S. 3-1812 Dossierfiche K. 51-2594

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid
Regering G. Verhofstadt II  

vroedvrouw
toegang tot het beroepsleven
diploma
beroep in de gezondheidszorg
wetenschappelijke samenwerking
bloedtransfusie
traceerbaarheid
Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg
gezondheidsbeleid
kosten voor gezondheidszorg
gezondheidsverzorging
volksgezondheid
organisatie van de gezondheid
reproductieve gezondheidszorg
kanker
verzamelen van gegevens
invoer van gegevens
medische gegevens
ziekteverzekering
rechten van de zieke
voorkoming van ziekten
ziekenhuis
kosten voor ziekenhuisopname
ziekenhuisopname
niet in loondienst verkregen inkomen
verpleegkundige verzorging
beroepskwalificatie
medisch en chirurgisch materiaal
remgeld
communautaire certificatie
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
gezondheidsinspectie
geneesmiddel
farmaceutisch product
farmaceutische industrie
overheidscontract
aanbesteding bij inschrijving
buitengewone belasting
dokter
geldboete
minderjarigheid
rechtsvordering
nationale uitvoeringsmaatregel
proefneming met mensen
beroepsopleiding
Gegevensbeschermingsautoriteit
eerbiediging van het privé-leven
verplegend personeel
bemiddelaar
doorgeven van informatie
stichting
pediatrie
verdovend middel
nucleaire chemie
tandarts
delegatie van bevoegdheid
bio-ethiek
thuisverzorging
programmawet
overheidsopdrachten

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2594/1 Wetsontwerp 3/7/2006
K. 51-2594/2 Amendementen 4/7/2006
K. 51-2594/3 Verslag namens de commissie 10/7/2006
K. 51-2594/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2006
K. 51-2594/5 Tekst aangenomen door de commissie 10/7/2006
K. 51-2594/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 13/7/2006
K. 51-2594/7 Aanvullend verslag namens de commissie 13/7/2006
K. 51-2594/8 Tekst aangenomen door de commissie 13/7/2006
K. 51-2594/9 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 13/7/2006
3-1812/1 3-1812/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 13/10/2006
3-1812/2 3-1812/2 (PDF) Amendementen 13/10/2006
3-1812/3 3-1812/3 (PDF) Amendementen 18/10/2006
3-1812/4 3-1812/4 (PDF) Amendementen 25/10/2006
3-1812/5 3-1812/5 (PDF) Verslag namens de commissie 8/11/2006
3-1812/6 3-1812/6 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 8/11/2006
3-1812/7 3-1812/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 16/11/2006
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
3/7/2006   Indiening Doc. K. 51-2594/1
10/7/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd, verbeterd en gesplitst) Doc. K. 51-2594/3
12/7/2006   Terugzending naar commissie
Integraal verslag nr. 228, p. 11-12
13/7/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2594/7
13/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 1-63 + p. 80-87
13/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-0/o48)
Integraal verslag nr. 230, p. 96-97
Hand. 3-177 Hand. 3-177 (PDF)
13/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
6/7/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/37 3-82/37 (PDF)
6/7/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/37 3-82/37 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/10/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1812/1 3-1812/1 (PDF)
13/10/2006   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
9/11/2006   Inschrijving op agenda
16/11/2006   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-1812/4 3-1812/4 (PDF)
16/11/2006   Algemene bespreking Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
16/11/2006   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
16/11/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+35/-0/o2) Hand. 3-188 Hand. 3-188 (PDF)
Doc. 3-1812/7 3-1812/7 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/10/2006   Verzending naar commissie
18/10/2006   Inschrijving op agenda
18/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Wouter Beke, Olga Zrihen
18/10/2006   Bespreking
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Bespreking
25/10/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-1/o0)
25/10/2006   Aanneming zonder amendering
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1812/5 3-1812/5 (PDF)
8/11/2006   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-1812/6 3-1812/6 (PDF)
16/11/2006   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/11/2006   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
13/12/2006   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/2006   Bekendmaking (73782-73814)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 13/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 16/11/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 18/10/2006, 25/10/2006, 8/11/2006
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Evocatietermijn 14/7/2006 10 18/10/2006
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/7/2006 10 18/10/2006
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 14/10/2006 30 21/11/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/10/2006 30 21/11/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
13/12/2006 22/12/2006, blz 73782-73814

Kruispuntbank van de wetgeving