S. 3-2030 Dossierfiche K. 51-2885

Wetsontwerp tot regeling van een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet inzake deontologie van de gezondheidszorgberoepen
commissie voor de Sociale Aangelegenheden  

arbitrage
verjaring van de vordering
apotheker
verplegend personeel
beroepsorde
rechten van de zieke
rechtsmiddel
rechten van de verdediging
niet in loondienst verkregen inkomen
tuchtprocedure
beroepsdeontologie
paramedisch beroep
dokter
hogere rechtspraak
administratieve sanctie
beroep in de gezondheidszorg
tandarts
vroedvrouw

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-2030/1 3-2030/1 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/1/2007
3-2030/2 3-2030/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/1/2007
3-2030/3 3-2030/3 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/2/2007
K. 51-2885/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 2/2/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/1/2007   Indiening
24/1/2007   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
25/1/2007   Inschrijving op agenda
1/2/2007   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-2030/3 3-2030/3 (PDF)
1/2/2007   Algemene bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-201 Hand. 3-201 (PDF)
1/2/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-18/o2) Hand. 3-202 Hand. 3-202 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
24/1/2007   Verzending naar commissie
24/1/2007   Inschrijving op agenda
24/1/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Jean Cornil, Mia De Schamphelaere
24/1/2007   Bespreking
24/1/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+10/-3/o0)
24/1/2007   Aanneming zonder amendering
24/1/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (13 stemmen)
Doc. 3-2030/2 3-2030/2 (PDF)
24/1/2007   Tekst aangenomen Doc. 3-2030/1 3-2030/1 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
1/2/2007   Overzending Doc. K. 51-2885/1
25/4/2007   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 283, p. 16-21
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/2/2007
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Niet geamendeerd 24/1/2007
[K2] Behandeling door Kamer
Behandeling beŽindigd