S. 3-1282 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen
Wouter Beke    Mia De Schamphelaere   

beroepsorde
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1282/1 3-1282/1 (PDF) Wetsvoorstel 5/7/2005
3-1282/2 3-1282/2 (PDF) Amendementen 16/11/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
5/7/2005   Indiening Doc. 3-1282/1 3-1282/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
7/7/2005   Verzending naar commissie
16/11/2005   Inschrijving op agenda
16/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
16/11/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 16/11/2005