S. 2-258 Dossierfiche K. 50-776

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging
Jeannine Leduc    Ludwig Caluwť    Philippe Mahoux    Kathy Lindekens    Jacinta De Roeck    Paul Wille   

dood
begraafplaats

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
2-258/1 2-258/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/12/1999
2-258/2 2-258/2 (PDF) Amendementen 5/4/2000
2-258/3 2-258/3 (PDF) Amendement 2/5/2000
2-258/5 2-258/5 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 3/5/2000
2-258/4 2-258/4 (PDF) Verslag namens de commissie 16/5/2000
2-258/6 2-258/6 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/5/2000
2-258/7 2-258/7 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 18/5/2000
2-258/8 2-258/8 (PDF) Amendement 25/5/2000
2-258/9 2-258/9 (PDF) Amendementen 26/5/2000
2-258/10 2-258/10 (PDF) Amendementen 29/5/2000
2-258/11 2-258/11 (PDF) Amendementen 13/6/2000
2-258/12 2-258/12 (PDF) Aanvullend verslag na terugzending door de plenaire vergadering 22/6/2000
2-258/13 2-258/13 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie na de terugzending door de plenaire vergadering 22/6/2000
2-258/14 2-258/14 (PDF) Amendement opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 28/6/2000
2-258/15 2-258/15 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/6/2000
K. 50-776/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/7/2000
K. 50-776/2 Amendementen 14/7/2000
K. 50-776/3 Amendement 13/11/2000
K. 50-776/4 Amendement 6/12/2000
K. 50-776/5 Amendement 19/12/2000
K. 50-776/6 Verslag namens de commissie 8/1/2001
K. 50-776/7 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 18/1/2001
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
23/12/1999   Indiening Doc. 2-258/1 2-258/1 (PDF)
3/2/2000   Inoverwegingneming
3/2/2000   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
11/5/2000   Inschrijving op agenda
18/5/2000   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-258/6 2-258/6 (PDF)
18/5/2000   Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-258/7 2-258/7 (PDF)
18/5/2000   Algemene bespreking Hand. 2-46 Hand. 2-46 (PDF)
18/5/2000   Artikelsgewijze bespreking
1e lid van het amendement nr. 4 van de Regering werd aangenomen met 51/0/1
Hand. 2-46 Hand. 2-46 (PDF)
18/5/2000   Terugzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
22/6/2000   Inschrijving op agenda
28/6/2000   Amendement ingediend na goedkeuring van het verslag Doc. 2-258/14 2-258/14 (PDF)
29/6/2000   Algemene bespreking Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
29/6/2000   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
29/6/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+32/-17/o8) Hand. 2-59 Hand. 2-59 (PDF)
Doc. 2-258/15 2-258/15 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
3/2/2000   Verzending naar commissie
28/3/2000   Inschrijving op agenda
28/3/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
28/3/2000   Bespreking
5/4/2000   Inschrijving op agenda
5/4/2000   Amendementen nrs 1 en 2 Doc. 2-258/2 2-258/2 (PDF)
5/4/2000   Uitgesteld
2/5/2000   Amendement nr. 3 Doc. 2-258/3 2-258/3 (PDF)
3/5/2000   Inschrijving op agenda
3/5/2000   Bespreking
3/5/2000   Stemming over het geheel: ne varietur (+7/-1/o1)
3/5/2000   Aanneming zonder amendering
16/5/2000   Inschrijving op agenda
16/5/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is goedgekeurd met 7 stemmen bij 1 onthouding
Doc. 2-258/4 2-258/4 (PDF)
16/5/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-258/5 2-258/5 (PDF)
18/5/2000   Herverzending naar commissie
18/5/2000   Amendementen nrs. 1 en 2 Doc. 2-258/6 2-258/6 (PDF)
18/5/2000   Amendement nr. 4 Doc. 2-258/7 2-258/7 (PDF)
25/5/2000   Amendement nr. 5 Doc. 2-258/8 2-258/8 (PDF)
26/5/2000   Amendementen nrs. 6 tot 8 Doc. 2-258/9 2-258/9 (PDF)
29/5/2000   Amendementen nrs. 9 tot 11 Doc. 2-258/10 2-258/10 (PDF)
30/5/2000   Inschrijving op agenda
30/5/2000   Aanwijzing rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius
30/5/2000   Bespreking
13/6/2000   Inschrijving op agenda
13/6/2000   Bespreking
13/6/2000   Stemming over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o1)
13/6/2000   Aanneming na amendering Doc. 2-258/13 2-258/13 (PDF)
22/6/2000   Inschrijving op agenda
22/6/2000   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 2-258/12 2-258/12 (PDF)
22/6/2000   Tekst aangenomen Doc. 2-258/13 2-258/13 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
3/7/2000   Overzending Doc. K. 50-776/1
8/1/2001   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 50-776/6
18/1/2001   Bespreking
Integraal verslag nr. 103, p. 29-33
18/1/2001   Stemming over het geheel: ne varietur (+68/-29/o42)
Integraal verslag nr. 103, p. 47
Doc. K. 50-776/7
18/1/2001   Aanneming zonder amendering
17/11/2000   Opschorting termijn
convocatie POC
23/11/2000   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 2-82/15 2-82/15 (PDF)
24/11/2000   Hervatting termijn
18/1/2001   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
8/2/2001   Bekrachtiging en afkondiging
23/3/2001   Bekendmaking (9762-9763)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 18/5/2000, 29/6/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 28/3/2000, 3/5/2000, 16/5/2000
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Geamendeerd 30/5/2000, 13/6/2000, 22/6/2000
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 18/1/2001
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 4/7/2000 60 30/11/2000
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (K1) 4/7/2000 14
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (K1) 4/7/2000 44 15/1/2001
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K1) 4/7/2000 14 7/12/2000
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
8/2/2001 23/3/2001, blz 9762-9763