S. 2-244 Dossierfiche K. 50-1488

Wetsontwerp betreffende de euthanasie
Philippe Mahoux    Jeannine Leduc    Philippe Monfils    Myriam Vanlerberghe    Marie Nagy    Jacinta De Roeck   

codicil
palliatieve zorg
euthanasie
dokter

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-244/1 2-244/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/12/1999
2-244/2 2-244/2 (PDF) Amendementen 17/1/2000
2-244/3 2-244/3 (PDF) Amendementen 6/11/2000
2-244/4 2-244/4 (PDF) Amendementen 8/11/2000
2-244/5 2-244/5 (PDF) Amendementen 17/11/2000
2-244/6 2-244/6 (PDF) Amendementen 17/11/2000
2-244/7 2-244/7 (PDF) Amendementen 28/11/2000
2-244/8 2-244/8 (PDF) Amendementen 5/12/2000
2-244/9 2-244/9 (PDF) Amendementen 12/12/2000
2-244/10 2-244/10 (PDF) Amendementen 12/12/2000
2-244/11 2-244/11 (PDF) Amendementen 22/12/2000
2-244/12 2-244/12 (PDF) Amendementen 12/1/2001
2-244/13 2-244/13 (PDF) Amendementen 13/1/2001
2-244/15 2-244/15 (PDF) Amendementen 23/1/2001
2-244/14 2-244/14 (PDF) Amendementen 30/1/2001
2-244/16 2-244/16 (PDF) Amendementen 30/1/2001
2-244/17 2-244/17 (PDF) Amendementen 6/2/2001
2-244/18 2-244/18 (PDF) Amendementen 13/2/2001
2-244/19 2-244/19 (PDF) Amendementen 20/2/2001
2-244/20 2-244/20 (PDF) Amendementen 6/3/2001
2-244/21 2-244/21 (PDF) Advies van de Raad van State 2/7/2001
2-244/22 2-244/22 (PDF) Verslag namens de verenigde commissies 9/7/2001
2-244/23 2-244/23 (PDF) Tekst aangenomen door de verenigde commissies 9/7/2001
2-244/24 2-244/24 (PDF) Bijlage 9/7/2001
2-244/25 2-244/25 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 23/10/2001
2-244/26 2-244/26 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 25/10/2001
K. 50-1488/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 5/11/2001
K. 50-1488/2 Amendementen 6/12/2001
K. 50-1488/3 Amendementen 17/1/2002
K. 50-1488/4 Amendement 6/2/2002
K. 50-1488/5 Amendementen 1/3/2002
K. 50-1488/6 Amendementen 6/3/2002
K. 50-1488/7 Amendementen 20/3/2002
K. 50-1488/8 Amendement 17/4/2002
K. 50-1488/9 Verslag namens de commissie 23/4/2002
K. 50-1488/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 14/5/2002
K. 50-1488/11 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 15/5/2002
K. 50-1488/12 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 16/5/2002
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/12/1999   Indiening Doc. 2-244/1 2-244/1 (PDF)
23/12/1999   Inoverwegingneming
23/12/1999   Verzending naar verenigde commissies: Just./Soc. Aang.
21/3/2001   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3/7/2001   Ontvangst extern advies: Raad van State
18/10/2001   Inschrijving op agenda
23/10/2001   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-244/25 2-244/25 (PDF)
23/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-150 Hand. 2-150 (PDF)
24/10/2001   Algemene bespreking Hand. 2-152 Hand. 2-152 (PDF)
24/10/2001   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-152 Hand. 2-152 (PDF)
25/10/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-23/o2)
Ten gevolge deze stemming vervallen de voorstellen: 2-10, 2-22, 2-86, 2-105, 2-106, 2-160, 2-245, 2-249, 2-402 en 2-666.
Hand. 2-155 Hand. 2-155 (PDF)
Doc. 2-244/26 2-244/26 (PDF)
  Commissie: Just./Soc. Aang.
23/12/1999   Verzending naar verenigde commissies
12/1/2000   Inschrijving op agenda
12/1/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin, Iris Van Riet
12/1/2000   Inleidende uiteenzetting
12/1/2000   Regeling der werkzaamheden
12/1/2000   Bespreking
18/1/2000   Inschrijving op agenda
18/1/2000   Bespreking
19/1/2000   Inschrijving op agenda
19/1/2000   Bespreking
25/1/2000   Inschrijving op agenda
25/1/2000   Bespreking
26/1/2000   Inschrijving op agenda
26/1/2000   Bespreking
1/2/2000   Inschrijving op agenda
1/2/2000   Bespreking
9/2/2000   Inschrijving op agenda
9/2/2000   Niet behandeld
15/2/2000   Inschrijving op agenda
15/2/2000   Hoorzitting met de professoren Etienne Vermeersch, Yvon Englert en Fernand Van Neste
16/2/2000   Inschrijving op agenda
16/2/2000   Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Orde van geneesheren : dr. Franz Philippart dr. Raoul Haché
22/2/2000   Inschrijving op agenda
22/2/2000   Hoorzitting met de professoren Paul Schotsmans en Mylène Baum
23/2/2000   Inschrijving op agenda
23/2/2000   Hoorzitting mevrouw Sabine Henry van de Alzheimerliga mevrouw Jacqueline Herremans van de #iAssociation pour le Droit de Mourir dans la Dignité#i de heer Léon Favyts van Recht op Waardig Sterven vzw mevrouw Thérèse Kempeneers van de Nationale Vereniging voor Hulp aan Verstandelijk Gehandicapten
1/3/2000   Inschrijving op agenda
1/3/2000   Hoorzitting prof. dr. Jean-Louis Vincent, diensthoofd intensieve zorg van het Erasmusziekenhuis de heer Alain Schoonvaere, directeur van het centrum voor palliatieve zorg "Foyer Saint-François" dr. Jacqueline Vandeville, verantwoordelijke voor de eenheid
15/3/2000   Inschrijving op agenda
15/3/2000   Hoorzitting dr. Micheline Roelandt, psychiater dr. Marc Cosyns, huisarts mevrouw Catherine Diricq, psychologe in mobiele eenheid voor palliatieve zorg mevrouw Chris Aubry, verpleegster
22/3/2000   Inschrijving op agenda
22/3/2000   Hoorzitting dr. Nathan Clumeck, diensthoofd Infectieziekten van het UMC Sint-Pieter te Brussel dr. Didier Moulin, decaan van de faculteit Geneeskunde van de UCL dr. Benjamin Van Camp, decaan van de faculteit Geneeskunde van de VUB dr. Arsène Mullie, die
29/3/2000   Inschrijving op agenda
29/3/2000   Hoorzitting prof. dr. Bart Van den Eynden, departement Huisartsgeneeskunde, Universitaire Instelling Antwerpen dr. Dominique Bouckenaere, diensthoofd Palliatieve Zorg, #iCliniques de l'Europe Saint-Michel#i dr. Koen Ingels, afdeling Keel-, Neus- en Oorhe
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Hoorzitting dr. Johan Menten, dienst Gezwelziekten en Radiotherapie, UZ Gasthuisberg de heer Mario Verstraete, patiënt dr. Paul Leroy, huisarts, palliatieve thuiszorg prof. Dominique Bron, voorzitster van het Ethisch Comité van het Instituut Jules Borde
26/4/2000   Inschrijving op agenda
26/4/2000   Hoorzitting mevrouw Bernadette Cambron-Diez, verpleegkundige palliatieve zorg, #iCentre hospitalier de l'Ardenne#i mevrouw Hilde Remy, hoofdverpleegkundige palliatieve zorg, AZ Middelheim (Antwerpen) mevrouw Jacqueline Pesleux, hoofd van het departement
2/5/2000   Inschrijving op agenda
2/5/2000   Hoorzitting de heer Jules Messine, staatsraad de heer Roger Dalcq, advocaat bij de balie te Brussel de heer Christian Panier, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Namen
9/5/2000   Inschrijving op agenda
9/5/2000   Regeling der werkzaamheden
9/5/2000   Hoorzitting prof. Maurice Adams van de UFSIA
6/6/2000   Inschrijving op agenda
6/6/2000   De vergadering heeft niet plaatsgehad.
20/6/2000   Inschrijving op agenda
20/6/2000   Bespreking
27/6/2000   Inschrijving op agenda
27/6/2000   Bespreking
4/7/2000   Inschrijving op agenda
4/7/2000   Bespreking
19/7/2000   Inschrijving op agenda
19/7/2000   Regeling der werkzaamheden
19/7/2000   Bespreking
18/10/2000   Inschrijving op agenda
18/10/2000   Hoorzitting met - de heer Manu Keirse, kabinetschef van de minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - de heer Rik Theys, kabinetsadviseur van de minister van Sociale Zaken en Pensioenen
over de financiering van de palliatieve zorgverlening
18/10/2000   Regeling der werkzaamheden
24/10/2000   Inschrijving op agenda
24/10/2000   Bespreking
24/10/2000   Hoorzitting met mevrouw Magda Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
voortzetting van de hoorzitting over de financiering van de palliatieve zorgverlening
24/10/2000   Hoorzitting met de heer Frank Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
voortzetting van de hoorzitting over de financiering van de palliatieve zorgverlening
24/10/2000   Einde van de algemene bespreking
8/11/2000   Inschrijving op agenda
8/11/2000   Regeling der werkzaamheden
17/11/2000   Inschrijving op agenda
17/11/2000   Artikelsgewijze bespreking
17/11/2000   Artikelsgewijze bespreking
21/11/2000   Inschrijving op agenda
21/11/2000   Artikelsgewijze bespreking
21/11/2000   Artikelsgewijze bespreking
28/11/2000   Inschrijving op agenda
28/11/2000   Artikelsgewijze bespreking
28/11/2000   Artikelsgewijze bespreking
5/12/2000   Inschrijving op agenda
5/12/2000   Regeling der werkzaamheden
5/12/2000   Artikelsgewijze bespreking
5/12/2000   Artikelsgewijze bespreking
12/12/2000   Inschrijving op agenda
12/12/2000   Artikelsgewijze bespreking
19/12/2000   Inschrijving op agenda
19/12/2000   Artikelsgewijze bespreking
19/12/2000   Artikelsgewijze bespreking
22/12/2000   Inschrijving op agenda
22/12/2000   Artikelsgewijze bespreking
12/1/2001   Inschrijving op agenda
12/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
12/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
13/1/2001   Inschrijving op agenda
13/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
13/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
16/1/2001   Inschrijving op agenda
16/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
16/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
23/1/2001   Inschrijving op agenda
23/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
23/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
26/1/2001   Inschrijving op agenda
26/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
26/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
30/1/2001   Inschrijving op agenda
30/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
30/1/2001   Artikelsgewijze bespreking
6/2/2001   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy, Iris Van Riet
6/2/2001   Inschrijving op agenda
6/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
6/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
13/2/2001   Inschrijving op agenda
13/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
13/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
13/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
20/2/2001   Inschrijving op agenda
20/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
20/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
20/2/2001   Artikelsgewijze bespreking
6/3/2001   Inschrijving op agenda
6/3/2001   Artikelsgewijze bespreking
13/3/2001   Inschrijving op agenda
13/3/2001   Bespreking
20/3/2001   Inschrijving op agenda
20/3/2001   Stemming over het geheel: geamendeerd (+17/-12/o1)
20/3/2001   Aanneming na amendering
9/7/2001   Inschrijving op agenda
9/7/2001   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 16 stemmen bij 8 onthoudingen
9/7/2001   Advies van de Raad van State : regeling van de werkzaamheden
  [K2] Behandeling door Kamer
5/11/2001   Overzending Doc. K. 50-1488/1
23/4/2002   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-1488/9
15/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 227, p. 1-43 + nr. 228, p. 1-72 + nr. 229, p. 1-108
16/5/2002   Bespreking
Integraal verslag nr. 230, p. 20-40 + nr. 231, p. 14-32
16/5/2002   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-51/o10)
Integraal verslag nr. 231, p. 32-42
Doc. K. 50-1488/12
16/5/2002   Aanneming zonder amendering
27/11/2001   Opschorting termijn
convocatie POC
29/11/2001   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 75
Doc. 2-82/30 2-82/30 (PDF)
30/11/2001   Hervatting termijn
16/5/2002   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
28/5/2002   Bekrachtiging en afkondiging
22/6/2002   Bekendmaking (28515-28520)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 23/10/2001, 24/10/2001, 25/10/2001
Commissie: Just./Soc. Aang.
Geamendeerd 12/1/2000, 18/1/2000, 19/1/2000, 25/1/2000, 26/1/2000, 1/2/2000, 15/2/2000, 16/2/2000, 22/2/2000, 23/2/2000, 1/3/2000, 15/3/2000, 22/3/2000, 29/3/2000, 5/4/2000, 26/4/2000, 2/5/2000, 9/5/2000, 20/6/2000, 27/6/2000, 4/7/2000, 19/7/2000, 18/10/2000, 24/10/2000, 8/11/2000, 17/11/2000, 21/11/2000, 28/11/2000, 5/12/2000, 12/12/2000, 19/12/2000, 22/12/2000, 12/1/2001, 13/1/2001, 16/1/2001, 23/1/2001, 26/1/2001, 30/1/2001, 6/2/2001, 13/2/2001, 20/2/2001, 6/3/2001, 13/3/2001, 20/3/2001, 9/7/2001
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 15/5/2002, 16/5/2002
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 6/11/2001 60 21/1/2002
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 6/11/2001 39
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 75
Onderzoekstermijn (K1) 6/11/2001 114 3/5/2002
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 6/11/2001 39 23/1/2002
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
28/5/2002 22/6/2002, blz 28515-28520