsen in vijf grote steden
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
  3-1254/3
p. 22-24 3-1254/3 p. 22-24 (PDF)
   Kinderbijslag : invoering van een eenvormigheid aangaande de datum waarop het recht ingaat of wordt beŽindigd
3-1254/3
p. 10 3-1254/3 p. 10 (PDF)
   Sociale-zekerheidstoelage van de Staat voor de werknemersregeling : wijziging van een bedrag
3-1254/3
p. 7 3-1254/3 p. 7 (PDF)
   Studentenarbeid
3-1254/3
p. 3 3-1254/3 p. 3 (PDF)
  3-1254/3
p. 13 3-1254/3 p. 13 (PDF)
   Tijdelijke verhoging van de werkgeversbijdrage voor de beroepsziekten : moeilijkheden bij de uitbetaling van het uitdiensttredingsverlofgeld
3-1254/3
p. 8 3-1254/3 p. 8 (PDF)
  3-1254/3
p. 17-19 3-1254/3 p. 17-19 (PDF)
   Uitbreiding van de categorieŽn geÔnterneerden die ziekteverzekeringsbijstand genieten tot de revalidatiecentra, rusthuizen of RVT
3-1254/3
p. 10 3-1254/3 p. 10 (PDF)
  3-1254/3
p. 24-25 3-1254/3 p. 24-25 (PDF)
   Uitbreiding van de referentieterugbetalingsregeling en machtiging van de bevoegde minister de lijst van specialiteiten met een therapeutische meerwaarde maandelijks aan te passen
3-1254/3
p. 11 3-1254/3 p. 11 (PDF)
  3-1254/3
p. 25-26 3-1254/3 p. 25-26 (PDF)
   Verhoging van het loonplafond voor de berekening van de rentes inzake arbeidsongevallen ; compensatiemaatregel ; uitsluiting van het vakantiegeld in de berekeningsbasis in geval van tijdelijke ongeschiktheid
3-1254/3
p. 2-3 3-1254/3 p. 2-3 (PDF)
  3-1254/3
p. 13-14 3-1254/3 p. 13-14 (PDF)
   Verschillende regeling inzake werkbonus voor de diverse categorieŽn werknemers
3-1254/3
p. 3 3-1254/3 p. 3 (PDF)
  3-1254/3
p. 15-16 3-1254/3 p. 15-16 (PDF)
  Algemene bespreking
   Compensaties bij arbeidsongevallen
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
   Studentenarbeid
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
   Techniek van programmawetten
3-120
p. 25 3-120 p. 25 (PDF)
   Uitbreiding van de categorieŽn geÔnterneerden die ziekteverzekeringsbijstand genieten en begrotingsoverdracht van de beveiligingskosten
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
   Werkbonus : verschillende regeling voor de diverse categorieŽn werknemers
3-120
p. 26 3-120 p. 26 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-137)      
  Amendementen nrs 23 en 24 van de dames Thijs en De Schamphelaere
   Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen
3-137/2
p. 10 3-137/2 p. 10 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1492)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betaald educatief verlof : examens en stages in het kader van het open- en afstandsonderwijs ; assessmentperiode bij een validerende instantie ; professionele bacheloropleiding
3-1492/2
p. 1-4 3-1492/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van gepensioneerden - Cumulatie
3-1492/2
p. 4-13 3-1492/2 p. 4-13 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toegelaten beroepsactiviteiten van weduwnaars of weduwen die in aanmerking komen voor een overlevingspensioen
3-1492/2
p. 13-15 3-1492/2 p. 13-15 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal statuut van de geneesheren
3-1492/2
p. 16-17 3-1492/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en de dames De Schamphelaere en de Bethune
   Uitbreiding van het adoptieverlof voor werknemers (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
   Vergoed adoptieverlof voor zelfstandigen (Wijziging KB 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid t.v.v. de zelfstandigen)
3-1492/2
p. 17-22 3-1492/2 p. 17-22 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Heffingen ten laste van de geneesmiddelenindustrie
3-1492/2
p. 15 3-1492/2 p. 15 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-1774)      
  Algemene bespreking
   Procťdť van programmawetten
3-177
p. 64 3-177 p. 64 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendement nr 1 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Structurele verlaging patronale lasten
3-424/2
p. 1 3-424/2 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 12 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing vergoedingen wegens arbeidsongeval
3-424/2
p. 13-14 3-424/2 p. 13-14 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen wegens beroepsziekte
3-424/2
p. 14-15 3-424/2 p. 14-15 (PDF)
  Amendement nr 15 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Dienstencheques : erkenning van ondernemingen
3-424/2
p. 15 3-424/2 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 16 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Welvaartsaanpassing pensioenen
3-424/2
p. 15-16 3-424/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 17 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Vrij aanvullend pensioen zelfstandigen
3-424/2
p. 16-17 3-424/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 18 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Kinderbijslag zelfstandigen
3-424/2
p. 18 3-424/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 19 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Geleidelijke afschaffing solidariteitsbijdrage op pensioenen
3-424/2
p. 18-19 3-424/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Lastenverlaging op ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige arbeid
3-424/2
p. 1-5 3-424/2 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 20 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen - DCI (Internationale gemeenschappelijke benaming) - Kleine/grote verpakkingen
3-424/2
p. 19-20 3-424/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendement nr 21 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Farmacotherapeutisch overleg
3-424/2
p. 20 3-424/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 22 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Representatieve organisaties van geneesheren : verkiezingen
3-424/2
p. 21 3-424/2 p. 21 (PDF)
  Amendement nr 25 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verhoging invaliditeitsuitkeringen
3-424/2
p. 22-23 3-424/2 p. 22-23 (PDF)
  Amendement nr 28 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Invaliditeitsuitkeringen wanneer beide partners invalide zijn
3-424/2
p. 24-25 3-424/2 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 29 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Invalide gezinshoofden
3-424/2
p. 25 3-424/2 p. 25 (PDF)
  Amendement nr 3 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verlaging werkgeversbijdragen voor oudere werknemers
3-424/2
p. 5-6 3-424/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 30 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verhoging gezinsbijslag (Werknemers)
3-424/2
p. 25-26 3-424/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 33 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Gelijkschakeling van de gezinsbijslagen van zelfstandigen met die van werknemers
3-424/2
p. 27-28 3-424/2 p. 27-28 (PDF)
  Amendement nr 34 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van de uitkeringen aan gehandicapten
3-424/2
p. 28 3-424/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 4 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing werkloosheidsuitkeringen
3-424/2
p. 6-7 3-424/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 7 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Ouderschapsverlof
3-424/2
p. 8-11 3-424/2 p. 8-11 (PDF)
  Amendement nr 8 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Regeling inzake overuren
3-424/2
p. 11-12 3-424/2 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van de vergoedingen bij dodelijk arbeidsongeval
3-424/2
p. 12 3-424/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 10, 11 en 13 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Indexering jaarlijkse vergoedingen wegens blijvende ongeschiktheid
3-424/2
p. 12-13 3-424/2 p. 12-13 (PDF)
  3-424/2
p. 14 3-424/2 p. 14 (PDF)
  Amendementen nrs 23 en 24 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing ZIV-uitkeringen
3-424/2
p. 21-22 3-424/2 p. 21-22 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 27 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor invalide gezinshoofden
3-424/2
p. 24 3-424/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 31 en 32 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verhoging kinderbijslag, wezenbijslag, kraamgeld en adoptiepremie
3-424/2
p. 26-27 3-424/2 p. 26-27 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-742)      
  Amendement nr 1 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Oprichting Algemene Alimentatiedienst bij FOD FinanciŽn
3-742/2
p. 1-2 3-742/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 10 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Herwaardering van de bedragen van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen
3-742/2
p. 6 3-742/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 11 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor de primair arbeidsongeschikten
3-742/2
p. 6 3-742/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 12 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Toekenning van het statuut van gezinshoofd, in een gezin met twee arbeidsongeschikte personen, aan minstens ťťn van hen
3-742/2
p. 7 3-742/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 13 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Vergoeding van de mindervalide met persoon ten laste
3-742/2
p. 7 3-742/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Overeenstemming tussen de facturatiegegevens overgemaakt aan de verzekeringsinstellingen en deze overgezonden aan een rechthebbende
3-742/2
p. 8 3-742/2 p. 8 (PDF)
  Amendement nr 15 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Prenatale rust : aanvang
3-742/2
p. 9 3-742/2 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 17 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Meerlingengeboorte : postnatale rust en dienstencheques
3-742/2
p. 9-10 3-742/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 19 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Moederschapsuitkering ten voordele van de zelfstandigen en de meewerkende echtgenoten
3-742/2
p. 11 3-742/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 2 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Onderhoudsgeld bij opname van ouders in een rusthuis
3-742/2
p. 2 3-742/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 20 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Openbare ziekenhuizen : deficitregel
3-742/2
p. 11 3-742/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 21 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Tijdskrediet
3-742/2
p. 12 3-742/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 24 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Recht op adoptieverlof (Wijziging wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten)
3-742/2
p. 12-16 3-742/2 p. 12-16 (PDF)
  Amendement nr 25 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verlof voor de werknemer die een kind opneemt dat hem is toevertrouwd ingevolge een rechterlijke beslissing of een andere maatregel tot plaatsing
3-742/2
p. 16-17 3-742/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 26 van mevrouw De Schamphelaere
   Reglementering van activiteiten die een gevaar vormen voor de gezondheid (tatoeage, piercing)
3-742/2
p. 17 3-742/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 3 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Wijziging wet 2 april 1965 betreffende ten laste nemen van steun verleend door OCMW's (Dringende medische hulp aan vreemdelingen in onregelmatige situatie)
3-742/2
p. 2 3-742/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Kunstenaars : vrijstelling van de sociale bijdragen
3-742/2
p. 3 3-742/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Aanpassing van de bedragen van de tegemoetkomingen aan personen met een handicap
3-742/2
p. 3 3-742/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 6 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Maximumfactuur : rechthebbenden op een integratietegemoetkoming
3-742/2
p. 4 3-742/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 9 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Jaarlijkse aanpassing van het loon dat in aanmerking wordt genomen om de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen te berekenen
3-742/2
p. 5-6 3-742/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 16 en 18 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Verlenging van de postnatale rust
3-742/2
p. 9 3-742/2 p. 9 (PDF)
  3-742/2
p. 10 3-742/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 22 en 23 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Beroepsziekten (Verhoging van de plafonds : wijziging wetten gecoŲrdineerd op 3 juni 1970)
3-742/2
p. 12 3-742/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
   Maximumfactuur voor alle mindervalide kinderen, ongeacht hun leeftijd en ongeacht het gezinsinkomen
3-742/2
p. 4-5 3-742/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 41 tot 44 van de dames De Schamphelaere en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Alimentatieplicht - Verhaal op de onderhoudsplichtige - Rusthuis - Hospitalisatiekosten - Verhoging laagste pensioenen
3-742/7
p. 12-17 3-742/7 p. 12-17 (PDF)
  3-742/7
p. 12-17 3-742/7 p. 12-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Onderhoudsplichtigen voor kinderen of ouders - Ouders in rusthuis - Terugvordering door de OCMW's van de verleende steun
3-67
p. 24-26 3-67 p. 24-26 (PDF)
  3-67
p. 24-26 3-67 p. 24-26 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 100 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Tegemoetkoming van de ZIV in de kosten van farmaceutische specialiteiten - Definitie van de term "aanvrager"
3-966/2
p. 37 3-966/2 p. 37 (PDF)
  Amendement nr 101 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Installatie van het comitť voor de permanente doorlichting van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen
3-966/2
p. 37-39 3-966/2 p. 37-39 (PDF)
  Amendement nr 103 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Stijging van de dekking van de kosten van medische materialen
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  Amendement nr 106 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 40-41 3-966/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 107 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het minimum dagbedrag voor de invalide gezinshoofden en de alleenstaande invaliden
3-966/2
p. 41-42 3-966/2 p. 41-42 (PDF)
  Amendement nr 108 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp aan derden" voor invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 42 3-966/2 p. 42 (PDF)
  Amendement nr 109 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verdubbeling van de forfaitaire tegemoetkoming voor "hulp van derden" voor primair arbeidsongeschikten
3-966/2
p. 42-43 3-966/2 p. 42-43 (PDF)
  Amendement nr 110 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning in een gezin waarin twee arbeidsongeschikte personen samenwonen aan minstens ťťn van hen het statuut van gezinshoofd
3-966/2
p. 43 3-966/2 p. 43 (PDF)
  Amendement nr 111 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van het plafond van het inkomen van de echtgenoot voor de berekening van de uitkering van invalide gezinshoofden
3-966/2
p. 43-44 3-966/2 p. 43-44 (PDF)
  Amendement nr 112 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : bepaling van het bevoegde ethisch comitť
3-966/2
p. 44 3-966/2 p. 44 (PDF)
  Amendement nr 113 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Statuut van de vrijwilliger
3-966/2
p. 44-55 3-966/2 p. 44-55 (PDF)
  Amendement nr 114 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijks verslag over de activiteiten van het Ervaringsfonds
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 115 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Erkenning van ondernemingen van asbestruiming
3-966/2
p. 55 3-966/2 p. 55 (PDF)
  Amendement nr 116 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon
3-966/2
p. 56 3-966/2 p. 56 (PDF)
  Amendement nr 117 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aantal verbeteringen aan de huidige wetgeving inzake de sluiting van ondernemingen
3-966/2
p. 56-58 3-966/2 p. 56-58 (PDF)
  Amendement nr 118 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlenging van het ouderschapsverlof
3-966/2
p. 58-64 3-966/2 p. 58-64 (PDF)
  Amendement nr 119 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Minimumpensioenen binnen het kader van de gemengde loopbanen
3-966/2
p. 64-65 3-966/2 p. 64-65 (PDF)
  Amendement nr 120 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Jaarlijkse aanpassing van de pensioenbedragen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 65-66 3-966/2 p. 65-66 (PDF)
  Amendement nr 121 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Optrekken van de grensbedragen voor de cumulatie van een overlevingspensioen met een job
3-966/2
p. 66-83 3-966/2 p. 66-83 (PDF)
  Amendement nr 122 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afschaffing van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
3-966/2
p. 83 3-966/2 p. 83 (PDF)
  Amendement nr 123 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Afstemmen van de berekeningswijze van het pensioen van het personeel van de PMS-centra en van de centra voor leerlingenbegeleiding op die van het personeel van de onderwijsinstellingen
3-966/2
p. 84 3-966/2 p. 84 (PDF)
  Amendement nr 124 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Herinvoering van een premiestelsel teneinde het gebruik van LPG als brandstof te stimuleren
3-966/2
p. 85 3-966/2 p. 85 (PDF)
  Amendement nr 125 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning van vakantiegeld aan invaliden
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 126 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Benaming "Stookoliefonds"
3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendement nr 87 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Garantie voor de betrokkenen dat de nieuwe regeling van de medewerkende echtgenoot geen pensioenverlies mag opleveren
3-966/2
p. 28 3-966/2 p. 28 (PDF)
  Amendement nr 88 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Verplichte onderwerping van de meewerkende echtgenoot aan het maxi sociaal statuut - Meewerkende echtgenoten geboren voor 1 januari 1971 - Ouderdomsverzekering
3-966/2
p. 29 3-966/2 p. 29 (PDF)
  Amendement nr 94 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Verlaging van de sociale lasten op de ploegpremie en de nachtpremie
3-966/2
p. 32-33 3-966/2 p. 32-33 (PDF)
  Amendement nr 95 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Vermindering van de lasten voor nachtarbeid en ploegenarbeid - Non-profitsector
3-966/2
p. 34 3-966/2 p. 34 (PDF)
  Amendement nr 98 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Billijke verdeling tussen de gemeenschappen van de werkingskosten van de kinderbijslagfondsen
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 99 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de uitkeringen omwille van een beroepsziekte
3-966/2
p. 36 3-966/2 p. 36 (PDF)
  Amendementen nrs 102 en 127 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   ZIV-tussenkomst voor chronisch zieke kinderen jonger dan 21 jaar
3-966/2
p. 39 3-966/2 p. 39 (PDF)
  3-966/2
p. 86 3-966/2 p. 86 (PDF)
  Amendementen nrs 104 en 105 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van het bedrag van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen aan de evolutie van de conventionele lonen
3-966/2
p. 39-40 3-966/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendementen nrs 96 en 97 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Aanpassing van de bedragen van de kinderbijslag
3-966/2
p. 35 3-966/2 p. 35 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-966/3
p. 1-67 3-966/3 p. 1-67 (PDF)
   Aanleg van strategische stocks van geneesmiddelen type antiviraal door het Geneesmiddelenfonds
3-966/3
p. 12 3-966/3 p. 12 (PDF)
  3-966/3
p. 34 3-966/3 p. 34 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
   Aanpassing van de regels van toepassing op de kinderbijslagfondsen tengevolge de hervorming van de wet op de VZW's
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
   Aanpassingen teneinde de sancties van de wet op de productnormen toepasselijk te maken op de Europese verordeningen 304/2003 en 648/2004
3-966/3
p. 25 3-966/3 p. 25 (PDF)
   Administratieve sanctie voor de rechthebbende die ten onrechte een verhoogde tegemoetkoming ontvangen heeft door het verstrekken van onjuiste gegevens
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Administratieve sancties bij aanvraag van onregelmatige bijdragen voor de dienst geneeskundige verzorging "kleine risico's"
3-966/3
p. 12 3-966/3 p. 12 (PDF)
   Afschaffing van de stempelcontrole : Controle van het effectief verblijf - Controle van de deeltijdse werknemers - Nieuw systeem van verzameling van gegevens
3-966/3
p. 18 3-966/3 p. 18 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 42 3-966/3 p. 42 (PDF)
   Alternatieve financiering en globaal beheer
3-966/3
p. 9-10 3-966/3 p. 9-10 (PDF)
  3-966/3
p. 34 3-966/3 p. 34 (PDF)
  3-966/3
p. 37 3-966/3 p. 37 (PDF)
  3-966/3
p. 39 3-966/3 p. 39 (PDF)
   Ambtshalve opstelling door de RSZ van de socialezekerheidsaangifte bij verzuim van de werkgever
3-966/3
p. 3-4 3-966/3 p. 3-4 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
   Behoud van het statuut van de personeelsleden overgedragen vanuit de Controledienst Verzekeringen naar de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
   Behoud van sommige bijdrageverminderingen in geval van wijziging van de rechtspersoonlijkheid van de werkgever
3-966/3
p. 5 3-966/3 p. 5 (PDF)
   Bekrachtiging van de KB's van 11 mei 2004 en 8 juli 2004 betreffende de verplichte bijdragen aan het Fonds voor de gezondheid en kwaliteit van de dieren
3-966/3
p. 14-15 3-966/3 p. 14-15 (PDF)
   Betaling van de dagprijs voor psychiatrische verzorgingstehuizen door het RIZIV
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
  3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
   Bevestiging KB van 24 januari 2004 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Fonds voor de grondstoffen
3-966/3
p. 13 3-966/3 p. 13 (PDF)
   Bevoegde inspectiedienst voor reders en burgerlijke sancties
3-966/3
p. 4 3-966/3 p. 4 (PDF)
   Bewijskracht van documenten opgesteld op andere dragers dan het papier
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
   Bijdragen en inhoudingen op pseudo-brugpensioenen (Canada-dry) : Machtiging aan de Koning om die aanvullende vergoedingen als loon te beschouwen
3-966/3
p. 19 3-966/3 p. 19 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
   Definitieve toewijzing aan het globaal beheer van de RSZ van een bedrag van de reserves van de Rijksdienst voor Pensioenen
3-966/3
p. 30 3-966/3 p. 30 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
   Discriminatie tussen personen die op brugpensioen gaan vanaf 55 jaar en diegenen die vervroegd uittreden op een latere leeftijd
3-966/3
p. 42 3-966/3 p. 42 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Elektronische aangifte van het arbeidsongeval
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Enveloppe van de administratiekosten van de verzekeringsinstellingen voor 2005
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
   Erkenning van ondernemingen die asbest ruimen
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Ervaringsfonds : Nieuwe benaming Zilverfonds - Verruiming van de doelgroep tot 45-plussers - Verruiming van de betoelaging van acties die oudere werknemers aan het werk kunnen houden - Betoelaging sectoriŽle projecten - Begrotingsfonds voor sensibilisering
3-966/3
p. 16-17 3-966/3 p. 16-17 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 42-44 3-966/3 p. 42-44 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Experimenten op de menselijke persoon : aanwijzing van de universitaire ziekenhuizen, bepaling van het bevoegde ethisch comitť, aansprakelijkheid, aansluiting van BelgiŽ bij een bestaand register van deelnemers, onderzoek van preklinische gegevens
3-966/3
p. 13 3-966/3 p. 13 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
   Financiering van een Fonds tot bestrijding van het tabaksgebruik
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Financiering ziekenhuizen : positieve inhaalbedragen, dienstverlening ingevolge zware rampen of catastrofen, dekking tekorten openbare ziekenhuizen door de plaatselijke openbare besturen
3-966/3
p. 12 3-966/3 p. 12 (PDF)
   Heffingen ten laste van de farmaceutische industrie
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
  3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
   Hervorming van het stelsel van de solidariteitsbijdrage voor bedrijfsvoertuigen
3-966/3
p. 2-3 3-966/3 p. 2-3 (PDF)
   Inning van de sociale bijdragen van de deeltijdse werknemers
3-966/3
p. 5 3-966/3 p. 5 (PDF)
   Invoering van een vakbondspremiebijdrage in de lokale politiezones
3-966/3
p. 7 3-966/3 p. 7 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
   Juridische mogelijkheid voor de administratie bevoegd inzake homologatie een financiŽle bijdrage te heffen
3-966/3
p. 25 3-966/3 p. 25 (PDF)
   Kyoto : aanpassing van het organiek begrotingsfonds bestemd voor de financiering van het federaal beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen ; instelling van een register
3-966/3
p. 26-27 3-966/3 p. 26-27 (PDF)
   Maatregelen betreffende het sociaal statuut van de zelfstandigen
3-966/3
p. 27-28 3-966/3 p. 27-28 (PDF)
   Maximum binnen de overheidspensioenen : uitbreiding van het voordeel van vrijstelling waarvan de aanvullende pensioenvoordelen genieten tot alle wettelijke pensioenen
3-966/3
p. 24 3-966/3 p. 24 (PDF)
   Medische honoraria klinische biologie en medische beeldvorming
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
   Minimumpensioen binnen het kader van de gemengde loopbanen
3-966/3
p. 23 3-966/3 p. 23 (PDF)
  3-966/3
p. 46 3-966/3 p. 46 (PDF)
   Mogelijkheid voor de provinciale diensten ontstaan uit gemeentelijke instellingen om toe te treden tot "het stelsel van de nieuwe bij de Rijksdienst aangeslotenen" bij de RSZPPO
3-966/3
p. 23 3-966/3 p. 23 (PDF)
  3-966/3
p. 45 3-966/3 p. 45 (PDF)
   Nieuwe financiŽle middelen voor het Fonds voor collectie uitrustingen en diensten
3-966/3
p. 9 3-966/3 p. 9 (PDF)
  3-966/3
p. 30 3-966/3 p. 30 (PDF)
  3-966/3
p. 31-32 3-966/3 p. 31-32 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 37 3-966/3 p. 37 (PDF)
  3-966/3
p. 39 3-966/3 p. 39 (PDF)
   Opening van het recht op kinderbijslag voor personen in beroepsopleiding in ondernemingen
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
   Opheffing van de discriminatie tussen feitelijke gezinnen en gehuwde koppels inzake wezenbijslag
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
   Opheffing van de verblijfsvoorwaarde van vijf jaar voor de burgers van de Staten die het Europees Sociaal Handvest bekrachtigd hebben
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
   Opheffing voorzorgskassen invaliditeit van mijnwerkers
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Opname van de biobrandstof in de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen
3-966/3
p. 24-25 3-966/3 p. 24-25 (PDF)
   Opname van de tatoeage-inkten in de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruiker
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheid inzake diergeneeskunde naar Volksgezondheid
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheid van de minister van Landbouw naar de minister van Volksgezondheid
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Pensioen van de statutaire personeelsleden van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen - Correctiemechanisme
3-966/3
p. 22 3-966/3 p. 22 (PDF)
  3-966/3
p. 45 3-966/3 p. 45 (PDF)
  3-966/3
p. 45 3-966/3 p. 45 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-966/3
p. 16 3-966/3 p. 16 (PDF)
  3-966/3
p. 28-29 3-966/3 p. 28-29 (PDF)
   RVA (Financiering van het samenwerkingsakkoord sociale economie - Erkenning van PWA's in het kader van de dienstencheques - Verjaringstermijnen voor de terugvordering van bepaalde uitkeringen)
3-966/3
p. 21-22 3-966/3 p. 21-22 (PDF)
   Sociale Maribel (Bijdragevermindering voor de sociale zekerheid van de non-profitsector - Beheer van de middelen)
3-966/3
p. 21 3-966/3 p. 21 (PDF)
   Sociale solidariteit (Strijd tegen de sociale fraude - Strafbepalingen over Dimona : verhoging van de boete met opdecimes - Aansprakelijkheid van de werkgever voor de boetes van zijn lasthebber - Boetes uitgesproken met uitstel)
3-966/3
p. 18-19 3-966/3 p. 18-19 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
   Solidariteitsbijdrage op de werknemersparticipatie in de winst van de vennootschap
3-966/3
p. 3 3-966/3 p. 3 (PDF)
   Start van een systeem van maandelijkse facturatie van bepaalde inhoudingen op pensioenen
3-966/3
p. 7 3-966/3 p. 7 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
   Strijd tegen ernstige arbeidsongevallen
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
   Terugbetaling inzake tabaksontwenning bij zwangere vrouwen
3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
  3-966/3
p. 34 3-966/3 p. 34 (PDF)
  3-966/3
p. 36 3-966/3 p. 36 (PDF)
  3-966/3
p. 39 3-966/3 p. 39 (PDF)
   Toekenning van een statuut aan de rekencentra : invoering van een label "Full service secretariaat"
3-966/3
p. 6-7 3-966/3 p. 6-7 (PDF)
   Toevoeging van de werkingskosten van de Commissie en de Raad voor Aanvullende Pensioenen aan de lijst van de specifieke controlekosten
3-966/3
p. 24 3-966/3 p. 24 (PDF)
   Uitbreiding van de identificatieopdracht van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
   Uitbreiding van het Fonds voor de grondstoffen tengevolge Europese verplichtingen in het kader van de bescherming van de volksgezondheid
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Uitbreiding van het systeem van de betalingsverbintenis tot de raadpleging van een gegevensbank opgericht door het Nationaal Intermutualistisch College
3-966/3
p. 10 3-966/3 p. 10 (PDF)
  3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
  3-966/3
p. 33 3-966/3 p. 33 (PDF)
   Uitwisseling van gegevens inzake de verzekerbaarheid voor geneeskundige verzorging via het Intermutualistisch College
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
  3-966/3
p. 32 3-966/3 p. 32 (PDF)
  3-966/3
p. 35 3-966/3 p. 35 (PDF)
  3-966/3
p. 38 3-966/3 p. 38 (PDF)
   Vereenvoudiging van de bewijslast van de loopbaanjaren voor 1955
3-966/3
p. 23 3-966/3 p. 23 (PDF)
   Vergoeding van de eigenaar van besmette goederen en van de verwerker
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Verlenging van het preventieve verwijderingsverlof van zwangere vrouwen
3-966/3
p. 9 3-966/3 p. 9 (PDF)
   Vermindering van de werkingskosten van de vrije kinderbijslagfondsen
3-966/3
p. 9 3-966/3 p. 9 (PDF)
  3-966/3
p. 30 3-966/3 p. 30 (PDF)
   Versoepeling van de regels voor het bewijs van gescheiden woonplaats voor het kind dat zelf kinderbijslagtrekker wordt
3-966/3
p. 8 3-966/3 p. 8 (PDF)
  3-966/3
p. 29 3-966/3 p. 29 (PDF)
   Verzwaring van de bestraffing voor overtreding van de CITES-reglementen
3-966/3
p. 15 3-966/3 p. 15 (PDF)
   Volmacht aan de Koning om de waardestijging van de invaliditeitsuitkeringen vast te leggen
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Voorzitterschap Commissie voor terugbetaling van geneesmiddelen
3-966/3
p. 31 3-966/3 p. 31 (PDF)
   Vorming van de preventieadviseurs en veiligheidscoordinatoren
3-966/3
p. 20 3-966/3 p. 20 (PDF)
   Vrijstelling van de contractuele dierenartsen van bijdrage aan de Orde des dierenartsen
3-966/3
p. 14 3-966/3 p. 14 (PDF)
   Waarborg van de aanvullende verzekeringsdienst bij verandering van ziekenfonds
3-966/3
p. 11 3-966/3 p. 11 (PDF)
   Werkbonus die ervoor zorgt dat wie een laag loon heeft de werkloosheidsvallen mijdt - Financiering door afschaffing van fiscale voordelen
3-966/3
p. 17-18 3-966/3 p. 17-18 (PDF)
  3-966/3
p. 40 3-966/3 p. 40 (PDF)
  3-966/3
p. 41 3-966/3 p. 41 (PDF)
  3-966/3
p. 42 3-966/3 p. 42 (PDF)
  3-966/3
p. 44 3-966/3 p. 44 (PDF)
   Wijziging van de CAO-wet
3-966/3
p. 22 3-966/3 p. 22 (PDF)
   Wijzigingen aan de DMFA-wetgeving (multifunctionele aangifte) : adoptieverlof in de sector van de binnenscheepvaart
3-966/3
p. 6 3-966/3 p. 6 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-90
p. 52-54 3-90 p. 52-54 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Amendement nr 33 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verplaatsingskosten van ouders van gehospitaliseerde kinderkankerpatiŽnten
3-1986/2
p. 15-16 3-1986/2 p. 15-16 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1986/2
p. 17 3-1986/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zuurstoftherapie
3-1986/2
p. 17-18 3-1986/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Steverlynck en Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Pensioenen zelfstandigen - Verhoging minimumpensioen - Betaling van het kleine pensioen - Aanvulling op de loopbaan na de daadwerkelijke aanvangsdatum van het pensioen
3-1986/2
p. 18-19 3-1986/2 p. 18-19 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning van een jaarlijkse bijslag bij de kinderbijslag - Schoolpremie
3-1986/2
p. 19-20 3-1986/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 36 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zorgkundigen : sluiten van overeenkomsten met de diensten thuisverpleging
3-1986/2
p. 16-17 3-1986/2 p. 16-17 (PDF)
  Algemene bespreking
   Aantasting door de federale regering van een gemeenschapsbevoegdheid : preventieve gezondheidszorg
3-196
p. 33 3-196 p. 33 (PDF)
   Zorgkundigen : sluiten van overeenkomsten met de diensten thuisverpleging
3-196
p. 34 3-196 p. 34 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-196
p. 35-37 3-196 p. 35-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Amendement nr 158 van mevrouw De Schamphelaere
   Daklozen : wijziging artikel 2, wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's
2-1390/2
p. 188 2-1390/2 p. 188 (PDF)
  Amendement nr 163 van mevrouw De Schamphelaere
   Voorlopige aanduiding van een OCMW in geval van bevoegdheidsconflict
2-1390/2
p. 190-191 2-1390/2 p. 190-191 (PDF)
  Amendement nr 314 van mevrouw De Schamphelaere
   Centraal bestand van berichten van beslag : provincie- en gemeenteontvangers ; wijziging artikel 1391 Gerechtelijk Wetboek
2-1390/2
p. 360 2-1390/2 p. 360 (PDF)
  Amendement nr 315 van mevrouw De Schamphelaere
   Aanvulling Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld
2-1390/2
p. 361-364 2-1390/2 p. 361-364 (PDF)
  Amendement nr 322 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Niet-vatbaarheid voor beslag van vergoedingen voor prothesen en orthopedische toestellen uitgekeerd aan slachtoffers van een arbeidsziekte of een beroepsziekte
2-1390/2
p. 369 2-1390/2 p. 369 (PDF)
   Onoverdraagbaarheid en niet-vatbaarheid voor beslag van kinderbijslag (Artikel 1410 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 369 2-1390/2 p. 369 (PDF)
  Amendement nr 323 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging artikelen 78 en 79 Burgerlijk Wetboek betreffende de aangiften en akten van overlijden
2-1390/2
p. 370-371 2-1390/2 p. 370-371 (PDF)
  Amendement nr 324 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Kortlopende huurovereenkomst (Wijziging Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 371-373 2-1390/2 p. 371-373 (PDF)
  Amendement nr 325 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Voorrecht op roerende goederen t.v.v. slachtoffers van misdrijven (Wijziging artikel 19 van de hypotheekwet van 16 december 1851)
2-1390/2
p. 373-375 2-1390/2 p. 373-375 (PDF)
  Amendement nr 326 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging van een aantal bepalingen betreffende de echtscheiding en invoering van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
2-1390/2
p. 375-379 2-1390/2 p. 375-379 (PDF)
  Amendement nr 327 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Summiere rechtspleging van invordering (Wijziging artikelen 1338 e.v., 587, 589, 591 en 628 Gerechtelijk Wetboek)
2-1390/2
p. 380-385 2-1390/2 p. 380-385 (PDF)
  Amendement nr 328 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Niet-samenlevende ouders : verplichting iedere adreswijziging te melden aan diegenen die omgangsrecht hebben (Wijziging artikel 374 Burgerlijk Wetboek)
2-1390/2
p. 385 2-1390/2 p. 385 (PDF)
  Amendement nr 329 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Uitbreiding van de bevoegdheden van de vrederechter inzake gezinsconflicten (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming)
2-1390/2
p. 386-388 2-1390/2 p. 386-388 (PDF)
  Amendement nr 330 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging van de artikelen 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de aangifte van geboorte
2-1390/2
p. 389-390 2-1390/2 p. 389-390 (PDF)
  Amendement nr 331 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Hervorming van de regeling van het ambt van gerechtsdeurwaarder
2-1390/2
p. 390-434 2-1390/2 p. 390-434 (PDF)
  Amendement nr 332 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
   Gebruik van spijtoptanten in het strafrechtelijk onderzoek
2-1390/2
p. 435-442 2-1390/2 p. 435-442 (PDF)
  Amendement nr 64 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Pesterijen op het werk : aanpassing Strafwetboek om nabestaanden het recht te verlenen namens het slachtoffer klacht in te dienen
2-1390/2
p. 63 2-1390/2 p. 63 (PDF)
  Amendement nr 65 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Statuut van de thuisassistent (Dienstboden en huisbedienden) : arbeidsrecht ; sociale zekerheid ; vermindering werkgeversbijdragen ; fiscale aftrek van de bezoldigingen ; plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen
2-1390/2
p. 64-74 2-1390/2 p. 64-74 (PDF)
  Amendementen nrs 159 en 160 van mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging artikel 5, par. 2, wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's : bewijs van de aanbieding van een huisvesting
2-1390/2
p. 188-189 2-1390/2 p. 188-189 (PDF)
  Amendementen nrs 161 en 162 van mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging artikel 5, par. 2bis, wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door OCMW's : vluchtelingen
2-1390/2
p. 189-190 2-1390/2 p. 189-190 (PDF)
  Amendementen nrs 158 tot 163, 314 en 315 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 199, 200, 322 en 324 tot 332 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 64 en 65 van mevrouw De Schamphelaere c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1390/8
p. 1-23 2-1390/8 p. 1-23 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Copernicushervorming (Modernisering van de federale openbare besturen)
2-256
p. 4-5 2-256 p. 4-5 (PDF)
  2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Hervorming van het kiesstelsel
2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Kritiek van de CD&V op het regeringsbeleid
2-256
p. 4-6 2-256 p. 4-6 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-256
p. 5-6 2-256 p. 5-6 (PDF)
   Vreemdelingenbeleid
2-256
p. 6 2-256 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Administratieve vereenvoudiging en E-government
2-256
p. 46-47 2-256 p. 46-47 (PDF)
   Cumulatie van beroepsactiviteiten (Overheidssector)
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
   Openbare instellingen van sociale zekerheid : Copernicushervorming
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-257
p. 4-35 2-257 p. 4-35 (PDF)
  2-258
p. 4-18 2-258 p. 4-18 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Copernicushervorming (Modernisering van de federale openbare besturen)
2-256
p. 4-5 2-256 p. 4-5 (PDF)
  2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Hervorming van het kiesstelsel
2-256
p. 5 2-256 p. 5 (PDF)
   Kritiek van de CD&V op het regeringsbeleid
2-256
p. 4-6 2-256 p. 4-6 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
2-256
p. 5-6 2-256 p. 5-6 (PDF)
   Vreemdelingenbeleid
2-256
p. 6 2-256 p. 6 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
   Administratieve vereenvoudiging en E-government
2-256
p. 46-47 2-256 p. 46-47 (PDF)
   Cumulatie van beroepsactiviteiten (Overheidssector)
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
   Openbare instellingen van sociale zekerheid : Copernicushervorming
2-256
p. 47 2-256 p. 47 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-967/3
p. 1-7 3-967/3 p. 1-7 (PDF)
   Bevoegdheid, inzake uitstel van betaling, niet enkel van de arbeidsgerechten maar ook van de ambtenaar bevoegd om een geldboete op te leggen
3-967/3
p. 2 3-967/3 p. 2 (PDF)
   Verbetering, op taalkundig gebied, van de behandeling door het Comitť van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van sanctiedossiers tegen zorgverleners
3-967/3
p. 2 3-967/3 p. 2 (PDF)
  3-967/3
p. 3-6 3-967/3 p. 3-6 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Eventueel recht op afwezigheid op het werk wegens dringende redenen - Uitzonderlijk verlof en verlof om dwingende redenen van familiaal belang (2-1957)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-52
p. 2791-2793 2-52 p. 2791-2793 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking arbeidsovereenkomst - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld (2-1554)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2204-2205 2-43 p. 2204-2205 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking arbeidsovereenkomst - Regeling inzake de vakantiedagen, het vakantiegeld en de verloning van feestdagen (2-1226)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1692-1693 2-35 p. 1692-1693 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1771-1773 2-36 p. 1771-1773 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens dwingende reden - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld en van de werkloosheidsuitkering voor (niet)vergoede vakantiedagen (2-1923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Antwoord
Bul. 2-53
p. 2862-2863 2-53 p. 2862-2863 (PDF)
Overheidspersoneel - Contractuelen - Verbreking van de arbeidsovereenkomst wegens dwingende reden - Uitbetaling van het (achterstallig) vakantiegeld en van de werkloosheidsuitkering voor (niet-vergoede vakantiedagen (2-1923)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2737-2738 2-52 p. 2737-2738 (PDF)
Overheidspersoneel - Hospitalisatieverzekering - Nieuwe polis - Rechtszekerheid (Opdracht gegund aan Fortis AG - Contract met twee formules) (3-3976)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5285-5286 3-58 p. 5285-5286 (PDF)
Overheidspersoneel - Ziektedagen - Berekening - Overgangsbepalingen (Kalenderdagen versus werkdagen) (2-2757)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-71
p. 3960-3961 2-71 p. 3960-3961 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-72
p. 4013-4014 2-72 p. 4013-4014 (PDF)
Parketsecretarissen, griffiers en magistraten - Ouderschapsverlof (Ongelijke behandeling tussen verscheidene categorieŽn personeelsleden - Problematiek van personeelstekort) (3-349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 260-261 3-4 p. 260-261 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 406-408 3-6 p. 406-408 (PDF)
Pensioenen - Cumulatie - Gemeentelijke politieke mandataris - Regularisatie studieperiode (3-1303)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-25
p. 1550-1552 3-25 p. 1550-1552 (PDF)
Pensioenen - Eenheid van loopbaan - Regularisatie - Terugbetaling van de regularisatiebijdragen (3-1746)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-31
p. 2154-2155 3-31 p. 2154-2155 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2377-2378 3-33 p. 2377-2378 (PDF)
Pensioenen - Loopbaanperiodes waarvoor vrijwillige bijdragen werden betaald - Aanpassingen in de regelgeving (3-5158)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7172-7173 3-70 p. 7172-7173 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-71
p. 7572-7573 3-71 p. 7572-7573 (PDF)
Pensioenen - Regularisatie - Informatieverstrekking voor de aanvragers (Diplomabonifcatie - Gemengde loopbaan) (3-3691)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-56
p. 4978-4979 3-56 p. 4978-4979 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-57
p. 5149-5150 3-57 p. 5149-5150 (PDF)
Pensioenen - Voorlopige pensioenberekening - Aanvraagformulier (Tewerkstelling als grensarbeider - Bijkomend pensioenrecht - Sociale uitkering - Uittreksel uit de geboorteakte en militiegetuigschrift) (3-1728)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-30
p. 2051-2052 3-30 p. 2051-2052 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2375-2377 3-33 p. 2375-2377 (PDF)
Psychiatrische behandelingen - ECT (electroconvulsive therapy) - Praktijk - Terugbetaling (Electroshocks - Werkzaamheid) (3-2770)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3510-3511 3-44 p. 3510-3511 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4313-4315 3-50 p. 4313-4315 (PDF)
Psychiatrische behandelingen - Gedwongen opname (3-5252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7119 3-70 p. 7119 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7900 3-74 p. 7900 (PDF)
Raad van Europa - Verdrag inzake de rechten van de mens en de biogeneeskunde - Ratificatie (3-6481)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9289 3-85 p. 9289 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-87
p. 9752-9753 3-87 p. 9752-9753 (PDF)
Raad van State - Geschillen gemeente- en OCMW-raadsverkiezingen - Aanpassing gemeentekieswet (2-1533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-43
p. 2170-2171 2-43 p. 2170-2171 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-50
p. 2642-2643 2-50 p. 2642-2643 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Rechterlijke organisatie - Personeel - Griffiers en Secretarissen - Bezoldigingsregeling (3-4621)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-65
p. 6265 3-65 p. 6265 (PDF)
Reclame voor verbruikerskredieten (Kansarmoedeproblematiek - Verbetering van de consumentenbescherming - Bestrijding van overkreditering - Omkadering kredietreclame - Controle) (3-1218)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Begroting en Consumentenzaken
3-140
p. 56-59 3-140 p. 56-59 (PDF)
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van een mondelinge vraag en overgang tot de stemmingen in afwachting van de aanwezigheid van de betrokken minister
3-97
p. 49 3-97 p. 49 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Algemeenheden)      
  2-168
p. 35-36 2-168 p. 35-36 (PDF)
  2-226
p. 7 2-226 p. 7 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Bestrijding van de werkloosheid
3-129
p. 34 3-129 p. 34 (PDF)
   Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-129
p. 32-35 3-129 p. 32-35 (PDF)
   Regionalisering van de werkgelegenheidsbevoegdheden
3-129
p. 33-34 3-129 p. 33-34 (PDF)
   Verhoging van de activiteits- en werkgelegenheidsgraad
3-129
p. 34-35 3-129 p. 34-35 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Financieel evenwicht van de sociale zekerheid
3-78
p. 33-34 3-78 p. 33-34 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Derde deel)
   Administratieve vereenvoudiging
3-6
p. 66 3-6 p. 66 (PDF)
   Beleidscellen van de ministeries
3-6
p. 67-68 3-6 p. 67-68 (PDF)
   Beschouwingen over de nieuwe regeringsploeg
3-6
p. 65 3-6 p. 65 (PDF)
  3-6
p. 67 3-6 p. 67 (PDF)
   Deontologische code voor parlementsleden
3-6
p. 68 3-6 p. 68 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Onbehagen en vervreemding in onze samenleving
2-233
p. 25-27 2-233 p. 25-27 (PDF)
Regularisatie van studieperiode en pensioenen - Terugbetaling van de bijdragen - Rechtsgeschillen - Aanpassing van de wetgeving (Regularisatiebijdragen - Geschillen tegen de Rijksdienst voor pensioenen) (3-2378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-40
p. 3086-3087 3-40 p. 3086-3087 (PDF)
  Bul. 3-44
p. 3517-3518 3-44 p. 3517-3518 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4069-4071 3-48 p. 4069-4071 (PDF)
Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Erkende inrichtingen (2-910)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1295-1296 2-27 p. 1295-1296 (PDF)
Regularisatie van studieperioden en pensioenen - Werkloosheid (eventueel onvrijwillig) - Leger- en burgerdienst (2-1131)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1533-1535 2-31 p. 1533-1535 (PDF)
Reisgewoonten van de Belgische bevolking tijdens het eerste kwartaal van 2002 - EnquÍte - Reisverzekeringen (EnquÍte van het Nationaal Instituut voor de Statistiek) (2-2096)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-55
p. 2990-2991 2-55 p. 2990-2991 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3445-3446 2-61 p. 3445-3446 (PDF)
Reiskosten voor werknemers - Vergoeding door de werkgever - Koninklijk besluit van 20 juli 2000 (Forfaitair tarief per kilometer - Privaat gebruik van een firmawagen) (2-954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1335 2-28 p. 1335 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-34
p. 1677-1678 2-34 p. 1677-1678 (PDF)
Relatiegeschenken - Fiscale aftrekbaarheid (3-5590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7766 3-73 p. 7766 (PDF)
ReÔntegratie arbeidsmarkt na thuiswerk - Gelijkgestelde periode (Werkloosheidsvergoedingen - Opvoeding jonge kinderen of zorg voor hulpbehoevende familieleden - Recht op uitkeringen van ex-gedetineerden) (2-610)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-17
p. 755-756 2-17 p. 755-756 (PDF)
Rijbewijs - Praktisch examen - Verlenging van de geldigheidsperiode van het (voorlopig) rijbewijs - Redenen van overmacht (2-1899)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2740-2741 2-52 p. 2740-2741 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-70
p. 3907-3909 2-70 p. 3907-3909 (PDF)
Rijexamen - Personen met lees- of taalproblemen (2-1241)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1689 2-35 p. 1689 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1760-1761 2-36 p. 1760-1761 (PDF)
Rijexamen - Reglementering - Voorlopig rijbewijs - Geldigheidsduur (Zeswekenregel - Stappen te ondernemen door de kandidaat) (2-1507)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-42
p. 2106 2-42 p. 2106 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-45
p. 2315-2317 2-45 p. 2315-2317 (PDF)
Rolstoelscooter "Pendel" - Gelijkvormigheidsattest - Tussenkomst in de kosten (Productie in Nederland door de firma Freewiel) (2-2237)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-59
p. 3218-3219 2-59 p. 3218-3219 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3403-3404 2-61 p. 3403-3404 (PDF)
Samenwerkingsakkoorden tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris-project (Budgettaire bijdrage aan de federale Staat in infrastructuurinitiatieven ter bevordering van de internationale en hoofdstedelijke rol van Brussel - Projecten) (3-6145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-80
p. 8654 3-80 p. 8654 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764-2765 2-52 p. 2764-2765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3340 2-60 p. 3340 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Naleving van de principes van de rechtsstaat (Sekten opgevolgd door de Staatsveiligheid - Vermoeden van onschuld) (2-661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848 2-19 p. 848 (PDF)
  Bul. 2-31
p. 1518-1519 2-31 p. 1518-1519 (PDF)
  Bul. 2-39
p. 1924-1925 2-39 p. 1924-1925 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2174-2175 2-43 p. 2174-2175 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2365-2366 2-46 p. 2365-2366 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2757 2-52 p. 2757 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3536-3538 2-63 p. 3536-3538 (PDF)
Schijnhuwelijken (Aantal weigeringen - Aantal per nationaliteit - Beroepsmogelijkheid) (2-2375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3390 2-61 p. 3390 (PDF)
Schijnhuwelijken (Diverse inlichtingen) (2-2509)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-65
p. 3638 2-65 p. 3638 (PDF)
Schijnhuwelijken - Weigering (Statistische gegevens - Artikelen 63 en 167 van het Burgerlijk Wetboek - Beslissing van de burgerlijke stand - Beroepsmogelijkheid) (3-348)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 284-285 3-4 p. 284-285 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2747-2748 2-52 p. 2747-2748 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2763 2-52 p. 2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3339-3340 2-60 p. 3339-3340 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-2505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768-3769 2-67 p. 3768-3769 (PDF)
Slachthuizen - Openingstijden - Aanpassing (Opening om 5 uur 's morgens) (2-1085)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1460 2-30 p. 1460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1529-1530 2-31 p. 1529-1530 (PDF)
Spoorwegperrons - Veiligheid (Perrons niet aangepast aan minder mobiele senioren of visueel gehandicapten - Ongevallen) (2-2503)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3568 2-64 p. 3568 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-68
p. 3788-3790 2-68 p. 3788-3790 (PDF)
Staten - Erkenning door de Verenigde Naties en door BelgiŽ - Diplomatieke betrekkingen (Mededeling van de erkenning - Landen waarmee BelgiŽ geen betrekkingen onderhoudt - Intenties) (2-2149)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-57
p. 3109-3110 2-57 p. 3109-3110 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-58
p. 3168-3170 2-58 p. 3168-3170 (PDF)
Studietoelagen voor het hoger onderwijs - Aanvraag - Inlichtingen inzake kadastrale inkomens (3-57)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 36-37 3-1 p. 36-37 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 231-233 3-3 p. 231-233 (PDF)
Terbeschikkingstelling van werknemers tussen ondernemingen binnen ťťnzelfde socio-economische groep - Informeren van de Sociale Inspectie - Afschaffen van deze formaliteit (2-1053)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1348-1349 2-28 p. 1348-1349 (PDF)
Terugbetaling van belastingen - Onbetaald gebleven stopzettingsmeerwaarden (Overdracht van een handelszaak of praktijk - Wegens faillissement van de overnemer onbetaald gebleven verkoper - Inkomstenbelasting verschuldigd op een nooit verkregen stopzettingsmeerwaarde) (3-3444)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-53
p. 4608-4609 3-53 p. 4608-4609 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5782-5783 3-62 p. 5782-5783 (PDF)
Thuiszorg - Zorgkundigen - Algemeen beleid (3-6482)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-85
p. 9289-9290 3-85 p. 9289-9290 (PDF)
Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Betwistingen inzake asiel of statuut van staatloze (2-460)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 542-543 2-12 p. 542-543 (PDF)
Toegang tot de rechter - Exceptie van borgstelling van de eisende vreemdeling - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens (2-459)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-12
p. 541-542 2-12 p. 541-542 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2001-2002)      
  Beroep op artikel 40-2 (Verdaging van het debat - Late ronddeling van het verslag)
2-167
p. 4-5 2-167 p. 4-5 (PDF)
  2-167
p. 18 2-167 p. 18 (PDF)
Tuinbouwsector - Aanwezigheidsregister - Inschrijving van reguliere werknemers (2-446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 458-459 2-11 p. 458-459 (PDF)
VZW Uilenspiegel - FinanciŽle ondersteuning - Criteria (Geestelijke gezondheidszorg) (2-1811)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Vraag met antwoord
Bul. 2-49
p. 2576-2577 2-49 p. 2576-2577 (PDF)
Vaccinatie om baarmoederhalskanker te voorkomen (Controverse over de vaccinatie van tienermeisjes tegen het humaan papillomavirus - Terugbetalingstarief) (3-1493)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 35-36 3-213 p. 35-36 (PDF)
Veiligheid en gezondheid bij de arbeid - Conventie C155 van de Internationale Arbeidsorganisatie - Ratificatie (3-4590)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 6053-6054 3-63 p. 6053-6054 (PDF)
Verblijf- en woonstinschrijving in het bevolkingsregister - Getuigschrift - Aflevering met "terugwerkende kracht" - Rechtsgevolgen (2-1902)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2746-2747 2-52 p. 2746-2747 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3259-3261 2-59 p. 3259-3261 (PDF)
Verkeersreglementering - Fietsen - Fietslichten op het lichaam gedragen - Zichtbaarheid (3-2487)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-41
p. 3176 3-41 p. 3176 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3856-3857 3-46 p. 3856-3857 (PDF)
Verkeersveiligheid - Verlies van lading bij wegvervoer - Personen die verantwoordelijk zijn - Vervolging (3-2840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-45
p. 3630-3631 3-45 p. 3630-3631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8819-8820 3-81 p. 8819-8820 (PDF)
Verkeersveiligheid - Verlies van lading bij wegvervoer - Personen die verantwoordelijk zijn - Vervolging (3-2841)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3582-3583 3-44 p. 3582-3583 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5930-5932 3-62 p. 5930-5932 (PDF)
Verkeersveiligheid - Vrachtvervoer - Verlies van lading (Ladingbeveiliging) (3-6205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8760 3-80 p. 8760 (PDF)
Verkiezingen - Overtreding van de opkomstplicht - Vervolging (3-1729)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 3-29
p. 1947 3-29 p. 1947 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5611-5612 3-61 p. 5611-5612 (PDF)
Verkoop van producten door de werkgever aan het eigen personeel - Reglementering inzake de sociale zekerheid (2-1054)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1328-1329 2-28 p. 1328-1329 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1424-1425 2-29 p. 1424-1425 (PDF)
Verlaagd BTW-tarief - Verschillende behandeling van de abonnementen op betaaltelevisie en de abonnementen op internet (3-4284)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5468-5469 3-60 p. 5468-5469 (PDF)
Verslag van Nationale Commissie voor de Evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking (wet van 13 augustus 1990) (3-1849)      
  Bespreking
3-214
p. 65-66 3-214 p. 65-66 (PDF)
  3-214
p. 65-66 3-214 p. 65-66 (PDF)
Verslag van de federale regering ter uitvoering van artikel 2 van de wet van 6 maart 1996 strekkende tot controle op de toepassing van de resoluties van de Wereldvrouwenconferentie die van 4 tot 14 september 1995 in Peking heeft plaatsgehad      
  Debat
2-126
p. 4-38 2-126 p. 4-38 (PDF)
Visumbeleid - Niet erkende godsdiensten (o.a. zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse kerk) (2-1845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2610-2611 2-50 p. 2610-2611 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Commissie voor medisch en wetenschappelijk onderzoek op embryo's in vitro (3-1408)      
  Bespreking
3-154
p. 41-44 3-154 p. 41-44 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voordrachtsakten voor deelname aan verkiezingen - Vermelding van de namen (Naam van de echtgenoot of echtgenote, al of niet overleden) (3-6560)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9441-9442 3-86 p. 9441-9442 (PDF)
Voorstel tot instelling van een deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking door leden van de Senaat en tot aanvulling van het reglement van de Senaat met bepalingen inzake de naleving van die code (3-1287)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-1287/1
p. 1-17 3-1287/1 p. 1-17 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers (door de regering, de Nationale Bank en het Planbureau over de verslechterende economische en budgettaire toestand, kort voor de wetgevende verkiezingen) (3-292)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-292/1
p. 1-5 3-292/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel tot verklaring tot herziening van de Grondwet (Artikelen 1 tot 7, 10, 16, 22bis, 23, 25, 29, 30, 33, 35, 38 tot 42, Titel III-hoofdstukken I, III en IV, artikelen 144 tot 146, 151, 153, 154, 156, 160 tot 162, 170, 180 en 184 - Opheffing decreet nr 5 van 24 november 1830 betreffende de uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ - Titel I : internationale solidariteit - Titel II : grondrecht op veiligheid ; rechten van het kind ; economische grondrechten - Staatshervorming - Toegang niet-Belgen tot het openbaar ambt - Onteigening - Recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Uitbreiding van de onschendbaarheid van het briefgeheim tot andere communicatiemiddelen - Toegewezen versus residuaire bevoegdheden - Betrokkenheid van de deelstaten bij de gerechtelijke organisatie en procedure - Vervroegen van de bijeenroeping van de Kamers naar de eerste dinsdag van september - Hervorming van de Senaat - Constitutieve autonomie - Overlegprocedures en belangenconflictregeling - Fiscale autonomie van de deelstaten - Bevoegdheid van de deelstaten zelf de regels te bepalen over het beheer en de controle van hun financiŽn - Voordracht van leden van het Rekenhof door de deelstaten - Autonomie van de deelstaten inzake lokale politie) (3-2381)      
  Voorstel van de heren Van den Brande, Beke, Schouppe, Steverlynck, Hugo Vandenberghe en Van Peel en van de dames de Bethune, De Schamphelaere en Tindemans
3-2381/1
p. 1-19 3-2381/1 p. 1-19 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat (Onontvankelijkheid van een amendement) (3-267)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-267/1
p. 1-3 3-267/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Amendement nr 1 van de dames De Schamphelaere en Thijs
2-857/2
p. 1-2 2-857/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten (Overheveling van de brandweer naar de gewesten) (3-2388)      
  Voorstel van de heren Beke, Steverlynck en Hugo Vandenberghe en van de dames de Bethune en De Schamphelaere
3-2388/1
p. 1-5 3-2388/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg (gezien het financieringstekort, de therapeutische hardnekkigheid en de nood aan onderzoek en opleiding) (3-1480)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
3-1480/1
p. 1-4 3-1480/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid (Organisatie van de eerste selectieproeven door Selor) (3-459)      
  Voorstel van de heer Brotcorne en mevrouw De Schamphelaere
3-459/1
p. 1-3 3-459/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de diagnose en begeleiding van de dementerende patiŽnt (3-1588)      
  Amendementen nrs 45 en 46 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1588/3
p. 1-2 3-1588/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
3-214
p. 63-64 3-214 p. 63-64 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker (3-792)      
  Bespreking
3-190
p. 26-28 3-190 p. 26-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Bespreking
2-175
p. 45-51 2-175 p. 45-51 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de kinderarmoede (3-1629)      
  Bespreking
3-193
p. 18-20 3-193 p. 18-20 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten (3-1682)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
3-1682/1
p. 1-4 3-1682/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
3-187
p. 38-40 3-187 p. 38-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verhoging van het budget voor ontwikkelingssamenwerking (2-102)      
  Voorstel van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-102/1
p. 1-3 2-102/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende diabetes (3-2458)      
  Voorstel van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2458/1
p. 1-11 3-2458/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de deportatie en de vervolging van Belgische joden tijdens de Tweede Wereldoorlog (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (2-1311)      
  Amendement nr 4 van mevrouw De Schamphelaere
2-1311/2
p. 3 2-1311/2 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-269
p. 10-21 2-269 p. 10-21 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende schuldkwijtschelding voor de armste landen (2-103)      
  Voorstel van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-103/1
p. 1-7 2-103/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de nagedachtenis van de holocaust en de veroordeling van antisemitisme en racisme (3-1072)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om 8 mei te erkennen als "Dag van de Memorie" (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie om 8 mei te herkennen als "Dag van de Herinnering") (Einddatum van de Tweede Wereldoorlog) (3-1143)      
  Bespreking
3-111
p. 26-37 3-111 p. 26-37 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (3-1349)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1349/3
p. 1-2 3-1349/3 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking van het amendement
3-163
p. 19-23 3-163 p. 19-23 (PDF)
Vrijheid van meningsuiting - Persmisdrijf -Trapsgewijze verantwoordelijkheid - Toepassing op moderne communicatiemedia (Radio en televisie - Begrippen "schrijver", "uitgever", "drukker" en "verspreider") (2-538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-14
p. 630-631 2-14 p. 630-631 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1081-1082 2-23 p. 1081-1082 (PDF)
Vrijheidstraf - Onmiddellijke aanhouding - Voorziening in cassatie - Ontvankelijkheidsvereisten - Verenigbaarheid met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (2-461)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-12
p. 506 2-12 p. 506 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-13
p. 607-608 2-13 p. 607-608 (PDF)
Vrijwillige brandweermannen - Statuut (2-1350)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-39
p. 1922 2-39 p. 1922 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2360 2-46 p. 2360 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2744-2745 2-52 p. 2744-2745 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-55
p. 2999-3000 2-55 p. 2999-3000 (PDF)
Vuurvaste keramische vezels - Invoer - Statistieken (Arbeidsbescherming) (3-5929)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-77
p. 8252 3-77 p. 8252 (PDF)
Vuurvaste keramische vezels - Verwerking - Statistieken (Arbeidsbescherming) (3-5934)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-79
p. 8517 3-79 p. 8517 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-80
p. 8726 3-80 p. 8726 (PDF)
Wachtposten voor huisartsen (KB ter financiering van de huisartsenwachtposten in de grote steden; eerstelijnszorg 's nachts - Financieringssysteem voor de kleine steden en op het platteland) (3-1053)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-154
p. 19-20 3-154 p. 19-20 (PDF)
Weesgeneesmiddelen (PatiŽnten in beperkte aantal met zeldzame aandoeningen - Aanmoediging van de ontwikkeling van die geneesmiddelen) (3-2268)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 87-90 3-213 p. 87-90 (PDF)
Wegvervoer - Verlies van ladingen - Vervolgingen (3-1417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1658 3-27 p. 1658 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-81
p. 8814-8819 3-81 p. 8814-8819 (PDF)
Wegvervoer - Verlies van ladingen - Vervolgingen (3-1418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1685 3-27 p. 1685 (PDF)
Welzijn van de werknemers op het werk - Onderwijs - Regeling (Scholen en opleidingscentra) (2-2648)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3904-3905 2-70 p. 3904-3905 (PDF)
Werknemers - Opzeggingsperiode - Sollicitatieverlof (Opzegging met het oog op de toekenning van brugpensioen) (2-2647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3973-3974 2-71 p. 3973-3974 (PDF)
Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken (Taalgebruik bij de kiesverrichtingen, met inbegrip van de propaganda en bekendmakingen) (3-203)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere en de heer Caluwť
3-203/1
p. 1-3 3-203/1 p. 1-3 (PDF)
Wet op de geesteszieken - Collocatie bij depressie en psychiatrische behandelingen (2-2374)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 2-61
p. 3399 2-61 p. 3399 (PDF)
Wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon - Evaluatie - Implicatie van de lokale ethische comitťs (3-2715)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3201-3203 3-41 p. 3201-3203 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-46
p. 3845-3847 3-46 p. 3845-3847 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van BelgiŽ, de afgevaardigden en de instellingen belast met het beheer van de materiŽle en financiŽle belangen van de erkende niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen (Wettelijk, sociaal en financieel statuut van de erkende organisaties die diensten verlenen op basis van een niet-confessionele levensbeschouwing, en van hun afgevaardigden - Aanwending artikel 181, tweede lid, van de Grondwet) (2-1116)      
  Amendementen nrs 1 tot 38 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1116/2
p. 1-11 2-1116/2 p. 1-11 (PDF)
  Amendementen nrs 7, 8, 10, 25, 32 tot 35 en 38 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1116/4
p. 1-2 2-1116/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-210
p. 21-30 2-210 p. 21-30 (PDF)
  2-210
p. 31-33 2-210 p. 31-33 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de anonimiteit van de getuigen (Bestrijding van de zware georganiseerde criminaliteit - Bescherming van de personen die optreden als getuigen - Gedeeltelijke anonimiteit en volledige anonimiteit) (2-876)      
  Amendementen nrs 18 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-876/3
p. 12-13 2-876/3 p. 12-13 (PDF)
  Amendementen nrs 18 en 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-876/8
p. 2 2-876/8 p. 2 (PDF)
  2-876/8
p. 2 2-876/8 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (3-1122)      
  (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 : Beschermingsmaatregelen ten voordele van de patiŽnt [Uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds - Soepeler toestand tot het bijzonder solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar - Tegemoetkoming voor zware chronische thuisverzorging aan comapatiŽnten] - Responsabiliseringsmaatregelen [Aanmoedigen van het rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen via de accreditering van de arts - Toestaan aan de Profielcommissies gegevens door te geven aan de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie van het Riziv - Stijven van het bijzonder reservefonds - Bekrachtiging van de beslissing van rechtsvordering door de leidende ambtenaren van het Riziv - Aanstelling van een kwaliteitsadviseur die een brugfunctie kan vervullen tussen de verschillende overheidsinstellingen]) - (Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen [Betere onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen - Instelling van zorgregio's - Programmatieregels voor de zware medische apparatuur : PET-scan en NMR ; strijd tegen de niet-erkende toestellen - Forfaitaire bijdrage van de patiŽnten bij oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten - Bevriezen van de inhoudingen op de artsenhonoraria]) - (Beheersing van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering : machtigingen aan de Koning) - (Geneesmiddelen [Groepsgewijze herzieningen van geneesmiddelen - Verruiming van de referentieterugbetaling : generische en innovatieve geneesmiddelen - "Deconnexie" tussen de terugbetalingsbasis van een geneesmiddel en de publieksprijs - Invoering van de offerteaanvraag van geneesmiddelen buiten patent : kiwimodel - Verbod voor de farmaceutische ondernemingen om uit de terugbetalingsregeling te stappen - Reglementering van het gebruik van de informatiecampagnes i.v.m. de gezondheid voor commerciŽle doeleinden)
   Amendementen nrs 1 tot 22 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1122/2
p. 1-16 3-1122/2 p. 1-16 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (2-1063)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1063/2
p. 1-7 2-1063/2 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 3, 7, 8 en 10 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1063/5
p. 1 2-1063/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-205
p. 4-29 2-205 p. 4-29 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-205
p. 29-37 2-205 p. 29-37 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames De Schamphelaere en Willame-Boonen
2-206
p. 45-46 2-206 p. 45-46 (PDF)
  2-206
p. 61 2-206 p. 61 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bescherming van de preventieadviseurs (zodat ze in volle onafhankelijkheid t.o.v. de werkgever en de werknemers hun functie kunnen uitoefenen - BeŽindiging van de tewerkstelling van een preventieadviseur - Adviseren en begeleiden van slachtoffers van geweld, pesterijen of ongewenst sexueel gedrag op het werk - Opheffing wet van 28 december 1977 tot bescherming van de arbeidsgeneesheren - Zie ook doc. 2-1343) (2-1342)      
  Amendementen nrs 1 tot 5 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
2-1342/2
p. 1-4 2-1342/2 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 2 van mevrouw De Schamphelaere en de heer D'Hooghe, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1342/5
p. 1 2-1342/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-249
p. 27-29 2-249 p. 27-29 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid (Hervorming van de wetgeving betreffende de organisatie van de hulpdiensten - Verbetering van de hulpverlening - Federale verankering van de materie - Operationele diensten van de civiele veiligheid - Oprichting van nieuwe juridische entiteiten : hulpverleningszones - Raad van de hulpverleningszone - Zoneraadsleden - College van hulpverleningszone - Technische commissie - Financiering en budgettair en financieel beheer - Bijzondere rekenplichtige - Personeel - Uitrusting en materieel - Specifiek toezicht - Civiele Bescherming - Algemene inspectie van de diensten van de civiele veiligheid - Preventie van brand en ontploffing - Verhaal van de kosten van de opdrachten - Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid - Bijzondere bepalingen in oorlogstijd - Wijziging artikel 5 Strafwetboek : straffen voor burgers die geen gevolg geven aan bevelen inzake opvordering, evacuatie of inlijving - Wijziging wet 30 juli 1979, wet 1 augustus 1985, Nieuwe Gemeentewet, programmawet 9 juli 2004, wet 31 december 1963) (3-2403)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-2403/2
p. 3-6 3-2403/2 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de gezinsbemiddeling ([Echt]scheidingsbemiddeling) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de proceduregebonden bemiddeling in familiezaken) (2-422)      
  Amendement nr 62 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-422/6
p. 12-13 2-422/6 p. 12-13 (PDF)
  Amendement nr 62 van mevrouw De Schamphelaere c.s., opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-422/9
p. 1 2-422/9 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-80
p. 16-19 2-80 p. 16-19 (PDF)
  Bespreking
2-80
p. 4-16 2-80 p. 4-16 (PDF)
  Aangehouden stemming en stemverklaring van mevrouw De Schamphelaere
2-81
p. 30 2-81 p. 30 (PDF)
  2-81
p. 73 2-81 p. 73 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
2-94
p. 30-32 2-94 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eťn enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Algemene bespreking
3-210
p. 49-70 3-210 p. 49-70 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (Parastatale instelling van het type A - Geneesmiddelencontrole) (3-1730)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1730/2
p. 1-3 3-1730/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-173
p. 31-35 3-173 p. 31-35 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de rechten van de patiŽnt (Recht op kwaliteitsvolle dienstverstrekking - Recht op vrije keuze van zorgverlener - Recht op informatie over de gezondheidstoestand - Recht op toestemming na informatie - Recht in verband met het patiŽntendossier - Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer - Recht op klachtenbemiddeling) (Vertegenwoordiging van de patiŽnt - Federale commissie "Rechten van de PatiŽnt") (2-1250)      
  Amendement nr 56 van mevrouw De Schamphelaere
2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 55 en 57 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  2-1250/2
p. 24 2-1250/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 56 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1250/4
p. 1-3 2-1250/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-227
p. 38-83 2-227 p. 38-83 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 83-91 2-227 p. 83-91 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Amendementen nrs 62 tot 77 van de dames de Bethune, Thijs en De Schamphelaere
2-202/2
p. 43-48 2-202/2 p. 43-48 (PDF)
  Amendementen nrs 62 tot 77 van de dames de Bethune, Thijs en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-202/7
p. 1 2-202/7 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling ; verwisseling van een kind ; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat ; adoptant ; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf ; strafverzwaring ; ontucht ; prostitutie, pornografie, seksuele verminking ; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen ; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen ; ontvoering en verberging van minderjarigen ; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten BelgiŽ - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige ; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (2-280)      
  Algemene bespreking
2-49
p. 12-13 2-49 p. 12-13 (PDF)
  2-49
p. 15-35 2-49 p. 15-35 (PDF)
  2-49
p. 36 2-49 p. 36 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg (Oprichting van het Fonds voor de vergoeding van ongevallen bij gezondheidszorg - Objectieve aansprakelijkheid - Zie ook doc. 3-2398) (3-2397)      
  Amendementen nrs 1 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere
3-2397/2
p. 1-7 3-2397/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorlopige plaatsing van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Plaatsing in een gesloten centrum : voorlopige maatregel van maatschappelijke beveiliging - Samenwerkingsakkoord met de Gemeenschappen voor begeleiding van jeugddelinquenten met opvoedkundige inbreng) (2-1062)      
  Algemene bespreking
2-186
p. 4-30 2-186 p. 4-30 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-186
p. 30-53 2-186 p. 30-53 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende een regeling voor de bescherming van bedreigde getuigen en andere bepalingen) (Bestrijding van de georganiseerde criminaliteit - Voorwaarden en maatregelen van gewone en bijzondere bescherming voor personen die nuttige inlichtingen kunnen verschaffen - Procedure - Getuigenbeschermingscommissie) (2-1135)      
  Algemene bespreking
2-213
p. 7-14 2-213 p. 7-14 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-213
p. 14-25 2-213 p. 14-25 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Generatiepact (3-1484)      
  Amendement nr 1 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Toekenning pensioenbonus
3-1484/2
p. 1-2 3-1484/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Opdracht geven aan de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid om de doeltreffendheid na te gaan, in de toekomst, van de maatregelen genomen t.g.v. het eindeloopbaandebat
3-1484/2
p. 2-3 3-1484/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergroting van de inspanningen voor levenslange opleiding en erkenning van de tijdens de loopbaan verworven bekwaamheden
3-1484/2
p. 3-4 3-1484/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Discriminatie van de werknemers die op het ogenblik van de aankondiging van het collectief ontslag niet ten minste ťťn jaar ononderbroken dienstanciŽnniteit hebben
3-1484/2
p. 4 3-1484/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beletten dat belemmeringen voor brugpensionering leiden tot een verhoging van het aantal zieken of oudere werklozen
3-1484/2
p. 4-5 3-1484/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bijdragen en inhoudingen op pseudo-brugpensioen
3-1484/2
p. 6 3-1484/2 p. 6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Verlaging van de sociale bijdragen voor ondernemingen die in het kader van skill-pooling mensen boven de 50 aanwerven
3-1484/2
p. 6-7 3-1484/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Maatregelen tot versterking van de inspecties van buitenlandse werkgelegenheid in BelgiŽ
3-1484/2
p. 7-12 3-1484/2 p. 7-12 (PDF)
  Amendement nr 9 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Bevoegdheidsdelegatie naar de Koning - Goedkeuring door het Parlement van al de uitvoeringsbesluiten
3-1484/2
p. 12 3-1484/2 p. 12 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het afnemen van verklaringen met behulp van audiovisuele media (Nieuw hoofdstuk VII quater van Boek I [artikelen 112 tot 112ter] van het Wetboek van strafvordering - Verhoor op afstand - Audiovisuele en auditieve opname van het verhoor) (2-1155)      
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1155/2
p. 1-9 2-1155/2 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de dames De Schamphelaere en Taelman
2-1155/3
p. 1-35 2-1155/3 p. 1-35 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1155/4
p. 1-2 2-1155/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-220
p. 5-9 2-220 p. 5-9 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-220
p. 9-21 2-220 p. 9-21 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het bedienen van een automatische defibrillator door niet-artsen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp dat het bedienen van automatische "externe" defibrillatoren toelaat) (Reanimatie) (3-1586)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere
3-1586/2
p. 1-2 3-1586/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-160
p. 28-29 3-160 p. 28-29 (PDF)
Wetsontwerp ertoe strekkende het Belgische recht in overeenstemming te brengen met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen te New York op 10 december 1984 (Aanpassing Strafwetboek : foltering, onmenselijke behandeling, onterende behandeling - Artt. 417 bis en 347 bis) (2-1020)      
  Amendementen nrs 7 tot 9 van mevrouw De Schamphelaere
2-1020/2
p. 4 2-1020/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp houdende de inrichting van de functie van veiligheidsbeambte met het oog op de uitvoering van taken die betrekking hebben op de politie van hoven en rechtbanken en de overbrenging van gevangenen (2-1377)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere
2-1377/2
p. 1-6 2-1377/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1377/4
p. 1 2-1377/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-267
p. 29-36 2-267 p. 29-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende de samenstelling en werking van de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden (2-1324)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere
2-1324/2
p. 1-3 2-1324/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende de voorwaarden waaronder de commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden een hulp kan toekennen (Versoepeling en vereenvoudiging van de behandeling van verzoeken) (2-1325)      
  Amendementen nrs 5 tot 7 en 10 van mevrouw De Schamphelaere
2-1325/3
p. 11-12 2-1325/3 p. 11-12 (PDF)
  2-1325/3
p. 14 2-1325/3 p. 14 (PDF)
  Algemene bespreking
2-260
p. 29-33 2-260 p. 29-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1302)      
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds - Financiering
3-1302/2
p. 6-7 3-1302/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 4 en 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Sociaal stookoliefonds
3-1302/2
p. 4-6 3-1302/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendement nr 20 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van de verslagen
   POPS (Persistente organische verontreinigende stoffen : sancties - Wet 21 december 1998)
3-1302/8
p. 3-4 3-1302/8 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1303)      
  Algemene bespreking (Tweede deel)
   Financiering pensioenen : ten laste leggen van sommige lasten voortvloeiend uit het wettelijk kapitalisatiestelsel, die normaal door het globaal beheer worden gedragen, van dit wettelijk stelsel
3-125
p. 32 3-125 p. 32 (PDF)
   Financiering van de sociale zekerheid
3-125
p. 33-35 3-125 p. 33-35 (PDF)
   Opheffing van het stelsel van de vrijwillig verzekerden (Pensioenen)
3-125
p. 33 3-125 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1493)      
  Amendement nr 4 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Farmaceutische specialiteiten zonder patent die niet worden terugbetaald en waarvan het werkzaam bestanddeel aanwezig is in geen enkele farmaceutische specialiteit die opgenomen is in de lijst van terugbetaalbare specialiteiten
3-1493/2
p. 3 3-1493/2 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitsluiting van alle medische hulpmiddelen, zoals implantaten, uit het budget van de financiŽle middelen van het ziekenhuis indien deze hetzij het voorwerp uitmaken van een tegemoetkoming vanwege de ziekteverzekering, hetzij voorkomen op een door de Koning, op voorstel van het Verzekeringscomitť, vast te stellen lijst
3-1493/2
p. 3-4 3-1493/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 6 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Rechten van de vrijwilliger - Relatie organisatie-vrijwilliger
3-1493/2
p. 5 3-1493/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Vergoeding door de organisatie van de door de vrijwilliger gemaakte kosten
3-1493/2
p. 5-6 3-1493/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Onbetaald verlof voor de vrijwilliger-bestuurslid van een vrijwilligersorganisatie
3-1493/2
p. 6-7 3-1493/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Oprichting van een Technische Raad voor radio-isotopen
3-1493/2
p. 1-2 3-1493/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van de heer Cornil en mevrouw De Schamphelaere
3-1493/5
p. 1-31 3-1493/5 p. 1-31 (PDF)
   Beheer van de oproepen van de hulpdiensten
3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
  3-1493/5
p. 26-27 3-1493/5 p. 26-27 (PDF)
   Beleidsinstrument bestaande uit een representatief staal van sociaal verzekerden : ziekteverzekering - Opdracht van het Intermutualistisch Agentschap de gegevens te analyseren en de informatie te verstrekken aan overheidsinstellingen
3-1493/5
p. 6-7 3-1493/5 p. 6-7 (PDF)
   Betere invordering van de socialezekerheidsbijdragen der zelfstandigen
3-1493/5
p. 10-11 3-1493/5 p. 10-11 (PDF)
   Dringende maatregelen bij plotse en onverwachte toename van de morbiditeit, mortaliteit of zoŲnotische impact van dierenziekten die door de Wereldorganisatie van Dierengezondheid zijn vastgesteld
3-1493/5
p. 5 3-1493/5 p. 5 (PDF)
   Erkende veeartsen : disciplinaire sancties
3-1493/5
p. 4 3-1493/5 p. 4 (PDF)
   Europese aanpak van de vogelpest
3-1493/5
p. 18 3-1493/5 p. 18 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : aanduiding van de leden van het raadgevend comitť
3-1493/5
p. 3-4 3-1493/5 p. 3-4 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : toestaan van een afbetalingsplan aan de operatoren voor de betaling van de heffingen en retributies
3-1493/5
p. 3 3-1493/5 p. 3 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen : wijze waarop de lokalen en uitrusting van de grensposten ter beschikking moeten worden gesteld van de personeelsleden van het Agentschap, teneinde hen in staat te stellen de controle ter plaatse uit te oefenen
3-1493/5
p. 3 3-1493/5 p. 3 (PDF)
   Financiering van ROB- en RVT-bedden (Rust- en verzorgingstehuizen) - Protocollen tussen de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten
3-1493/5
p. 16-17 3-1493/5 p. 16-17 (PDF)
   Financiering van de centra voor palliatieve zorg
3-1493/5
p. 17 3-1493/5 p. 17 (PDF)
   Fonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en dierlijke producten - Sector zuivel : bekrachtiging KB 18 februari 2005 tot vaststelling van de bijdragen verschuldigd aan het Fonds - Inning verplichte bijdragen voor runderen en kalveren
3-1493/5
p. 4 3-1493/5 p. 4 (PDF)
   Gebruik van antibiotica
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 26 3-1493/5 p. 26 (PDF)
   Gebruik van antidepressiva
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 26 3-1493/5 p. 26 (PDF)
   Geneesmiddelenbeleid - Begrotingsbesparingen
3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
  3-1493/5
p. 22-23 3-1493/5 p. 22-23 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Gespreide betaling van stookoliefacturen
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
  3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Invoering van een vaste prijs voor stookolie, ongeacht de aangekochte hoeveelheid
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Inwerkingtreding wet 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij samenwerkingsovereenkomsten
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Jaarlijkse bijdrage t.l.v. bepaalde instellingen (Private en openbare instellingen in wiens schoot minstens ťťn persoon wordt bezoldigd voor de uitoefening van een publiek mandaat)
3-1493/5
p. 11-12 3-1493/5 p. 11-12 (PDF)
   Jaarlijkse vakantie : beperkte verjaringstermijn in geval van fout van het Vakantiefonds en beroepstermijn tegen de beslissing tot terugvordering
3-1493/5
p. 13-14 3-1493/5 p. 13-14 (PDF)
   Kinderbijslag : wijzigingen aan de op 19 december 1939 samengeordende wetten en aan de wet van 20 juli 1971
3-1493/5
p. 9 3-1493/5 p. 9 (PDF)
   Kosten van het gezondheidstoezicht op de stagiairs : federale of communautaire bevoegdheid ?
3-1493/5
p. 27 3-1493/5 p. 27 (PDF)
   Kruispuntbank van de sociale zekerheid : wijziging wetten 15 januari 1990 en 24 februari 2003
3-1493/5
p. 8 3-1493/5 p. 8 (PDF)
   Lastenvermindering voor farmaceutische bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling
3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
  3-1493/5
p. 17 3-1493/5 p. 17 (PDF)
   Opheffing van het Fonds voor de controle van de wetsverzekeraars, ingevolge zijn overdracht aan de Controledienst voor de Verzekeringen en het Fonds voor Arbeidsongevallen
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Oprichting van filialen door het Participatiefonds
3-1493/5
p. 12 3-1493/5 p. 12 (PDF)
   Pensioenen : verjaringstermijnen inzake toegelaten arbeid en het niet-naleven van de formaliteiten die daarmee gepaard gaan
3-1493/5
p. 10 3-1493/5 p. 10 (PDF)
   Praktijk waarbij brandstoffenhandelaars onder elkaar zwarte lijsten uitwisselen met de namen van wanbetalers
3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Programmatie van zware medische apparatuur
3-1493/5
p. 17-18 3-1493/5 p. 17-18 (PDF)
   Recht op materiŽle hulp, binnen een federaal opvangcentrum, voor buitenlandse minderjarigen die illegaal op het grondgebied verblijven : aanwezigheid van de ouders in de centra
3-1493/5
p. 2 3-1493/5 p. 2 (PDF)
   Responsabilisering van geneesheren en tandartsen - Voorschrijven van goedkope of generische geneesmiddelen
3-1493/5
p. 6 3-1493/5 p. 6 (PDF)
  3-1493/5
p. 19 3-1493/5 p. 19 (PDF)
  3-1493/5
p. 22-23 3-1493/5 p. 22-23 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Sociaal stookoliefonds ter betoelaging van de brandstoffactuur van burgers met een laag inkomen
3-1493/5
p. 14 3-1493/5 p. 14 (PDF)
  3-1493/5
p. 15 3-1493/5 p. 15 (PDF)
   Sociale tarieven voor gas en elektriciteit
3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
  3-1493/5
p. 24 3-1493/5 p. 24 (PDF)
   Strijd tegen de vogelgriep
3-1493/5
p. 18 3-1493/5 p. 18 (PDF)
  3-1493/5
p. 20-22 3-1493/5 p. 20-22 (PDF)
   Tabaksontwenning bij zwangere vrouwen : tegemoetkoming ziekteverzekering
3-1493/5
p. 7-8 3-1493/5 p. 7-8 (PDF)
   Technische wijzigingen aan de wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen
3-1493/5
p. 12 3-1493/5 p. 12 (PDF)
   Terugbetaling van farmaceutische specialiteiten wanneer de generische kopieŽn niet meer op de markt verkrijgbaar zijn
3-1493/5
p. 5-6 3-1493/5 p. 5-6 (PDF)
   Toepassing van de wet betreffende experimenten op de menselijke persoon
3-1493/5
p. 20 3-1493/5 p. 20 (PDF)
   Vrijwilligers : verzekeringscontract en vergoeding
3-1493/5
p. 9 3-1493/5 p. 9 (PDF)
  3-1493/5
p. 16 3-1493/5 p. 16 (PDF)
   Wijziging wet 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon (Evaluatie van het werk van de ethische comitťs - Begrip "experiment")
3-1493/5
p. 8 3-1493/5 p. 8 (PDF)
   Wijziging wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten (Bijdrage van het Fonds voor de Beroepsziekten in de kosten voor het gezondheidstoezicht op stagiairs - Terugbetaling van de verplaatsingskosten van een slachtoffer van een beroepsziekte)
3-1493/5
p. 13 3-1493/5 p. 13 (PDF)
   Ziekenhuizen : referentiebedragen
3-1493/5
p. 6 3-1493/5 p. 6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-1775)      
  Amendement nr 24 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van Landmeters-Experten : honorarium van de assessoren aangeduid binnen de Federale Raad om een tuchtzaak te onderzoeken
3-1775/2
p. 16-17 3-1775/2 p. 16-17 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Wijziging wet 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie : toegang tot documenten van de werkgever - Advies van de Nationale Arbeidsraad
3-1775/2
p. 18 3-1775/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Betaald educatief verlof : hoger onderwijs (Bachelor en master opleidingen)
3-1775/2
p. 21-24 3-1775/2 p. 21-24 (PDF)
  Amendementen nrs 26 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Leeftijdsdiscriminatie : uitzondering voor de krijgsmacht
3-1775/2
p. 18-21 3-1775/2 p. 18-21 (PDF)
  3-1775/2
p. 24 3-1775/2 p. 24 (PDF)
  Algemene bespreking
   Omzetting Europese richtlijn betreffende de leeftijdsdiscriminatie - Verschillen in behandeling die objectief en redelijk worden gerechtvaardigd door een legitiem doel
3-177
p. 64 3-177 p. 64 (PDF)
   Procťdť van programmawetten
3-177
p. 64 3-177 p. 64 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (3-743)      
  Algemene bespreking
3-67
p. 4-26 3-67 p. 4-26 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Amendement nr 45 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beheer van gezondheidsgegevens
3-1988/2
p. 35-36 3-1988/2 p. 35-36 (PDF)
  Amendement nr 46 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Uitzonderingen op het principe van de tegenstelbaarheid van erkenningen van hospitalen
3-1988/2
p. 36 3-1988/2 p. 36 (PDF)
  Amendement nr 47 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Honorariumsupplementen
3-1988/2
p. 36-38 3-1988/2 p. 36-38 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Betere financiering van de ziekenhuizen door middel van samenaankoop
3-1988/2
p. 39-40 3-1988/2 p. 39-40 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Beperking van de periode waarin een toelage kan worden genoten van het sociaal stookoliefonds
3-1988/2
p. 40-41 3-1988/2 p. 40-41 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
   Zekerheid voor ouderen die een zelfstandige activiteit aanvatten van een terugvalsmogelijkheid op een statuut van werkloze
3-1988/2
p. 41-42 3-1988/2 p. 41-42 (PDF)
  Algemene bespreking
   Procťdť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode - Ondermijning van de parlementaire democratie
3-196
p. 32-33 3-196 p. 32-33 (PDF)
   Recuperatie door het federale niveau van heel wat zaken die door de gemeenschappen met succes werden gerealiseerd
3-196
p. 33-34 3-196 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Amendement nr 12 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Organiseren van een systeem van registratie van gegevens inzake kanker
3-1812/3
p. 3 3-1812/3 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 16 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Invoering van een stelsel voor samenaankoop voor ziekenhuizen
3-1812/3
p. 6-8 3-1812/3 p. 6-8 (PDF)
  Amendement nr 20 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Oprichting van een interne werkgroep "radio-isotopen" binnen de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen
3-1812/3
p. 9 3-1812/3 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Experimenten op de menselijke persoon : versoepeling van de wet - Advies ethische comitťs - Specifieke situatie van wetenschappelijke verenigingen
3-1812/3
p. 10 3-1812/3 p. 10 (PDF)
  Amendement nr 7 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1 3-1812/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Beperking van de ereloonsupplementen ten laste van de opgenomen patiŽnt
3-1812/3
p. 4-6 3-1812/3 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 17 tot 19 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   PatiŽntenrechten - Evaluatie door de federale commissie "rechten van de patiŽnt"
3-1812/3
p. 8-9 3-1812/3 p. 8-9 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden vroedvrouwen
3-1812/3
p. 1-3 3-1812/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Toekenning beroepstitel van vroedvrouw
3-1812/4
p. 1 3-1812/4 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 24 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Uitbreiding bevoegdheden en opleiding vroedvrouwen - Technische correctie
3-1812/4
p. 2 3-1812/4 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 29 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Rechten van de patiŽnt : recht om klacht neer te leggen
3-1812/4
p. 3-4 3-1812/4 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 25 en 26 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Bepalingen die gelden in gezondheidsbedreigende situaties
3-1812/4
p. 2-3 3-1812/4 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 27 en 28 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Beke
   Responsabilisering van de zorgverstrekkers inzake het voorschrijven van geneesmiddelen
3-1812/4
p. 3 3-1812/4 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Eerste fase van de hervorming van de federale overheidsdiensten [Copernicusplan] : indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst, mobiliteit voor ambtenaren, invoering van mandaatfuncties in diverse overheidsdiensten - Wijziging wet 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken : voorrangsregel bij examens en vergelijkende examens - Wijziging wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken en wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsdiensten en van sommige instellingen van openbaar nut) (2-650)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere
2-650/2
p. 1-3 2-650/2 p. 1-3 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
2-650/3
p. 1-13 2-650/3 p. 1-13 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-650/5
p. 1 2-650/5 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 9 van de heer Barbeaux en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-650/5
p. 1-2 2-650/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-101
p. 10-19 2-101 p. 10-19 (PDF)
  2-101
p. 23-28 2-101 p. 23-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende herziening van de farmaceutische wetgeving (Omzetting EG-richtlijnen : geneesmiddelen voor menselijk gebruik en geneesmiddelen voor dierengeneeskunde - Globale herziening van de Europese en nationale farmaceutische wetgeving - Grondige herziening van de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen - Wijziging wet 21 juni 1983 betreffende de gemedicineerde diervoeders - Oprichting van een Gemengde Commissie die, voor de producten waarover twijfel kan bestaan omtrent de toepasbare wetgeving, advies aan de minister verstrekt - Internetverkoop van geneesmiddelen - Verstrekking van objectieve informatie aan het publiek inzake geneesmiddelen - Distributiesysteem inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik - Gevallen waarin geneesmiddelen die niet vergund zijn in BelgiŽ, toch kunnen ter beschikking gesteld worden van patiŽnten of verantwoordelijken van de dieren - Wijziging wet 28 augustus 1991 betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde : adminstratieve boetes) (3-1615)      
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, voor de samenwerking in de beleidsdomeinen milieu en gezondheid (NEHAP : plan national d'action environnement-santť - GICLG : interministeriŽle conferentie voor leefmilieu en gezondheid - Cel leefmilieu-gezondheid) (3-602)      
  Algemene bespreking
3-56
p. 27-28 3-56 p. 27-28 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, Ierland, de Italiaanse Republiek, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Portugese Republiek, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland (lidstaten van de Europese Unie) en de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek betreffende de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek SloveniŽ en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie, en met de Slotakte, gedaan te Athene op 16 april 2003 (3-176)      
  Algemene bespreking
3-18
p. 33-53 3-18 p. 33-53 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 mei 2002 tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel (2-1276)      
  Algemene bespreking
2-235
p. 30-42 2-235 p. 30-42 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 april 2004 tussen de Federale Staat, de gewesten en de gemeenschappen betreffende de actieve begeleiding en opvolging van werklozen (Intensievere en meer systematische toetsing van de beschikbaarheid en het actief zoekgedrag van de werklozen - Verbintenis van de gewesten en gemeenschappen om specifieke, hierop volledig afgestemde acties op het getouw te zetten inzake opleiding en begeleiding - FinanciŽle tegemoetkoming van de Federale Staat ten voordele van de gewesten en gemeenschappen voor deze acties) (3-1118)      
  Algemene bespreking
3-120
p. 10-19 3-120 p. 10-19 (PDF)
Wetsontwerp houdende invoering van een egalisatiebijdrage voor pensioenen (Omzetting van de inhouding verricht zowel op het vakantiegeld van de personeelsleden van de overheidssector als op dit van de contractuele personeelsleden in een persoonlijke bijdrage en toebedeling ervan hetzij aan het fonds voor het evenwicht van de pensioenstelsels hetzij aan het globaal beheer) (3-1166)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Beke en mevrouw De Schamphelaere
3-1166/2
p. 1-3 3-1166/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-1245)      
  Algemene bespreking
   Toekomst van de huisartsgeneeskunde
2-221
p. 17-18 2-221 p. 17-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Amendement nr 1 van de dames Nyssens en Willame-Boonen
2-1327/2
p. 1-2 2-1327/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere
2-1327/2
p. 2-6 2-1327/2 p. 2-6 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 7 van de dames Thijs, de Bethune en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1327/4
p. 1 2-1327/4 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van aanvullende voordelen inzake rustpensioen aan personen die werden aangesteld om een management- of staffunctie uit te oefenen in een overheidsdienst (3-443)      
  Algemene bespreking
3-43
p. 28 3-43 p. 28 (PDF)
Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (Federale verkiezingen - Aanpassing van de verkiezingskalender - Digitale transmissie van de processen-verbaal - Digitaal doorsturen van de contactgegevens van de kiesbureaus - Nummering van de kandidaten op de stembiljetten en op de schermen van de geautomatiseerde stemming - Verlagen tot 18 jaar van de leeftijd om lid te zijn van een stembureau - Aanwijzing van de bijzitters en plaatsvervangende bijzitters door de voorzitter van het kantonhoofdbureau - Versoepeling van de voorwaarden om, in geval van buitenlandse reis, een volmacht te geven - Vermelden van het nationaal nummer, op de kiezerslijst - Stemming van de Belgen in het buitenland : stemopneming van de stembiljetten uitgebracht per briefwisseling in de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde door het speciaal stemopnemingsbureau, geÔnstalleerd bij FOD Buitenlandse Zaken) (3-1919)      
  Amendementen nrs 45 tot 66 van de heer Hugo Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
3-1919/2
p. 29-39 3-1919/2 p. 29-39 (PDF)
  Amendementen nrs 67 tot 71 van mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1919/4
p. 1-3 3-1919/4 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
3-194
p. 54-59 3-194 p. 54-59 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de kieswetgeving (Verkiezing van de federale wetgevende Kamers - Kandidaat-opvolgers - Beperking en controle van de verkiezingsuitgaven - Geautomatiseerde stemming - Taalgroepen [Brussel-Halle-Vilvoorde] - Gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten - Bepaling van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden voor de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen) (2-1280)      
  Algemene bespreking
2-239
p. 30-62 2-239 p. 30-62 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende wijzigingen van de wetgeving inzake de verkiezing van het Europees Parlement (Wederinvoeren van de categorie kandidaat-opvolgers - Wijziging van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Parlement en de wet van 19 mei 1994 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven) (2-1282)      
  Amendementen nrs 2 tot 11 van mevrouw De Schamphelaere
2-1282/2
p. 4-6 2-1282/2 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp inzake experimenten op de menselijke persoon (3-585)      
  Amendement nr 27 van de dames De Schamphelaere, de Bethune en Thijs
3-585/2
p. 12 3-585/2 p. 12 (PDF)
  Amendement nr 35 van mevrouw De Schamphelaere
3-585/2
p. 16-18 3-585/2 p. 16-18 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 26 en 28 tot 34 van de dames De Schamphelaere en de Bethune
3-585/2
p. 3-12 3-585/2 p. 3-12 (PDF)
  3-585/2
p. 12-15 3-585/2 p. 12-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-54
p. 4-13 3-54 p. 4-13 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-54
p. 14-31 3-54 p. 14-31 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Mahoux en mevrouw De Schamphelaere
3-55
p. 34-35 3-55 p. 34-35 (PDF)
  3-55
p. 43-44 3-55 p. 43-44 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van de werkgelegenheid (2-226)      
  Amendement nr 10 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Terbeschikkingstelling van gemeentepersoneel t.b.v. OCMW of openbaar bestuur - Samenlevingscontracten
2-226/2
p. 5-6 2-226/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendement nr 14 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Non-profitsector
2-226/2
p. 7 2-226/2 p. 7 (PDF)
  Amendement nr 21 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst : afwezigheid wegens sollicitatie
2-226/2
p. 9-10 2-226/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendement nr 24 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Onderwijs
2-226/2
p. 11 2-226/2 p. 11 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Sociale Maribel
2-226/2
p. 3 2-226/2 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Vermindering werkgeversbijdragen
2-226/2
p. 1-2 2-226/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 11 en 29 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
   Alternerende tewerkstelling en opleiding voor jongeren
2-226/2
p. 6 2-226/2 p. 6 (PDF)
  2-226/2
p. 13 2-226/2 p. 13 (PDF)
  Amendementen nrs 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 26 en 28 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan
2-226/2
p. 7 2-226/2 p. 7 (PDF)
  2-226/2
p. 7-8 2-226/2 p. 7-8 (PDF)
  2-226/2
p. 8-9 2-226/2 p. 8-9 (PDF)
  2-226/2
p. 10-11 2-226/2 p. 10-11 (PDF)
  2-226/2
p. 11-12 2-226/2 p. 11-12 (PDF)
  2-226/2
p. 12 2-226/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 17, 20 en 27 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan - Advies NAR
2-226/2
p. 8 2-226/2 p. 8 (PDF)
  2-226/2
p. 9 2-226/2 p. 9 (PDF)
  2-226/2
p. 12 2-226/2 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 5 tot 7 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Sociale Maribel
2-226/2
p. 2-3 2-226/2 p. 2-3 (PDF)
  2-226/2
p. 3-4 2-226/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 8 en 9 van de dames De Schamphelaere en van Kessel
   Plus 1, plus 2, plus 3-plan : vermindering werkgeversbijdragen
2-226/2
p. 5 2-226/2 p. 5 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Kritiek op de werking van de nieuwe Senaat
2-19
p. 22-23 2-19 p. 22-23 (PDF)
   Kritiek op het evocatierecht
2-19
p. 22-23 2-19 p. 22-23 (PDF)
   Sociale Maribel : creatie van tewerkstelling en vermindering van de werkgeversbijdragen
2-19
p. 23 2-19 p. 23 (PDF)
   Startbaanovereenkomst - Rosetta-plan
2-19
p. 23-24 2-19 p. 23-24 (PDF)
   Wetsvoorstellen betreffende euthanasie
2-19
p. 23 2-19 p. 23 (PDF)
Wetsontwerp ter vergemakkelijking van de uitoefening van het beroep van advocaat en van de vestiging in BelgiŽ van advocaten die onderdaan zijn van een andere lidstaat van de Europese Unie (Vrij verrichten van diensten en vrijheid van vestiging : invoering in het Gerechtelijk Wetboek van de bepalingen noodzakelijk voor de omzetting van richtlijn 98/5/EG en herstructurering van Titel 1bis van Boek III van dit Wetboek) (2-836)      
  Algemene bespreking
2-157
p. 51-53 2-157 p. 51-53 (PDF)
Wetsontwerp ter vervanging van artikel 293 van het Wetboek van strafvordering teneinde de beschuldigde bijstand door een advocaat te verlenen (wanneer hij voor het hof van assisen moet verschijnen) (2-1079)      
  Algemene bespreking
2-203
p. 26-27 2-203 p. 26-27 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 4 van het koninklijk besluit nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde de kwaliteit van de in de apotheken verkochte producten te waarborgen (Verlenen aan de Koning van de bevoegdheid regelgevend op te treden inzake de bestemming van de voor het publiek toegangkelijke ruimten in de aptoheken - Praktijken van firma's die erop gericht zijn apotheken aan te sporen deel te nemen aan de distributie van bedenkelijke of manifest daar niet thuishorende producten) (3-1614)      
  Algemene bespreking
3-157
p. 28-33 3-157 p. 28-33 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van buurtdiensten en -banen (Bestrijding van zwartwerk door creatie van banen voor weinig gekwalificeerde werknemers met dienstencheques als betaalmiddel : thuishulp van huishoudelijke aard, kinderopvang, hulp aan bejaarden, zieken en gehandicapten aan huis) (2-798)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van de dames van Kessel en De Schamphelaere en de heer D'Hooghe
2-798/2
p. 2-3 2-798/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-137
p. 30-36 2-137 p. 30-36 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de adoptie (Deze hervorming heeft een dubbel objectief : 1į ze beoogt het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in het Belgisch recht opdat de uitvoering van het Verdrag van Den Haag van 29 mei 1993 inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie in ons land, 2į ze strekt ertoe de leemten in de huidige wetgeving weg te werken, het adoptierecht te moderniseren en een aantal nieuwigheden in te voeren o.a. het openstellen van de adoptie voor ongehuwde personen van een verschillend geslacht) (2-1428)      
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de dames De Schamphelaere en de Bethune
2-1428/3
p. 3-5 2-1428/3 p. 3-5 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 12 van de dames De Schamphelaere en de Bethune, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1428/6
p. 1 2-1428/6 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 14 en 15 van de dames De Schamphelaere en de Bethune, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1428/6
p. 2-3 2-1428/6 p. 2-3 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Amendementen nrs 16 tot 19 van mevrouw De Schamphelaere
3-976/3
p. 3-6 3-976/3 p. 3-6 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 10, 6į in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering (Bestrijding van terrorisme - Uitbreiding van bevoegdheden van de Belgische gerechten wanneer een buitenlander, vermoedelijke dader van in het buitenland gepleegde feiten op Belgisch grondgebied wordt aangetroffen) (2-779)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
2-779/2
p. 1-2 2-779/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 17bis in de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten (Vordering tot staking bij de voorzitter van de rechtbank van koophandel) (3-434)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een procedure van onmiddellijke verschijning in het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning in strafzaken) (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : aanhoudingsbevel met het oog op onmiddellijke verschijning) (Zie ook doc. 2-348) (2-347)      
  Amendementen nrs 39 tot 66 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-347/2
p. 17-30 2-347/2 p. 17-30 (PDF)
  Amendementen nrs 39 tot 66 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, heringediend na de goedkeuring van het verslag
2-347/5
p. 1-2 2-347/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van de werkstraf als autonome straf in correctionele zaken en in politiezaken (2-778)      
  Amendementen nrs 29 tot 31 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-778/3
p. 11-12 2-778/3 p. 11-12 (PDF)
  Amendement nr 38 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-778/4
p. 3 2-778/4 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 43 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe
2-778/5
p. 3 2-778/5 p. 3 (PDF)
  Amendement nr 44 van mevrouw De Schamphelaere
2-778/5
p. 3-4 2-778/5 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 29 en 43 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-778/9
p. 1 2-778/9 p. 1 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-167
p. 13-17 2-167 p. 13-17 (PDF)
Wetsontwerp tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij (Hervorming - Omvorming tot naamloze vennootschap van publiek recht) (2-1003)      
  Amendement nr 36 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1003/3
p. 14 2-1003/3 p. 14 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd (Zie ook doc. 2-1536) (2-1535)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere
2-1535/2
p. 1-2 2-1535/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1535/5
p. 1 2-1535/5 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot toewijzing van de gezinswoning aan de echtgenoot of aan de wettelijk samenwonende die het slachtoffer is van fysieke gewelddaden vanwege zijn partner en tot aanvulling van artikel 410 van het Strafwetboek (2-1326)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van de dames de Bethune en De Schamphelaere
2-1326/2
p. 1-6 2-1326/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 7 van de dames de Bethune en De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1326/4
p. 3 2-1326/4 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken (Mogelijkheid tot bewarend beslag bij equivalent - Splitsen van de uitspraak omtrent het basismisdrijf van de uitspraak omtrent de verbeurdverklaring - Verdeling van de bewijslast - Doorknippen van de band tussen het bewezen verklaard misdrijf en de daaruit gesproten vermogensvoordelen - Wijzigingen van het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitsel en de probatie) (2-1197)      
  Amendementen nrs 9 tot 12 van mevrouw De Schamphelaere
2-1197/2
p. 4-6 2-1197/2 p. 4-6 (PDF)
  Amendementen nrs 13 tot 15 van mevrouw De Schamphelaere en de heer Vandenberghe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1197/4
p. 1-4 2-1197/4 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 9 tot 12 van mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1197/4
p. 4 2-1197/4 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen (2-289)      
  Algemene bespreking
2-269
p. 4-9 2-269 p. 4-9 (PDF)
Wetsontwerp tot verbetering van het sociaal statuut van de betaalde sportbeoefenaar (Wijziging KB 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders : sociale bijdragen - Wijziging wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor sportbeoefenaars : concurrentiebeding) (3-2400)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-2400/2
p. 1-6 3-2400/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme (Wijzigingen aan de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden - Wijzigingen aan de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding) (2-1258)      
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1258/2
p. 1-6 2-1258/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 11 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1258/4
p. 1-2 2-1258/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-251
p. 46-67 2-251 p. 46-67 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Amendementen nrs 10 en 12 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1207/2
p. 20-45 2-1207/2 p. 20-45 (PDF)
  Amendementen nrs 10 tot 20 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1207/4
p. 1-2 2-1207/4 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-218
p. 14-44 2-218 p. 14-44 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van het Europees Parlement (2-1080)      
  Amendement nr 1 van de dames Thijs en De Schamphelaere
2-1080/2
p. 1-3 2-1080/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 140 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 (Vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen in het Comitť van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle - Stemmingsprocedure binnen het Comitť - Medische overconsumptie) (3-611)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-611/2
p. 1-3 3-611/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 20 van de wet van 7 mei 1999 tot wijziging, wat het tuchtrecht voor de leden van de rechterlijke orde betreft, van het Gerechtelijk Wetboek (Opheffing van de wet van 7 mei 1999) (2-1019)      
  Stemming en stemverklaring van mevrouw De Schamphelaere
2-180
p. 28 2-180 p. 28 (PDF)
  2-180
p. 65 2-180 p. 65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 357 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhoging weddesupplement voor de substituut-procureurs des Konings gespecialiseerd in fiscale aangelegenheden) (2-702)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
2-702/2
p. 1-2 2-702/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 447 van het Strafwetboek (Misdrijf lasterlijke aangifte : vordering wegens laster)(Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 447 van het Strafwetboek en tot wijziging van artikel 24, 3į, van de wet van 17 april 1878 houdende de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (2-712)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw De Schamphelaere
2-712/2
p. 1-5 2-712/2 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
2-712/3
p. 1-6 2-712/3 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-121
p. 9-10 2-121 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 633 van het Gerechtelijk Wetboek (Territoriale bevoegdheid van de beslagrechter bij beslag onder derden) (2-723)      
  Amendement nr 1 van mevrouw De Schamphelaere
2-723/2
p. 1-2 2-723/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Amendementen nrs 6 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1208/2
p. 2-6 2-1208/2 p. 2-6 (PDF)
  Amendementen nrs 6 tot 14 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1208/4
p. 1 2-1208/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-218
p. 44-49 2-218 p. 44-49 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (EfficiŽntere bestrijding van onwellevendheden, overlast en zogenaamde "kleine criminaliteit" - Aanbrengen van opschriften op de openbare weg - Administratieve en strafsancties - Regels die betrekking hebben op minderjarigen) (Zie ook doc. 3-432) (3-431)      
  Amendementen nrs 8 tot 13 van mevrouw De Schamphelaere
3-431/3
p. 5-9 3-431/3 p. 5-9 (PDF)
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-431/4
p. 1-16 3-431/4 p. 1-16 (PDF)
  Algemene bespreking
3-44
p. 41-47 3-44 p. 41-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de rechterlijke organisatie tengevolge van de invoering van een procedure van onmiddellijke verschijning (Snelrechtprocedure - Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van strafvordering - Eenvoudige doch ernstige strafzaken - Correctionele rechtbank - Aanhoudingsbevel - Rechten van de verdachte) (Zie ook doc. 2-347) (2-348)      
  Amendementen nrs 8 en 9 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere
2-348/2
p. 6-7 2-348/2 p. 6-7 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 10 van de heer Vandenberghe en mevrouw De Schamphelaere, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-348/5
p. 1-2 2-348/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-37
p. 27-57 2-37 p. 27-57 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten, de wet van 29 juli 1934 waarbij private milities verboden worden en de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privť-detective (Uitbreiding van het toepassingsgebied van de bewakingswet met een aantal taken die op heden door de politiediensten uitgevoerd worden : evenementen met het oog op de verkeersveiligheid, gelimiteerde bewakingsopdrachten op de openbare weg - Uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet tot de sector van het veiligheidsadvies - Aanpassing van een aantal punten aan de actuele noden van de bewakings- en beveiligingssector) (3-433)      
  Algemene bespreking
3-46
p. 34-41 3-46 p. 34-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 april 1995 betreffende de herverdeling van de arbeid in de openbare sector (Schrapping van de maximumperiode van 5 jaar voor halftijds vervroegde uittreding - Schrapping van de onomkeerbaarheid van de aanvraag voor halftijds vervroegde uitkering - Vereenvoudiging van de jaarlijkse evaluatie van de resultaten van de arbeidsherverdelende maatregelen) (3-2360)      
  Verslag van mevrouw De Schamphelaere
3-2360/2
p. 1-6 3-2360/2 p. 1-6 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel en van de wet van 1 september 1980 betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector (Versterking van het interprofessioneel karakter van de representativiteit - Vakbondspremie - Vrijstelling van terugbetaling van de bezoldiging van vaste afgevaardigden) (2-960)      
  Voorstel tot terugzending
2-167
p. 5-7 2-167 p. 5-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (2-1218)      
  Amendementen nrs 1 tot 9 van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1218/2
p. 1-4 2-1218/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 3-385) (2-1427)      
  Algemene bespreking
2-273
p. 19-20 2-273 p. 19-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Amendementen nrs 1 tot 3, 5 tot 8, 10 tot 18, 22, 26 tot 28 en 33 tot 35 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere
2-1475/2
p. 1-2 2-1475/2 p. 1-2 (PDF)
  2-1475/2
p. 3 2-1475/2 p. 3 (PDF)
  2-1475/2
p. 5-7 2-1475/2 p. 5-7 (PDF)
  2-1475/2
p. 10 2-1475/2 p. 10 (PDF)
  2-1475/2
p. 18-20 2-1475/2 p. 18-20 (PDF)
  2-1475/2
p. 24 2-1475/2 p. 24 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3, 5 tot 8, 10 tot 18, 22, 26 tot 28 en 33 tot 35 van de heer D'Hooghe en mevrouw De Schamphelaere, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1475/5
p. 1-3 2-1475/5 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de dames De Schamphelaere en de Bethune en van de heren Lozie, Geens, Devolder en Verreycken
2-279
p. 49-51 2-279 p. 49-51 (PDF)
  2-279
p. 76 2-279 p. 76 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling, alsook tot wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek (Beslag op roerend goed : onderhandelingen tussen de andere schuldeisers en de schuldenaar door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder) (2-1447)      
  Amendement nr 1 van de heer Vandenberghe, opnieuw ingediend door mevrouw De Schamphelaere na de goedkeuring van het verslag
2-1447/4
p. 1 2-1447/4 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
2-274
p. 11-12 2-274 p. 11-12 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-274
p. 12-13 2-274 p. 12-13 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek (Uitbreiding van het onderscheppen door de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de krijgsmacht tot elke vorm van communicatie uitgezonden in het buitenland) (2-1412)      
  Verslag van de dames Nyssens en De Schamphelaere (Advies te verstrekken aan de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging)
2-1412/3