S. 3-2397 Dossierfiche K. 51-3012

Wetsontwerp betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorgen
Regering G. Verhofstadt II  

vergoeding
arbeidsrechtspraak
gezondheidsverzorging
ziekenhuis
verplegend personeel
medische fout
rechten van de zieke
Fonds voor medische ongevallen
civiele aansprakelijkheid
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
slachtoffer
dokter
beroep in de gezondheidszorg

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3012/1 Wetsontwerp 22/3/2007
K. 51-3012/2 Amendementen 27/3/2007
K. 51-3012/3 Verslag namens de commissie 5/4/2007
K. 51-3012/4 Tekst aangenomen door de commissie 5/4/2007
K. 51-3012/5 Tekst aangenomen door de commissie 5/4/2007
K. 51-3012/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 12/4/2007
3-2397/1 3-2397/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 13/4/2007
3-2397/2 3-2397/2 (PDF) Amendementen 18/4/2007
3-2397/3 3-2397/3 (PDF) Verslag namens de commissie 18/4/2007
3-2397/4 3-2397/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 18/4/2007
3-2397/5 3-2397/5 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 26/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/3/2007   Indiening Doc. K. 51-3012/1
5/4/2007   Aanneming in commissie (geamendeerd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 51-3012/3
12/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 278, p. 3-85 + p. 223-226
12/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+101/-0/o19)
Integraal verslag nr. 278, p. 226
Doc. K. 51-3012/6
12/4/2007   Aanneming na amendering door commissie
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
29/3/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/46 3-82/46 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
13/4/2007   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
13/4/2007   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-2397/1 3-2397/1 (PDF)
13/4/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
19/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
approbation du rapport
Doc. 3-2397/2 3-2397/2 (PDF)
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-215 Hand. 3-215 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-0/o16) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2397/5 3-2397/5 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/4/2007   Verzending naar commissie
17/4/2007   Inschrijving op agenda
17/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Patrik Vankrunkelsven
17/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Inschrijving op agenda
18/4/2007   Bespreking
18/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
18/4/2007   Aanneming zonder amendering
18/4/2007   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-2397/3 3-2397/3 (PDF)
18/4/2007   Tekst aangenomen
verbeterde tekst
Doc. 3-2397/4 3-2397/4 (PDF)
26/4/2007   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
2/5/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
15/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
6/7/2007   Bekendmaking (37151-37163)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 12/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 17/4/2007, 18/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 14/4/2007 7 20/4/2007
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 14/4/2007 30 14/5/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
15/5/2007 6/7/2007, blz 37151-37163

Kruispuntbank van de wetgeving