S. 3-2031 Dossierfiche K. 51-2886

Wetsontwerp houdende bepalingen met betrekking tot de Orde van artsen en de Orde van apothekers
commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

apotheker
beroepsorde
rechtsmiddel
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2031/1 3-2031/1 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2007
3-2031/2 3-2031/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
K. 51-2886/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/2/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2007   Indiening
24/1/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-18/o2) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/1/2007   Verzending naar commissie
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
24/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o3)
24/1/2007   Aanneming zonder amendering
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-2031/2 3-2031/2 (PDF)
24/1/2007   Tekst aangenomen Doc. 3-2031/1 3-2031/1 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2886/1
25/4/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 16-21
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd