S. 3-417 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders
Christine Defraigne   

afstamming
strafrecht
notaris
bio-ethiek
draagmoeder

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-417/1 3-417/1 (PDF) Wetsvoorstel 12/12/2003
3-417/2 3-417/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 9/12/2005
3-417/3 3-417/3 (PDF) Advies van de Raad van State 14/2/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
12/12/2003   Indiening Doc. 3-417/1 3-417/1 (PDF)
15/1/2004   Inoverwegingneming
15/1/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
20/10/2005   Verzending naar een andere commissie: Just./Soc. Aangelegenheden
24/11/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
14/2/2006   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 3-417/3 3-417/3 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/1/2004   Verzending naar commissie
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Regeling der werkzaamheden
10/3/2004   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Bio-ethiek"
  Werkgroep "Bio-ethiek"
10/3/2004   Verzending naar werkgroep
10/3/2004   Inschrijving op agenda
10/3/2004   Niet behandeld
16/3/2004   Inschrijving op agenda
16/3/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
16/3/2004   Hoorzitting met professor Frank Comhaire, androloog, Universiteit Gent
16/3/2004   Hoorzitting met dokter Michel Dubois, gynaecoloog, CHR Citadelle Liège
24/3/2004   Inschrijving op agenda
24/3/2004   Hoorzitting met professor Luc Roegiers, Unité d'éthique biomédicale UCL
24/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Micheline Roelandt, voorzitter van het Raadgevend Comité voor Bio-ethiek
30/3/2004   Inschrijving op agenda
30/3/2004   Hoorzitting met de heer Marc Abramowicz, geneesheer, Campus hospitalo-universitaire d'Anderlecht, ULB
30/3/2004   Hoorzitting met professor dr. André Van Steirteghem, AZ-VUB
30/3/2004   Hoorzitting met mevrouw Rose Winkler, geneesheer, Labo oncologie moléculaire, Ulg
30/3/2004   Hoorzitting met professor Edouard Delruelle, moraalfilosofie en politieke filosofie, Ulg
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Hoorzitting met professor P. Schotsmans, diensthoofd van het Interfacultair centrum voor Biomedische ethiek en recht, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met professor T. D'Hooghe, afdeling Gynaecologie-Verloskunde, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met dr. W. Ombelet, dienst Gynaecologie en Fertiliteit, ZOL Ziekenhuis
20/4/2004   Gedachtewisseling
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Hoorzitting met professor Michel Dupuis, Unité d'éthique biomédicale, UCL
27/4/2004   Hoorzitting met professor Christine Verellen, Unité de génétique médicale, UCL
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Uitgesteld
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Bespreking
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Regeling van de werkzaamheden
16/6/2004   Bespreking
24/11/2004   Inschrijving op agenda
24/11/2004   Videovoorstelling
Bekijken van de tv-uitzending "Ventres à louer" (RTBF1, Actuel, 21 april 2004)
24/11/2004   Hoorzitting met professor Annick Delvigne, departement Gynaecologie-Verloskunde van het U.M.C. Sint-Pieter van Brussel
8/12/2004   Inschrijving op agenda
8/12/2004   Bespreking
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Hoorzitting met mevrouw Micheline Roelandt, psychiater, voorzitter van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek
19/1/2005   Hoorzitting met de heer Léon Cassiers, hoogleraar emeritus van de Université Catholique de Louvain, lid van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek
19/1/2005   Hoorzitting met de heer Freddy Mortier, decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Universiteit Gent, lid van het Raadgevend Comité voor bio-ethiek
2/2/2005   Inschrijving op agenda
2/2/2005   Hoorzitting met mevrouw Sylvia Dermout, gynaecoloog, Zaans Medisch Centrum, Nederland
13/7/2005   Inschrijving op agenda
13/7/2005   Bespreking
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Bespreking
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Uitbrengen advies
23/11/2005   Goedkeuring van het verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd
Doc. 3-417/2 3-417/2 (PDF)
  Commissie: Just./Soc. Aangelegenheden
20/10/2005   Verzending naar een andere commissie
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
23/11/2005   Bespreking
23/11/2005   Commissie wenst extern advies: Raad van State
7/12/2005   Inschrijving op agenda
7/12/2005   Uitgesteld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 10/3/2004
Werkgroep "Bio-ethiek"
Behandeling beëindigd 10/3/2004, 16/3/2004, 24/3/2004, 30/3/2004, 20/4/2004, 27/4/2004, 11/5/2004, 19/5/2004, 16/6/2004, 24/11/2004, 8/12/2004, 19/1/2005, 2/2/2005, 13/7/2005, 19/10/2005
Commissie: Just./Soc. Aangelegenheden
Behandeling beëindigd 23/11/2005