S. 3-1493 Dossierfiche K. 51-2098

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen
Regering G. Verhofstadt II  

digitaal archiveren
vogelgriep
programmawet
beroep in de gezondheidszorg
paramedisch beroep
toegang tot het beroepsleven
betaalde vakantie
schuldvordering
schuld
bankdeposito
schuldenlast
sociale uitkering
beslag op bezittingen
loon
sociale zekerheid
geldboete
wegverkeer
overtreding van het verkeersreglement
politie
postdienst
overschrijving
handelsrecht
nationale uitvoeringsmaatregel
veiligheidsnorm
internationale norm
bescherming van de consument
aansprakelijkheid van de producent
veiligheid van het product
etiketteren
autoverzekering
invaliditeitsverzekering
goederenverzekering
schadeverzekering
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
verzekeringsmaatschappij
verzekeringsrecht
natuurramp
inkomensgarantie
arbeidsongeschiktheid
dokter
octrooi
administratieve formaliteit
gedelegeerde wetgeving
intellectuele eigendom
consumptief krediet
financieel beroep
OCMW
kind
migrantenkind
sociale integratie
illegale migratie
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
sociale bijstand
Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
telecommunicatieregelgeving
communicatietarief
telecommunicatie
marktonderzoek
overheidsbedrijf
universele dienst
bemiddelaar
BTW
archief
facturering
digitalisering
sociaal achtergestelde groep
verwarming
stookolie
begrotingsfonds
armoede
energieprijs
energievoorziening
aardolieproduct
aardolie
strategische reserve
minimumvoorraad
opslag van koolwaterstoffen
prijsovereenkomst
beroepsvereniging
voorgeschreven prijs
prijsregeling
betalingstermijn
betaling
opslagcapaciteit
gasdistributie
aardgas
energieopslag
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
douane
rundvee
melk
gezondheid van dieren
kalf
rundvlees
kalfsvlees
veeteelt
tuchtprocedure
dierenarts
administratieve sanctie
dierenziekte
infectieziekte
zoŲnose
epidemie
epidemiologie
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
luchthaven
luchtverkeer
vervoer per spoor
gecombineerd vervoer
pensioenregeling
verjaring van de vordering
uitkering aan nabestaanden
sociale bijdrage
zelfstandig beroep
mandaat
maatschappelijke positie
grootwarenhuis
handelsregelingen
voorschriften voor de stedenbouw
Federaal Dienstencentrum
steun aan ondernemingen
oprichting van een onderneming
dochteronderneming
kleine en middelgrote onderneming
franchising
recht op informatie
verbintenisrecht
handelscontract
clausule
ziekteverzekering
klinische biologie
medisch centrum
nucleaire chemie
kosten voor ziekenhuisopname
gehandicapte
moederschap
medisch en chirurgisch materiaal
geneesmiddel
generiek geneesmiddel
bescherming van moeder en kind
tabak
nicotineverslaving
remgeld
ziekenhuis
sociale begroting
kosten voor gezondheidszorg
bestedingen voor gezondheid
gezondheidsverzorging
medische gegevens
officiŽle statistiek
bio-ethiek
proefneming met mensen
ethiek
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
apotheker
eerste hulp
telefoon
ziekentransport
geneeskundige noodhulp
brandbestrijding
opleidingsstage
Fonds voor de Beroepsziekten
beroepsziekte
Fonds voor Arbeidsongevallen
arbeidsongevallenverzekering
beroep in administratieve zaken
bijkomend voordeel
dienst voor arbeidsbemiddeling
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
parlementaire vergadering
gegevensbescherming
vrijwilligerswerk
minimumbestaansinkomen
onbetaald werk
gerechtsdeurwaarder
hypotheek
notaris
hoger onderwijs
wees
gezinsuitkering
student
overdrachtsbelasting
beleggingsmaatschappij
Kind en Gezin
Office de la naissance et de l'enfance
levensverzekering
gezinslast
belastingovereenkomst
krediet op onroerende goederen
ondernemingsdirecteur
dubbele belasting
belastingaftrek
belastingontheffing
internationale ambtenaar
kinderoppas
belasting van natuurlijke personen
belasting op de meerwaarde
rente
huisvesting
alimentatieplicht
lijfrente
spaartegoed
belastingharmonisatie
belasting op inkomsten uit kapitaal
aftrek vooraf
Duitsland
Nederland
grensarbeider
internet
elektronische overheid
belasting der niet-verblijfhouders
informatica
privť-gebruik computer
informatiemaatschappij
gegevensverwerkende installatie
digitale kloof
medisch onderwijs
asielzoeker
pensioenfonds

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-2098/1 Wetsontwerp 22/11/2005
K. 51-2098/2 Amendementen ingediend in de commissie 23/11/2005
K. 51-2098/3 Amendementen ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/4 Amendement ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/5 Amendement ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/6 Amendement ingediend in de commissie 29/11/2005
K. 51-2098/7 Amendement ingediend in de commissie 30/11/2005
K. 51-2098/8 Amendementen ingediend in de commissie 1/12/2005
K. 51-2098/9 Amendementen ingediend in de commissie 2/12/2005
K. 51-2098/10 Amendement ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2098/17 Amendementen ingediend in de commissie 5/12/2005
K. 51-2098/11 Amendement ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2098/12 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2098/13 Amendementen ingediend in de commissie 6/12/2005
K. 51-2098/14 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2098/15 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2098/16 Amendementen ingediend in de commissie 7/12/2005
K. 51-2098/18 Verslag namens de commissie 12/12/2005
K. 51-2098/19 Advies van de Raad van State 13/12/2005
K. 51-2098/20 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2005
K. 51-2098/21 Amendementen ingediend in de commissie 13/12/2005
K. 51-2098/22 Verslag namens de commissie 13/12/2005
K. 51-2098/23 Verslag namens de commissie 14/12/2005
K. 51-2098/24 Verslag namens de commissie 15/12/2005
K. 51-2098/25 Verslag namens de commissie 15/12/2005
K. 51-2098/26 Tekst aangenomen door de commissies 16/12/2005
K. 51-2098/27 Verslag namens de commissie 16/12/2005
K. 51-2098/28 Verslag namens de commissie 16/12/2005
3-1493/1 3-1493/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 21/12/2005
3-1493/2 3-1493/2 (PDF) Amendementen 21/12/2005
3-1493/3 3-1493/3 (PDF) Verslag namens de commissie 21/12/2005
K. 51-2098/29 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 21/12/2005
K. 51-2098/30 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 21/12/2005
3-1493/4 3-1493/4 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1493/5 3-1493/5 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1493/6 3-1493/6 (PDF) Verslag namens de commissie 22/12/2005
3-1493/7 3-1493/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 23/12/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
22/11/2005   Indiening Doc. K. 51-2098/1
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/12/2005   Aanneming door de commissies (geamendeerd) Doc. K. 51-2098/26
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie: Justitie
21/12/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 182 , p. 1-40 + nr. 183, p. 1-63 + nr. 184, p. 8-9 + p. 12-13
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+87/-44/o1)
Integraal verslag nr. 184, p. 13
Doc. K. 51-2098/30
21/12/2005   Aanneming na amendering door commissie
8/12/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/30 3-82/30 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Middenstand en Landbouw
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke kansen
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
14/12/2005   Bespreking
14/12/2005   Einde behandeling
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
13/12/2005   Inschrijving op agenda
13/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
13/12/2005   Inleidende uiteenzetting
minister van Werk
13/12/2005   Bespreking
13/12/2005   Einde behandeling
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
14/12/2005   Inschrijving op agenda
14/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
14/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Einde behandeling
  [S2] Behandeling door Senaat
15/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
21/12/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1493/1 3-1493/1 (PDF)
21/12/2005   Verzending naar commissie: Justitie
21/12/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2005   Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
23/12/2005   Algemene bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-143 Hand. 3-143 (PDF)
23/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+40/-20/o3) Hand. 3-144 Hand. 3-144 (PDF)
Doc. 3-1493/7 3-1493/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
20/12/2005   Anticiperende behandeling in senaatscommissie
20/12/2005   Inschrijving op agenda
20/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
20/12/2005   Bespreking
20/12/2005   Einde behandeling
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
21/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1493/3 3-1493/3 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Pierre Galand
21/12/2005   Niet behandeld
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-2/o0)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 3-1493/4 3-1493/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie
21/12/2005   Inschrijving op agenda
21/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
21/12/2005   Bespreking
21/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-2/o1)
21/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (14 stemmen)
Doc. 3-1493/5 3-1493/5 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/12/2005   Verzending naar commissie
22/12/2005   Inschrijving op agenda
22/12/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Fauzaya Talhaoui
22/12/2005   Bespreking
22/12/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-0/o1)
22/12/2005   Aanneming zonder amendering
22/12/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1493/6 3-1493/6 (PDF)
23/12/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
23/12/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
27/12/2005   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/2005   Bekendmaking (57359-57393)
31/1/2006   Erratum (5137)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005, 14/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 13/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 14/12/2005
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 20/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 21/12/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 23/12/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 21/12/2005
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 22/12/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 22/12/2005 5 11/1/2006
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 22/12/2005 20 26/1/2006
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
27/12/2005 30/12/2005, blz 57359-57393
Errata
Op 31/1/2006, blz 5137