S. 3-2403 Dossierfiche K. 51-2928

Wetsontwerp betreffende de civiele veiligheid
Regering G. Verhofstadt II  

industrieel risico
opeisingsrecht
Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid
wetboek van strafrecht
ambtenaar
personeelsstatuut
eerste hulp
gemeente
administratief toezicht
ramp door menselijk toedoen
preventie van milieurisico's
financiŽle administratie
financieel beheer
burgerbescherming
natuurramp
civiele aansprakelijkheid
brandbestrijding
strafsanctie
evacuatie van de bevolking
financiering
geneeskundige noodhulp
schadevergoeding
provincie
hulp aan getroffenen
oorlog
brand
vrijwilligerswerk
vertegenwoordiger van lokale of regionale autoriteit
bestuurlijke verantwoordelijkheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2928/1 Wetsontwerp 16/2/2007
K. 51-2928/2 Amendementen 21/3/2007
K. 51-2928/3 Amendement 26/3/2007
K. 51-2928/4 Amendementen 27/3/2007
K. 51-2928/5 Verslag namens de commissie 4/4/2007
K. 51-2928/6 Tekst aangenomen door de commissie 5/4/2007
K. 51-2928/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
K. 51-2928/8 Amendement ingediend in de plenaire vergadering 12/4/2007
3-2403/1 3-2403/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2403/2 3-2403/2 (PDF) Amendementen 17/4/2007
3-2403/3 3-2403/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/4/2007
3-2403/4 3-2403/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
16/2/2007   Indiening Doc. K. 51-2928/1
4/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-2928/5
10/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
12/4/2007   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 278, p. 1-3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 144-192 + p. 229
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o32)
Integraal verslag nr. 278, p. 230
Doc. K. 51-2928/7
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
6/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/44 3-82/44 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
10/4/2007   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
10/4/2007   Inschrijving op agenda
10/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
10/4/2007   Bespreking
10/4/2007   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2403/1 3-2403/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2403/2 3-2403/2 (PDF)
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+41/-0/o14) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Berni Collas
17/4/2007   Bespreking
17/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-0/o5)
17/4/2007   Aanneming zonder amendering
24/4/2007   Inschrijving op agenda
24/4/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-2403/3 3-2403/3 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/2007   Bekendmaking (40379-40409)
1/10/2007   Erratum (50748)
27/11/2014   Erratum (92240)
9/11/2017   Erratum (98051)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 10/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2007, 24/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 5 18/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 20 3/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 31/7/2007, blz 40379-40409
Errata
Op 27/11/2014, blz 92240
Op 1/10/2007, blz 50748
Op 9/11/2017, blz 98051