S. 2-1258 Dossierfiche K. 50-1407

Wetsontwerp tot versterking van de wetgeving tegen het racisme
Regering G. Verhofstadt I  

verzwarende omstandigheid
Myria
racisme
arbeidsbetrekking
politie
discriminatie op grond van nationaliteit
toepassing van de wet
strafrecht
migratiebeleid
buitenlandse staatsburger
Unia
immigratie
bestrijding van discriminatie
asielzoeker
gelijke behandeling
xenofobie
verblijfsrecht
etnische discriminatie
vreemdelingenrecht
tuchtprocedure
overheidsadministratie
integratie van migranten
arbeidsinspectie
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-1407/1 Wetsontwerp 10/9/2001
K. 50-1407/2 Amendementen 22/5/2002
K. 50-1407/3 Amendementen 19/6/2002
K. 50-1407/4 Amendement 28/6/2002
K. 50-1407/5 Verslag namens de commissie 12/7/2002
K. 50-1407/6 Tekst aangenomen door de commissie 12/7/2002
K. 50-1407/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/7/2002
2-1258/1 2-1258/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 23/7/2002
2-1258/2 2-1258/2 (PDF) Amendementen 5/11/2002
2-1258/3 2-1258/3 (PDF) Verslag namens de commissie 4/12/2002
2-1258/4 2-1258/4 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 12/12/2002
2-1258/5 2-1258/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 12/12/2002
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
10/9/2001   Indiening Doc. K. 50-1407/1
12/7/2002   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-1407/5
17/7/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 258, p. 31-48
20/7/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+106/-15/o2)
Integraal verslag nr. 260, p. 63-64
Doc. K. 50-1407/7
20/7/2002   Aanneming na amendering door commissie
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
10/10/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 2-82/27 2-82/27 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
23/7/2002   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
23/7/2002   Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 201.
Doc. 2-1258/1 2-1258/1 (PDF)
23/7/2002   Verzending naar commissie: Justitie
5/12/2002   Inschrijving op agenda
12/12/2002   Amendementen opnieuw ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-1258/4 2-1258/4 (PDF)
12/12/2002   Algemene bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
12/12/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-5/o9) Hand. 2-251 Hand. 2-251 (PDF)
Doc. 2-1258/5 2-1258/5 (PDF)
  Commissie: Justitie
23/7/2002   Verzending naar commissie
5/11/2002   Inschrijving op agenda
5/11/2002   Aanwijzing rapporteur(s): Jean-François Istasse, Meryem Kaçar
5/11/2002   Bespreking
5/11/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-1/o1)
5/11/2002   Aanneming zonder amendering
4/12/2002   Inschrijving op agenda
4/12/2002   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 2-1258/3 2-1258/3 (PDF)
12/12/2002   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
19/12/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
20/12/2002   Bekrachtiging en afkondiging
12/2/2003   Bekendmaking (7023-7026)
14/5/2003   Erratum (26079)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 17/7/2002, 20/7/2002
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 12/12/2002
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 5/11/2002, 4/12/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/10/2002 15 22/10/2002
Uitoefening evocatierecht (S1)
Griffiebulletin nr. 201.
Onderzoekstermijn (S1) 8/10/2002 60 16/12/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
20/12/2002 12/2/2003, blz 7023-7026
Errata
Op 14/5/2003, blz 26079