S. 2-695 Dossierfiche K. 50-2182

Wetsontwerp betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
Philippe Monfils    Philippe Mahoux   

bevruchting in vitro
proefneming met mensen
klonen
medische research
ongeboren vrucht
bio-ethiek
biotechnologie
klonen van mensen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-695/1 2-695/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/3/2001
2-695/2 2-695/2 (PDF) Amendementen 8/1/2002
2-695/3 2-695/3 (PDF) Amendementen 15/1/2002
2-695/4 2-695/4 (PDF) Amendementen 5/2/2002
2-695/5 2-695/5 (PDF) Amendementen 5/2/2002
2-695/6 2-695/6 (PDF) Amendementen 14/3/2002
2-695/7 2-695/7 (PDF) Amendementen 15/3/2002
2-695/8 2-695/8 (PDF) Amendementen 26/3/2002
2-695/9 2-695/9 (PDF) Amendementen 23/4/2002
2-695/10 2-695/10 (PDF) Amendementen 30/4/2002
2-695/11 2-695/11 (PDF) Amendementen 10/6/2002
2-695/12 2-695/12 (PDF) Verslag namens de commissie 10/6/2002
2-695/13 2-695/13 (PDF) Bijlagen 10/6/2002
2-695/14 2-695/14 (PDF) Artikelen in eerste lezing aangenomen door de commissie 10/6/2002
2-695/15 2-695/15 (PDF) Advies 16/9/2002
2-695/16 2-695/16 (PDF) Advies van de Raad van State 4/10/2002
2-695/17 2-695/17 (PDF) Amendementen ingediend op de artikelen in eerste lezing aangenomen door de commissie 23/10/2002
2-695/18 2-695/18 (PDF) Verslag van de bespreking in tweede lezing namens de commissie 20/11/2002
2-695/19 2-695/19 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 20/11/2002
2-695/20 2-695/20 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/11/2002
2-695/21 2-695/21 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/11/2002
2-695/22 2-695/22 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/11/2002
2-695/23 2-695/23 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 27/11/2002
2-695/24 2-695/24 (PDF) Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 28/11/2002
2-695/25 2-695/25 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 5/12/2002
K. 50-2182/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 10/12/2002
K. 50-2182/2 Amendementen 11/2/2003
K. 50-2182/3 Amendementen 13/2/2003
K. 50-2182/4 Amendementen 18/2/2003
K. 50-2182/5 Amendementen 11/3/2003
K. 50-2182/6 Amendementen 12/3/2003
K. 50-2182/7 Verslag namens de commissie 28/3/2003
K. 50-2182/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/4/2003
K. 50-2182/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 3/4/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/3/2001   Indiening Doc. 2-695/1 2-695/1 (PDF)
19/4/2001   Inoverwegingneming
19/4/2001   Verzending naar commissie: Bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
11/5/2001   Externe adviesaanvraag: Raadgevend Comité voor Bio-ethiek Doc. 2-695/15 2-695/15 (PDF)
13/6/2002   Externe adviesaanvraag: Raad van State
4/10/2002   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 2-695/16 2-695/16 (PDF)
21/11/2002   Inschrijving op agenda
26/11/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-695/20 2-695/20 (PDF)
27/11/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-695/21 2-695/21 (PDF)
27/11/2002   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-695/23 2-695/23 (PDF)
27/11/2002   Algemene bespreking Hand. 2-244 Hand. 2-244 (PDF)
27/11/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-245 Hand. 2-245 (PDF)
Doc. 2-695/24 2-695/24 (PDF)
29/11/2002   Inschrijving op agenda
5/12/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+39/-17/o8) Hand. 2-249 Hand. 2-249 (PDF)
Doc. 2-695/25 2-695/25 (PDF)
  Commissie: Bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
19/4/2001   Verzending naar commissie
24/4/2001   Inschrijving op agenda
24/4/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Remans
24/4/2001   Uiteenzetting
- door professor J.-J. Cassiman (Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de K.U. Leuven); - door professor J.-M. Debry ("Laboratoire de F.I.V. - Institut de morphologie pathologie Loverval").
8/5/2001   Inschrijving op agenda
8/5/2001   Hoorzitting met de professoren L. Cassiers, Y. Englert, P. Schotsmans en I. Liebaers, leden van het Raadgevend Comité voor de bio-ethiek
15/5/2001   Inschrijving op agenda
15/5/2001   Algemene bespreking
22/5/2001   Inschrijving op agenda
22/5/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
5/6/2001   Inschrijving op agenda
5/6/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
12/6/2001   Inschrijving op agenda
12/6/2001   Niet behandeld
26/6/2001   Inschrijving op agenda
26/6/2001   Voorzetting van de algemene bespreking
13/11/2001   Inschrijving op agenda
13/11/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
27/11/2001   Inschrijving op agenda
27/11/2001   Voortzetting van de algemene bespreking
4/12/2001   Inschrijving op agenda
4/12/2001   Einde van de algemene bespreking
8/1/2002   Inschrijving op agenda
8/1/2002   Artikelsgewijze bespreking
15/1/2002   Inschrijving op agenda
15/1/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
29/1/2002   Inschrijving op agenda
29/1/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
5/2/2002   Inschrijving op agenda
5/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
19/2/2002   Inschrijving op agenda
19/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
26/2/2002   Inschrijving op agenda
26/2/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
5/3/2002   Inschrijving op agenda
5/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
15/3/2002   Inschrijving op agenda
15/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
19/3/2002   Inschrijving op agenda
19/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
26/3/2002   Inschrijving op agenda
26/3/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
23/4/2002   Inschrijving op agenda
23/4/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
30/4/2002   Inschrijving op agenda
30/4/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
7/5/2002   Inschrijving op agenda
7/5/2002   Voortzetting van de artikelsgewijze bespreking
10/6/2002   Inschrijving op agenda
10/6/2002   Bespreking
9/10/2002   Inschrijving op agenda
9/10/2002   Bespreking
- advies nr. 18 van het Raadgevend Comité voor Bio-Ethiek van 16 september 2002 ; - advies nr. 33.641/3 van de Raad van State van 18 september 2002.
15/10/2002   Inschrijving op agenda
15/10/2002   Bespreking
van de in eerste lezing aangenomen artikelen
21/10/2002   Inschrijving op agenda
21/10/2002   Bespreking
van de in eerste lezing aangenomen artikelen
23/10/2002   Inschrijving op agenda
23/10/2002   Bespreking
van de in eerste lezing aangenomen artikelen
23/10/2002   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-4/o3)
23/10/2002   Aanneming na amendering
aangenomen in tweede lezing
20/11/2002   Inschrijving op agenda
20/11/2002   Lezing van het verslag
Het verslag en het verslag van de bespreking in tweede lezing zijn eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
  [K2] Behandeling door Kamer
10/12/2002   Overzending Doc. K. 50-2182/1
28/3/2003   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-2182/7
2/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 353, p. 1-43
3/4/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 356, p. 59-61
3/4/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-26/o26)
Integraal verslag nr. 356, p. 61-62
Doc. K. 50-2182/9
3/4/2003   Aanneming zonder amendering
26/2/2003   Opschorting termijn
convocatie POC
27/2/2003   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/51 2-82/51 (PDF)
28/2/2003   Hervatting termijn
3/4/2003   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
11/5/2003   Bekrachtiging en afkondiging
28/5/2003   Bekendmaking (29287-29291)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 27/11/2002, 5/12/2002
Commissie: Bijzondere commissie voor bio-ethische problemen
Geamendeerd 24/4/2001, 8/5/2001, 8/1/2002, 10/6/2002, 9/10/2002, 15/10/2002, 21/10/2002, 23/10/2002, 20/11/2002
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 2/4/2003, 3/4/2003
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2002 60 24/2/2003
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2002 0
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2002 30 7/4/2003
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 11/12/2002 0 28/2/2003
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
11/5/2003 28/5/2003, blz 29287-29291