S. 2-1499 Dossierfiche K. 50-2270

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, en van het Kieswetboek
Hugo Coveliers   Daniel Bacquelaine   Claude Eerdekens   Richard Fournaux   Dirk Van der Maelen   Lode Vanoost  

indeling in kiesdistricten
partijfinanciering
financiering van een verkiezing

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 50-2270/1 Wetsvoorstel 5/2/2003
K. 50-2270/2 Amendementen 12/2/2003
K. 50-2270/3 Verslag namens de commissie 17/2/2003
K. 50-2270/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/2/2003
K. 50-2270/5 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 19/2/2003
K. 50-2270/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 20/2/2003
2-1499/1 2-1499/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 21/2/2003
2-1499/2 2-1499/2 (PDF) Amendementen 13/3/2003
2-1499/3 2-1499/3 (PDF) Verslag namens de commissie 13/3/2003
2-1499/4 2-1499/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 13/3/2003
2-1499/5 2-1499/5 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 20/3/2003
2-1499/6 2-1499/6 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 20/3/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
5/2/2003   Indiening Doc. K. 50-2270/1
6/2/2003   Inoverwegingneming
6/2/2003   Urgentieverzoek (aangenomen)
Integraal verslag nr. 324, p. 30
17/2/2003   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 50-2270/3
20/2/2003   Bespreking
Integraal verslag nr. 331, p. 37-45 + p. 67
20/2/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+121/-13/o2)
Integraal verslag nr. 331, p. 67-69
Doc. K. 50-2270/6
20/2/2003   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
21/2/2003   Overzending Doc. 2-1499/1 2-1499/1 (PDF)
21/2/2003   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
13/3/2003   Inschrijving op agenda
20/3/2003   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 2-1499/5 2-1499/5 (PDF)
20/3/2003   Algemene bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Artikelsgewijze bespreking Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
20/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+39/-6/o6) Hand. 2-277 Hand. 2-277 (PDF)
Doc. 2-1499/6 2-1499/6 (PDF)
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
21/2/2003   Verzending naar commissie
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Aanwijzing rapporteur(s): Paul Wille
11/3/2003   Interne adviesaanvraag: Controle verkiezingsuitgaven
11/3/2003   Verzending naar commissie voor advies: Controle verkiezingsuitgaven
13/3/2003   Inschrijving op agenda
13/3/2003   Bespreking
13/3/2003   Stemming over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0)
13/3/2003   Aanneming zonder amendering
13/3/2003   Vertrouwen rapporteur Doc. 2-1499/3 2-1499/3 (PDF)
  Commissie voor advies: Controle verkiezingsuitgaven
11/3/2003   Verzending naar commissie voor advies
11/3/2003   Inschrijving op agenda
11/3/2003   Uitbrengen advies
11/3/2003   Einde behandeling
20/3/2003   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
2/4/2003   Bekrachtiging en afkondiging
16/4/2003   Bekendmaking (19207-19214)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 20/2/2003
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 20/3/2003
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Niet geamendeerd 11/3/2003, 13/3/2003
Commissie voor advies: Controle verkiezingsuitgaven
Behandeling beŽindigd  
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
2/4/2003 16/4/2003 , blz 19207-19214

Kruispuntbank van de wetgeving