S. 3-967 Dossierfiche K. 51-1438

Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

programmawet
hogere rechtspraak
magistraat
gerechtelijke achterstand
arbeidsrechtspraak
openbaar ministerie
overheidsadministratie
verbeurdverklaring van goederen
overheidsapparaat
ministerie
administratieve hervorming
beslag op bezittingen
griffies en parketten
loon
advocaat
notaris
toegang tot het beroepsleven
zelfstandig beroep
erkenning van diploma's
nationale uitvoeringsmaatregel
internationale adoptie
burgerlijk wetboek
boot
jurisdictiebevoegdheid
haveninstallatie
gerechtelijk onderzoek
gerechtskosten
misdaadbestrijding
strafprocedure
telefoon- en briefgeheim
taalgebruik
wetgeving
rechtsvordering
terminologie
geldboete
klacht inzake bestuurlijke geschillen
beveiliging en bewaking
rechtsmiddel
ziekteverzekering
dokter
beroep in de gezondheidszorg
sociaal recht
opschorting van de straf
Duitstalige Gemeenschap
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
sociale economie
rechterlijk beroep
Centraal Orgaan voor Inbeslagneming en Verbeurdverklaring
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1438/1 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1438/2 Wetsontwerp 17/11/2004
K. 51-1438/3 Amendement 1/12/2004
K. 51-1438/4 Amendementen 7/12/2004
K. 51-1438/5 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1438/6 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1438/7 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1438/8 Verslag namens de commissie 13/12/2004
K. 51-1438/9 Tekst aangenomen door de commissies 13/12/2004
K. 51-1438/10 Amendementen ingediend in de plenaire vergadering 14/12/2004
K. 51-1438/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 16/12/2004
3-967/1 3-967/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 17/12/2004
3-967/2 3-967/2 (PDF) Amendementen 17/12/2004
3-967/3 3-967/3 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-967/5 3-967/5 (PDF) Verslag namens de commissie 17/12/2004
3-967/4 3-967/4 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2004
3-967/6 3-967/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 23/12/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
17/11/2004   Indiening Doc. K. 51-1438/1
18/11/2004   Ordemotie
Integraal verslag nr. 93, p. 30-35
25/11/2004   Voorstel tot splitsing (verworpen)
Integraal verslag nr. 95, p. 38-42 + p. 43-45
25/11/2004   Urgentieverzoek door de regering (aangenomen)
Integraal verslag nr. 95, p. 59
8/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
9/12/2004   Regeling der werkzaamheden
Integraal verslag nr. 98, p. 23-30
13/12/2004   Aanneming in commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-1438/9
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 99, 1-53 + nr. 100, p. 1-10
15/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 101, p. 1-39 + nr. 102, p. 1-72 + nr. 103, p. 1-28
16/12/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 104, p. 35-72 + nr. 105, p. 35-43 + p. 80-81
16/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+90/-44/o3)
Integraal verslag nr. 105, p. 81
Hand. 3-88 Hand. 3-88 (PDF)
Doc. K. 51-1438/11
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
8/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
8/12/2004   Inschrijving op agenda
8/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
8/12/2004   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
8/12/2004   Bespreking
8/12/2004   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2004   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui, Stefaan Noreilde
14/12/2004   Inleidende uiteenzetting
vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
14/12/2004   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
16/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Overzending Doc. 3-967/1 3-967/1 (PDF)
17/12/2004   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
17/12/2004   Verzending naar commissie: Justitie
17/12/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
22/12/2004   Algemene bespreking Hand. 3-90 Hand. 3-90 (PDF)
22/12/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-90 Hand. 3-90 (PDF)
23/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-23/o0) Hand. 3-91 Hand. 3-91 (PDF)
Doc. 3-967/6 3-967/6 (PDF)
23/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Stefaan Noreilde, Fauzaya Talhaoui
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-967/5 3-967/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-1/o1)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
21/12/2004   Inschrijving op agenda
21/12/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (12 stemmne)
Doc. 3-967/4 3-967/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
17/12/2004   Verzending naar commissie
17/12/2004   Inschrijving op agenda
17/12/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Mia De Schamphelaere
17/12/2004   Bespreking
17/12/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o2)
17/12/2004   Aanneming zonder amendering
17/12/2004   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-967/3 3-967/3 (PDF)
23/12/2004   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
27/12/2004   Bekrachtiging en afkondiging
31/12/2004   Bekendmaking (87118-87127)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 14/12/2004, 15/12/2004, 16/12/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 8/12/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 22/12/2004, 23/12/2004
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/12/2004
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2004
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2004 31/12/2004, blz 87118-87127